serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jak długo pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, tak długo przepustnica nastawnej dławicy prawie całkowicie przesłania wolny przelot jej gardzieli, a silnik pracuje na biegu jałowym. Wskutek dużego podciśnienia panującego wówczas w rurze ssącej wybierak przeponowy utrzymuje zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia STOP i w omówiony sposób przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia uchyla się przepustnica dławicy nastawnej, a więc jeżeli silnik pracuje od razu maleje podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy natychmiast odpowiednio zwiększa dawkowanie. Natomiast w wyniku zmniejszenia nacisku na pedał przyspieszenia przepustnica dławicy przymyka się, wzrasta podciśnienie w rurze ssącej, a przepona wybieraka odkształcając się pod wpływem rosnącej różnicy ciśnień przesuwa zębatkę sterującą w kierunku położenia STOP.

Jeżeli nacisk wywierany na pedał przyspieszenia gest stały, sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rownoważy oddziaływanie różnicy ciśnień na przeponę, która utrzymuje zębatkę sterującą (wykonującą drobne ruchy drgające) w położeniu dawkowania odpowiadającym określonej prędkości obrotowej wału korbowego. Od tej chwili w razie zmiany obciążenia zewnętrznego regulator podciśnieniowy przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika tak długo, jak długo obciążenie zewnętrzne silnika nie przekracza dopuszczalnego lub nie ulegnie zmianie położenie pedału przyspieszenia. [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy jest tak dobrany, że nawet w razie zupełnego uchylenia przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej zaczyna wzrastać, jeżeli chwilowa prędkość biegu silnika przewyższa znamionową. Dzięki temu niezależnie od nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia wybierak przeponowy zmniejsza wówczas dawkowanie, a więc uniemożliwia silnikowi przekraczanie dopuszczalnej prędkości biegu.

W celu zapewnienia możliwie regularnego biegu silnika wybierak przeponowy zaopatruje sie w specjalny tłumik, działający według zasady zaworka upustowego, połączony oddzielnym przewodem z wnętrzem rury ssącej, przed przepustnicą nastawnej dławicy, Tłumik zmniejszając różnicę ciśnień działającą na przeponę w razie zbyt gwałtownego jej odksztalcania. Jeżeli silnik wykazuje podczas rozruchu skłonność do „odbijania (czyli zmiany kierunku obrotu wału korbowego), nastawną dławicę regulatora podciśnieniowego zaopatruje się w pomocniczą zwężkę nasadzoną na wlocie do przewodu podciśnienia.

Zwężka taka zapobiega zmianie kierunku działania różni y ciśnień na przeponę, nawet w razie znacznego nadciśnienia w rurze ssącej, które powstaje w niej wskutek uchodzenia spalin kanałami ssącymi (po „odbiciu” z uwagi na obracanie się wału korbowego w niewłaściwym kierunku silnik zasysa powietrze przez rurę wydechową, a spaliny z cylin rów wydostają się do rury ssącej).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: seat serwis wrocław serwis seat wrocław serwis skoda gdańsk