serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Opony zwymiarowane w centymetrach

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Opony zwymiarowane w centymetrach lub w milimetrach są powszechnie traktowane jako nieznormalizowane i w związku z tym ostatnio wychodzą z użycia. Na boczniku każdej opony samochodowej jest wytłoczone jej oznaczenie znamionowe, na które składa się co najmniej nazwa lub znak producenta, wymiary główne oraz numer fabryczny. Przeważnie oznaczenie znamionowe opony informuje jeszcze dodatkowo o zalecanym ciśnieniu powietrza w ogumieniu, liczbie warstw kordu w osnowie (umownej tzw. ply-rating), największym dopuszczalnym obciążeniu, a nawet o istotnych szczegółach wykonania. Zależnie od rodzaju ogumienia stosuje sie samochodowej odmienne systemy podawania głównych wymiarów opon. Oznaczenie znamionowe każdej opony samochodowej określa jednak co najmniej dwa spośród jej czterech wymiarów głównych, jak: średnica zewnętrzna, średnica wewnętrzna, równa znamionowej średnicy obręczy, szerokość profilu opony lub wysokość profilu opony. Odpowiednio do rodzaju ogumienia, powszechnie używa się niżej omówionych metod podawania wymiarów opon samochodowych : — ogumienie wysokociśnieniowe; pierwsza liczba określa zewnętrzną średnicę opony, a druga szerokość jej profilu, przy czym łączy je znak ; wymiary są podawane w calach, liczbami całkowitymi i w razie potrzeby ułamkami zwykłymi (np. 40 X 8 lub 34 X 7 1/2), — ogumienie niskociśnieniowe (superbalonowe); pierwsza liczba określa szerokość profilu opony, a druga wewnętrzną średnicę opony (czyli znamionową średnicę obręczy) ; wymiary podawane są w calach, lecz szerokość profilu liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub dwoma zerami po przecinku (niekiedy po kropce), a wewnętrzna średnica samą liczbą całkowitą, ogumienie nieznormalizowane (zwymiarowane w centymetrach lub milimetrach); zależnie od systemu przyjętego przez wytwórnie, wymiary opony są podawane wyłącznie w milimetrach (np. 165 x 400), w milimetrach i calach (np. 190 — 20), wyłącznie w centymetrach (np. 16 x 54) lub w milimetrach i w centymetrach (np. 180 x 40); [patrz też: nivette otomoto, pko poleasingowe, pko poleasingowe, pko poleasingowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe nivette otomoto pko leasing licytacje pko poleasingowe