serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego wynosi zaledwie 59 kG, a pełnego zestawu dwóch mechanizmów, pompy oleju, wymiennika ciepła, przewodów, zbiornika oleju oraz oleju — tylko 160,5 kG. Okładziny cierne wymienia się przeciętnie po przebiegu pojazdu 480000 km (300 tys. mil). Rodzaje kół jezdnych. Ze względu na spełniane zadania koła jezdne pojazdów samochodowych dzieli się z jednej strony na pędne i nienapędzane, a z drugiej — na kierowane i niekierowane. Z uwagi na wykonanie, wśród kół jezdnych typowych pojazdów samochodowych rozróżnia się pojedyncze i bliźniacze. Uwzgledniając miejsce wbudowania koła jezdne określa sie jako przednie, środkowe lub tylne. Biorąc pod uwagę sposób współpracy z jezdnią drogi kola jezdne dzieli się na toczne oraz podwieszone. Wymienione rodzaje kół jezdnych rozróżnia się jedynie ze względu na ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego oraz rozmieszczenie i sposób zawieszenia kół jezdnych, a nie z uwagi na ich wykonanie. Prawie zawsze wszystkie koła drogowego pojazdu samochodowego cechuje identyczna konstrukcja i wyposażenie w jednakowe ogumienie. Dotyczy to również i kół bliźniaczych, ponieważ każde z nich jest to z reguły para zwykłych pojedynczych kół jezdnych, odpowiednio osadzonych obok siebie na wspólnej piaście i spełniających zadania pojedynczego kola jezdnego. Swego rodzaju wyjątkiem sa ciagniki rolnicze. Z uwagi na szczególne wymagania trakcyjne (mała szybkość jazdy, swoboda poruszania się po bezdrożach i miękkim podłożu, duży uciąg itd.), przeważnie ciągnik rolniczy wyposaża się w wielkie pędne kola tylne i stosunkowo małe, kierowane, nienapędzane kola przednie. Natomiast w drogowych pojazdach samochodowych w sporadycznych tylko przypadkach spotyka się niejednakowe kola jezdne, przy czym z zasady chodzi tu o zastosowanie wzmocnionych tylnych kół pędnych (przez poszerzenie, zwiększenie średnicy lub założenie ogumienia o szczególnie dużej nośności), w celu uniknięcia konieczności instalowania bliźniaczych kół jezdnych. Wymagane własności kół jezdnych. Ponieważ własności trakcyjne pojazdu samochodowego, a pośrednio i sprawność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, zależą w poważnym stopniu od własności kół jezdnych, nieustannie czyni się wiele wysiłków, aby pod wieloma względami ulepszyć koła jezdne, a zwłaszcza ich ogumienie. [więcej w: bawaria motors otomoto, serwis vw zielona góra, otomoto białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria motors otomoto otomoto białystok serwis vw zielona góra