serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Klasyfikacja regulatorów obrotów – c.d.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

— regulator dwuzakresowy, sterujący jedynie jałowy bieg silnika oraz uniemożliwiający przekraczanie maksymalnej prędkości biegu silnika, bez względu na położenie pedału przyspieszenia lub dźwigni sterującej; natomiast w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika regulator dwuzakresowy nie działa, a chwilową prędkość obrotowa wału korbowego (wyższą niż prędkość biegu jałowego i niższą niż maksymalna) utrzymuje kierowca, np. wywierając odpowiedni nacisk na pedał przyspieszenia; regulatory dwuzakresowe stosuje się obecnie w osprzęcie większości samochodowych silnikówț wysokoprężnych,  regulator nastawny (lub wielozakresowy), działający podobnie jak regulator dwuzakresowy, lecz ponadto wyposażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości biegu silnika, dowolnie wybranej z zakresu jego użytecznych prędkości biegu, np. przez wywieranie określonego nacisku na pedał przyspieszenia ; regulator nastawny utrzymuje ustawioną chwilowo prędkość biegu silnika bez względu na jego Obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego ; przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika następuje dopiero po zmianie nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia (lub po przesunięciu dźwigni sterującej); regulatory nastawne szybko się rozpowszechniają i zdecydowanie wypierają regulatory dwuzakresowe, zwłaszcza w osprzęcie silników wysokoprężnych dużych samochodów i ciągników, — regulator uniwersalny, pracujący identycznie jak nastawny, lecz wyposażony w urządzenie do rozszerzania lub zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika (odpowiednio do warunków jego pracy) oraz do zmieniania rzeczywistego współczynnika nieregularności biegu silnika.

Nieregularność i nieczułość regulatora obrotów. Każdy regulator zaczyna działać dopiero wówczas, kiedy wzrost ob. ciążenia silnika spowoduje niewielkie zwolnienie (lub spadek obciążenia nieznaczne przyspieszenie) biegu silnika — ponieważ tego rodzaju zmiana prędkości obrotowej wału korbowego jest konieczna do uruchomienia urządzenia sterującego. Zatem regulator obrotów, który teoretycznie powinien zmuszać silnik do pracy ze stalą prędkością biegu, w rzeczywistości utrzymuje jedynie chwilową prędkość obrotową walu korbowego w pewnym zakresie. Jest to tzw. przedział nieregularności, poza który dzięki oddziaływaniu regulatora nie wykracza prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli jest ono mniejsze niż dopuszczalne. Jednoczesne każdy regulator obrotów cechuje mniejsza lub większa nieczułość na drobne zmiany prędkości obrotowej wału korbowego, czyli istnieje tzw. przedział nieczułości, w którym przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika nie powoduje jeszcze uruchomienia urządzenia sterującego i zmiany dawkowania. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Właściwości regulatora obrotów i jego przydatność do określonego modelu silnika charakteryzują więc:

współczynnik nieregularności, czyli wyrażony procentowo stosunek różnicy granicznych prędkości przedziału nieregularności (pomiędzy którymi w wyniku oddziaływania regulatora może zmieniać się chwilowa prędkość biegu silnika wskutek zmian jego zewnętrznego obciążenia) do połowy sumy tych prędkości, przyjmowanej jako prędkość średnia,  współczynnik nieczułości, czyli wyrażony procentowo stosunek różnicy granicznych prędkości przedziału nieczułości (pomiędzy którymi silnik może zmieniac swą prędkość biegu nie wywołując reakcji regulatora) do prędkości średniej, utrzymywanej teoretycznie przez regulator; zwykle przyjmuje się uproszczenie, że prędkość średnia jest polową sumy granicznych prędkości przedziału nieczułości.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda