serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Niestabilność pracy silnika wysokoprężnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W odróżnieniu od silnika gaźnikowego, silnik wysokopręzny nie wykazuje w ogóle skłonności do utrzymywania stałej prędkości biegu, czyli stanu równowagi pomiędzy rozwijaną mocą i obciążeniem zewnętrznym. Niedogodność ta wynika z odmiennych sposobów regulowania chwilowej mocy użytecznej, ponieważ :

regulacja ilościowa, typowa w razie zasilania gaźnikowego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu napełnienia cylindrów mieszanką o w przybliżeniu stałym składzie, w której ciężarowy stosunek paliwa do powietrza zmienia się tylko nieznacznie,

regulacja jakościowa, charakterystyczna w przypadku silnika wysokoprężnego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu dawkowania oleju napędowego, zwykle bez jednoczesnego regulowania napełnienia cylindrów lub ze zmienianiem napełnienia w dość wąskim zakresie (nastawna dławica regulatora podciśnieniowego służy raczej do powodowania zmian podciśnienia niż różnic napełnienia cylindrów powietrzem) ; wskutek tego zasadniczo zmienia się stosunek Oleju napędowego do powietrza w mieszance, a tym samym i jej właściwości.

Charakterystyczna niestabilność pracy silnika wysokoprężnego wynika z okoliczności, że przy niezmiennym ustawieniu dawkowania, każde zwolnienie biegu silnika wywołuje spadek jego mocy użytecznej, a przyspieszenie biegu jej zwiększenie. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Ze zmniejszaniem się prędkości obrotowej wału korbowego powiększa się napełnienie cylindrów powietrzem i jednocześnie maleją nieco dawki oleju napędowego wtryskiwane do komór spalania. W rezultacie mieszanka ubożeje, przebieg jej spalania sie pogarsza, a wiec i spada użyteczna moc silnika szybciej niż zmniejsza się obciążenie zewnętrzne w wyniku zwalniania biegu silnika. Powstający w ten sposób niedobór mocy użytecznej powiększa się coraz bardziej, co w krańcowym przypadku kończy się zatrzymaniem silnika.

Jeżeli natomiast w rozpatrywanej sytuacji podwyższy sie niezmienna dotychczas prędkość obrotowa wału korbowego, jednocześnie maleje napełnienie cylindrów powietrzem i zwiększa kię nieznacznie dawkowanie, czyli poprawiają się warunki tworzenia się i spalania mieszanki. Tym samym wzrasta wówczas użyteczna moc silnika — szybciej niż zwiększa się obciążenie zewnętrzne w wyniku przyspieszenia biegu silnika. Tak powstający nadmiar mocy użytecznej coraz bardziej się powiększa, co może doprowadzić w końcu do rozbiegania się i zniszczenia silnika.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda