serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Grzejne urządzenia rozruchowe. Uruchamianie silnika wysokoprężnego wydatnie ułatwić można przez wstępne lub dodatkowe podgrzewanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Stosownie do konstrukcji i przeznaczenia samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się je w rozmaite grzejne urządzenia rozruchowe, wśród których ogólnie rozróżnia się: podgrzewacze, nagrzewnice, grzejniki rozruchowe oraz urządzenia specjalne.

Podgrzewacz (lub gwarowo świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny, wydzielający intensywnie ciepło wewnątrz komory spalania. Każdy cylinder silnika zaopatruje się w oddzielny podgrzewacz wkręcony w gniazdo w głowicy cylindrów, tak aby spirala grzejna wystawała we wnętrzu komory spalania. Układ podgrzewaczy zasila się prądem elektrycznym pobieranym z akumulatora wbudowanego w pojeździe.

Najczęściej w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych spotyka się podgrzewacze o nieosłoniętych spiralach, które podczas przeplywu pradu rozgrzewają się do 900. . .1000 oc. Ostatnio szybko rozpowszechniaja sie tzw. podgrzewacze sztabkowe których spirale grzejne są osłoniete kołpakami ze stopów żaroodpornych. Wykonanie takie znacznie zwiększa trwałość podgrzewacza, ponieważ izolowany od spirali kołpak chroni ją przed korodująco-erodującym oddziaływaniem gorących spalin i otwartego płomienia.

Podgrzewacze włącza się zwykle na okres 30. . .60 sekund, a następnie wyłącza się sie i natychmiast przystępuje do próby uruchomienia silni a przy użyciu rozrusznika. Włączanie podgrzewaczy na dłuższy okres czasu niż jedna minuta jest niewskazane, ponieważ nie ułatwia to już rozruchu silnika lecz jedynie sprzyja przepaleniu się spirali grzejnych wskutek przegrzania. [patrz też: pko licytacje, bawaria otomoto, sgb trans leasing, układ kulisowy ]

Instalując podgrzewacz trzeba zwracać uwagę, aby strumień oleju napędowego Wtryskiwany do komory spalania omijał spiralę grzejną co najmniej w odległości 5 mm. Kropelki ciekłego jeszcze paliwa w żadnym przypadku nie powinny uderzać o spirale grzejna. Ciekły olej napędowy chlodzi bowiem bardzo intensywnie rozżarzoną spirale grzejną podgrzewacza, co w krótkim czasie doprowadza do silnego jej skorodowania i przepalenia.

Zasadniczo podgrzewacze stosuje się jedynie w silnikach wysokoprężnych o dzielnych komorach spalania, czyli o komorach wstępnych lub wirowych, albo o zasobnikach powietrza, Ze względu a sposób zasilania rozróżnia się ogólnie podgrzewacze jedobiegunowe oraz podgrzewacze dwubiegunowe.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria otomoto pko licytacje sgb trans leasing układ kulisowy