serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Dźwig

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Jeżeli dźwignica jest wyposażona chwytnik elektromagnetyczny, to obszar obsługiwany przez tę dźwignicę musi być tak zabezpieczony, aby nie pozwalał na przejście ludzi. Podrywanie ładunków w zasadzie nie jest dozwolone, chyba że są to specjalnie do tego celu przeznaczone dźwignice (np. suwnice do wlewnic). Ładunek może być podnoszony również za pomocą dwóch dźwignic, lecz z zachowaniem warunku nieprzeciążania żadnej z nich oraz zastosowania specjalnej belki nośnej. W tym przypadku liny muszą zachować położenie pionowe. Jeżeli dźwignicowy nie ma możliwości bezpośrednio śledzić ruchu haka, a na pulpicie sterowniczym w kabinie brak jest odpowiedniego wskaźnika, to musi być przydzielona jeszcze jedna osoba, która Śledziłaby ruch haka i wydawała odpowiednie dyspozycje pracownikowi obsługującemu dźwignicę, posługując się odpowiednimi znakami lub radiotelefonem. Bezpieczna i długotrwała praca dźwignicy może być zapewniona przez odpowiednią konserwację. Do konserwacji dźwignic mogą być dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Obsługa dźwignic również musi odpowiadać określonym kryteriom, ustalonym w przepisach UDT. Przez dozór techniczny są ustalone warunki dopuszczalnego zużycia niektórych elementów dźwignic; najważniejsze z nich są następujące. Liny stalowe należy wymienić, jeżeli: — na 1 m liny liczba zerwanych drucików będzie równa lub większa od 20% ogólnej liczby drutów; — na 1 m liny będą skupienia zerwań drutów, chociażby ich liczba była mniejsza niż 20%; — stwierdzono zwężenie przekroju liny, co .nasuwa przypuszczenie zerwania rdzenia; — jedna ze splotek została zerwana; — występują oznaki silnego zużycia, skorodowania, zgniecenia lub innych uszkodzeń (pętle itp.). Łańcuchy nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużycie jednego choćby ogniwa wynosi 10% jego nominalnej średnicy; — wydłużenie łańcucha wynosi więcej niż 5% w stosunku do długości początkowej ; — zgięcia i wydłużenia ogniw są w takim stopniu, że swobodne porusza— nie się jednego ogniwa w drugim jest niemożliwe; jedno z ogniw ma rysy, nadpęknięcia lub pęknięcia. [podobne: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk