serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Wał napędowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dzielony wał napędowy składa sie z dwóch pojedynczych walów napędowych, podpartych w sąsiedztwie ich połączenia. Dzielone wały napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach o dość dużych rozstawach osi lub w razie znacznych różnic poziomu skrzynki biegów i mostu napędowego. Użycie wału dzielonego pozwala uniknąć konieczności instalowania zbyt długiego i ciężkiego wału pojedynczego. Dzielony wal napędowy samochodu ciężarowego lub autobusu składa się niekiedy z trzech lub nawet czterech oddzielnych członów. Układ wałów napędowych służy do przekazywania napędu od skrzynki rozdzielczej na dwa lub więcej mostów napędowych. Układy napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach wieloosiowych, zwłaszcza terenowych. Układy napędowe skladają sie z odpowiednio rozmieszczonych pojedynczych i dzielonych walów napędowych. Jednocześnie most napędowy, zawieszony za pomocą elementów sprężystych, może zmieniać swoje położenie względem ramy lub nadwozia, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Tego rodzaju ruchy skrętne i przesuniecia most napędowy wykonuje głównie wskutek najeżdżania kół pędnych na nierówności nawierzchni oraz w razie zmiany obciążenia samochodu. Podczas ruchu pojazdu kąt pochylenia walu napędowego i jego czynna długość podlegają ciągłym zmianom. Z wymienionych względów wał napędowy zaopatruje sie w przeguby dopuszczające zmiany kata pochylenia wału, a człony walu łączy się poprzez wielowypusty, co umożliwia zmiany odległości między skrzynką biegów lub rozdzielczą a mostem napędowym. Wałek napędowy służy do przekazywania napędu od mechanizmu różnicowego na niezależnie zawieszone koło pędne, spełniając zadania półosi sztywnego mostu napędowego. Przeważnie wałek napędowy, podobnie jak wał napędowy, zaopatruje się w dwa przeguby. Najczęściej spotyka się jednolite wałki napędowe, rzadziej w postaci dwóch członów połączonych wielowypustami. Przeguby wałów napędowych Rodzaje przegubów. Ze względu na właściwości kinematyczne przeguby walów napędowych można podzielić na proste i równobieżne (homokinetyczne lub o stałej prędkości kątowej). W razie zastosowania przegubu prostego prędkość kątowa wału napędzanego zmienia sie sinusoidalnie w stosunku do prędkości wału napędzającego. W przypadku zastosowania przegubu równobieżnego oba wały mają jednakową prędkość kątową. [przypisy: nissan jdm, nivette używane, olx grudziądz samochody ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nissan jdm nivette używane olx grudziądz samochody