serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Dawkowanie nominalne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dawkowanie nominalne nie jest stałe lecz zmniejsza się z przyspieszaniem biegu silnika, głównie z uwagi na malejące napełnienie cylindrów powietrzem. Jednocześnie z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania z reguły zwiększa się rzeczywiste dawkowanie, choć położenie np. zębatki sterującej w pompie wtryskowej nie ulega zmianie. Obie wspomniane okoliczności poważnie komplikują problem sterowania chwilowego dawkowania.

Nieznaczne zwiększanie się dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika, pomimo niezmiennego ustawienia tłoczka w cylinderku, jest charakterystyczną cechą działania każdego układu wtryskowego. Im szybciej bowiem przesuwa się tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej, tym mniejsze są straty szczelinowe i tym większe jest napełnienie cylinderka. Straty szczelinowe, polegające na przenikaniu oleju pomiedzy tłoczkiem i gładzią cylinderka wskutek różnicy ciśnień, maleją ze skracaniem okresów tłoczenia. Napełnienie cylinderka wzrasta w wyniku skracania czasu trwania przysłaniania wlotów do kanalików zasilających, ponieważ zmniejszają się ilości oleju napędowego wyciekające wówczas z Cylinderka z powrotem do komory wyrównawczej lub zasilającej. Jeżeli częstotliwość wtryskiwania maleje, zmniejsza się napełnienie cylinderka i wzrastają straty szczelinowe, czyli maleje rzeczywiste dawkowanie, choć nie zmienia się ustawienie tłoczka. [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

Zmienność napełnienia cylindrów powietrzem oraz dawkowania w zależności od prędkości biegu silnika jest okolicznością wybitnie niekorzystną. Jeżeli bowiem dawkowanie urządzenia wtryskowego wyreguluje się tak, aby Silnik rozwijał maksymalny osiągalny moment obrotowy, to podczas szybkiego biegu silnika wskutek przesunięcia zębatki sterującej w położenie największego dawkowania rozpylane są w cylindrach zbyt duże ilości oleju napędowego. Natomiast kiedy dawkowanie wyreguluje sie tak, że silnik może rozwijać maksymalną osiągalną moc użyteczną (znamionową), wówczas w zakresie niskich prędkości biegu silnika dawkowanie jest mniejsze niż nominalne, a więc i największy moment obrotowy silnika jest mniejszy niż osiągalny.

Omawianych niedogodności uniknąć można tylko przez sterowanie rzeczywistego dawkowania według tzw. charakterystyki dawkowania nominalnego. W tym celu urządzenie wtryskowe wyposaża się w tzw. wyrównywacze, które z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania ograniczają coraz bardziej rzeczywiste największe dawkowanie, które można ustawiać przez zupełne wciskanie pedału przyspieszenia.

Wyrównywacz mechaniczny (sprężynowy) podczas pracy silnika nie pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenia dawkowania nominalnego, w każdej chwili odpowiednio do prędkości biegu silnika, niezależnie od oddziaływania regulatora obrotów i nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia. Wyrównywacze mechaniczne wraz z odpowiednio dobranymi zespołami sprężyn zakłada się w miejsce zwykłych zespołów sprężyn odśrodkowego regulatora dwuzakresowego lub nastawnego.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: seat serwis wrocław serwis seat wrocław serwis skoda gdańsk