serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Koła biegowe wózków

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Koła biegowe wózków i mostów nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużyte są obrzeża więcej niż 50% pierwotnej grubości bądź są na obrzeżach wyszczerbienia; — powstały płaskie miejsca na cylindrycznej części kół, powodujące stuki w czasie jazdy; nastąpiło nierównomierne zużycie powierzchni tocznej kół napędowych, a różnica średnic tych kół przekracza 0,001 średnicy nominalnej; — luz w łożyskach ślizgowych wynosi lub przekracza 20% modułu koła zębatego — dla kół napędowych lub 50% grubości panwi — dla kół tocznych. Szyny jezdne nie nadają się do eksploatacji, gdy: — różnica poziomów szyn na stykach przekracza 1 mm; — luz między szynami przekracza 2 mm; — odchylenie szerokości mierzone w osi szyn przekracza ±5 mm; — odchyłka prostoliniowości między słupami toru przekracza ± 2 mm; — różnica poziomów toru przekracza 1/1500 odległości między słupami i jest większa niż 10 mm. Haki nie nadają się do dalszego użytkowania, jeżeli: są pęknięcia na powierzchni haka; zużycie w gardzieli w niebezpiecznym przekroju przekracza jego pierwotnej wysokości; — rozwarcie gardzieli haka przekracza 5% jego pierwotnego wymiaru; — uszkodzone jest zamocowanie haka. Aparatura i urządzenia elektryczne muszą być sprawne. Dźwignica nie może być dopuszczona do eksploatacji, jeżeli: — opór izolacji maszyn elektrycznych jest niewystarczający; — występują zakłócenia w obwodach głównych i sterowniczych; — występują zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających. 2. Dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi Kolejowa służba drogowa użytkuje różne zbiorniki ciśnieniowe. Przeważnie są to zbiorniki zamontowane na ciężkich maszynach torowych i przeznaczone do gromadzenia powietrza dla układu hamulcowego oraz dla układu pneumatycznego sterowania i sygnalizacji. W układach hydraulicznych ciężkich podbijarek torowych występują także akumulatory hydrauliczne, napełniane azotem do ciśnienia 8 NIN/mZ (80 at), które również podlegają dozorowi technicznemu. Zaplecze warsztatowe może dysponować kompresorowniami wyposażonymi w stałe zbiorniki, jak również przewoźnymi zespołami sprężarkowymi. [patrz też: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk