serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Etapy rozwoju konstrukcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Etapy rozwoju konstrukcji niskociśnieniowych obręczy kół jezdnych miękkich opon o usztywnionych obrzeżach; jednolite obręcze wgłębione wynaleziono najwcześniej (pierwowzory opatentował Dunlop już w roku 1894), lecz wprowadzono na szeroką skale najpóźniej, dopiero od roku 1926. Współczesne pojazdy samochodowe wyposaża się wyłącznie w koła jezdne o dzielonych obręczach płaskich lub jednolitych obręczach wgłębionych, od wielu lat bez zasadniczych zmian w ich ukształtowaniu. Jedyną dotychczas istotną modyfikacją było przejście po II Wojnie Swiatowej w konstrukcji dzielonych obręczy płaskich z profilu płaskiego na tzw. profil skośny. Okazało się bowiem, że przez zukosowanie pod kątem Około 50 i poszerzenie do wewnątrz przylgni, na których spoczywają obrzeża opony uzyskuje się znaczne zwiększenie jej trwałości. Wynika to z ograniczenia do minimum drobnych poślizgów poprzecznych obrzeży opony po obręczy pod wpływem uderzeniowych obciążeń bocznych, a ponadto z przejmowania nacisków obrzeży opony głównie przez skośne przylgnie, a nie przez wywinięte obrzeża obręczy. Charakterystyczne wymiary obręczy. Z uwagi na dążność do zapewnienia możliwie maksymalnej zamienności różnego rodzaju. Typowe wykonania ogumienia obecnie stosuje płaskich obręczy kół jezdnych sie w pojazdach samochodowych wyłacznie kola jezdne o znormalizowanych wymiarach głównych obręczy, podawanych w calach, Według ogólnie przyjętego systemu (ISO), w znamionowym oznaczeniu obreczy koła jezdnego: — pierwsza liczba określa szerokość obręczy, czyli wewnętrzną szerokość jej wieńca. Szerokości obręczy w niektórych normach krajowych podawane są jednak na różne sposoby; ponadto często przez odmienne metody podawania szerokośc informuje sie 0 przeznaczeniu lub wykonaniu obręczy (np. w USA szerokość wgłębionej obręczy do opony balonowej lub płaskiej obręczy o profilu płaskim podaje sie liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub dworna zerami po przecinku, szerokość wgłębionej obręczy do opony superbalonowej liczbą całkowitą lub liczbą całkowitą z ułamkiem zwykłym a szerokość płaskiej obręczy o profilu skośnym — tzw. ADVANCED — liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub zerem po przecinku, a nie dwoma cyframi po przecinku). [hasła pokrewne: nissan jdm, nivette używane, olx grudziądz samochody ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nissan jdm nivette używane olx grudziądz samochody