serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Klasyfikacja regulatorów obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zadania regulatora obrotów. Niepożądanym skutkom niestabilności pracy silnika wysokoprężnego zapobiec można jedynie przez regulowanie dawkowania odpowiednio do chwilowych zmian zewnętrznego obciążenia lub prędkości biegu. Jeżeli silnik przyspiesza swój bieg lub obciążenie zewnętrzne maleje — trzeba stosownie zmniejszać dawkowanie, aby zlikwidować nadmiar mocy użytecznej. Kiedy natomiast silnik zwalnia swój bieg lub obciążenie zewnętrzne wzrasta, w celu pokrycia niedoboru mocy użytecznej należy odpowiednio zwiększał dawkowanie.

Teoretycznie w podany sposób mógłby regulować chwilowe dawkowanie kierowca pojazdu, np. reagując na zwalnianie lub przyspieszanie biegu silnika przez zwiększanie lub zmniejszanie nacisku na pedał przyspieszenia. Gdyby jednak chwilowa prędkość biegu silnika wysokoprężnego zależała wyłącznie od regulowania dawkowania przez kierowcę, prowadzenie pojazdu byłoby bardzo uciążliwe, a w licznych sytuacjach prędkość biegu silnika łatwo wykraczałaby poza zakres użytecznych prędkości biegu. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Należy podkreślić, że wówczas każde zwolnienie pedału przyspieszenia powodowałoby gwałtowne zwalnianie biegu silnika aż do jego zatrzymania — np. w okresie hamowania lub zmieniania biegu. Natomiast w innych przypadkach prędkość biegu silnika wzrastałaby nadmiernie, nawet wbrew woli kierowcy, np. podczas zbyt szybkiego zjeżdżania po długiej pochyłości lub w razie zbyt późnego przełączenia biegu w okresie rozpędzania pojazdu.

Przytoczone okoliczności stwarzają wiec konieczność wyposażania samochodowego silnika wysokoprężnego w urządzenie, które bez udziału kierowcy utrzymuje określoną predkość obrotową walu korbowego odpowiednio do nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia lub co najmniej nie pozwala na wykraczanie jej poza zakres użytecznych prędkości biegu silnika. Urządzenie takie, tzw. popularnie regulator obrotów lub ściślej regulator prędkości Obrotowej, zapewnia ponadto regularny bieg jałowy silnika — w okresie zwolnienia pedału przyspieszenia, kiedy niestabilność pracy silnika wysokoprężnego zaznacza się najwyraźniej, z uwagi na szczególnie niekorzystne warunki powstawania spalania mieszanki. Oddziaływanie regulatora obrotów polega na samoczynnym sterowaniu dawkowania np. przez przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej.

Klasyfikacja regulatorów obrotów. Ze względu na spełniane zadania, wśród regulatorów obrotów spotykanych w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych rozróżnia się ogólnie następujące odmiany podstawowe :

— regulator jednozakresowy, służący jedynie albo do utrzymywania stałej prędkości biegu silnika bez względu na jego chwilowe obciążenie zewnętrzne (jeżeli tylko jest ono mniejsze niż dopuszczalne), albo do ograniczania maksymalnej prędkości biegu silnika; regulatory jednozakresowe stosuje się w osprzęcie silników napędzających prądnice, pompy hydrostatyczne, urządzenia robocze itp. lub jako podzespoły złożonych regulatorów obrotów,

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda