serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Numer rejestracyjny

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Każda zgłoszona dźwignica otrzymuje swój numer rejestracyjny, który nawet w razie zmiany użytkownika nie może być zmieniony. W czasie eksploatacji dźwignice podlegają okresowym badaniom, które obejmują: rewizje zwyczajne roczne oraz rewizje nadzwyczajne awaryjne i doraźne. W trakcie badania należy stwierdzić, czy dźwignica nadaje się do dalszej eksploatacji. Rewizja zwyczajna roczna polega na: — zbadaniu stanu zużycia poszczególnych mechanizmów, zwłaszcza podnoszenia, jazdy i obrotu; — sprawdzeniu cięgien, haków i zawiesi oraz ich mocowania; — zbadaniu konstrukcji nośnej i poszczególnych jej elementów; — sprawdzeniu działania wyłączników krańcowych; — sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń sterowniczych oraz przycisku STÓJ; — skontrolowaniu poświadczeń badania oporu izolacji elektrycznej oraz skuteczności działania urządzeń przeciwporażeniowych; — przeprowadzeniu próby obciążenia statycznego i dynamicznego. Oprócz wyszczególnionych czynności należy co trzy lata dokonywać pomiaru strzałki ugięcia. Gdyby badania dźwignicy wykazały braki obniżające jej wytrzymałość, to może ona być dopuszczona do eksploatacji pod warunkiem odpowiedniego zmniejszenia dopuszczalnego udźwigu lub skrócenia terminu następnego badania albo przy jednoczesnym zachowaniu obu tych warunków. Jeżeli badania wykażą, że dźwignica znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu otoczenia i obsługi, to musi być zabronione dalsze jej eksploatowanie. [hasła pokrewne: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk