serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
December 3rd, 2016

Pojazdy firmy Fiat raczej nie wzbudzają pożądania u osób, które szukają sportowych wrażeń. Są to raczej spokojne, ale świetnie wykonane i łatwe w naprawie samochody rodzinne. W Polsce z rozrzewnieniem wspominamy auto Fiat 126p, które już niemal nie występuje na drogach. Firma Fiat ma bardzo bogatą tradycję i okazuje się, że wprowadziła mnóstwo innowacji. W roku 1936 Fiat zaczął produkcję najmniejszego auta na świecie – czyli modelu Fiat 500. Samochodzik jak na dzisiejsze standardy wygląda dosyć śmiesznie, ale spowodował bardzo ważną rzecz. Podobnie jak Volkswagen Garbus w Niemczech, Fiat 500 Topolino spowodował, że Włosi zaczęli uważać jazdę samochodem za coś normalnego. W Polsce taki proces zaszedł wiele lat później, także za sprawą samochodu marki Fiat – chodzi oczywiście o Fiata 126p. Fiat Topolino nie był kanciasty tak jak poprzednie modele. Producent postawił w nim na obłe linie.

Lata wojny we wszystkich firmach motoryzacyjnych stanowiły czas zaprzestania produkcji nowych modeli aut. Fiat w roku 1939 otworzył nową, ogromną fabrykę. Produkowano w niej niemal wyłącznie jeden model auta – Fiat 1100 Musone. W końcowych latach wojny inżynierowie Fiata nie zasypywali gruszek w popiele – opracowali takie dodatki jak wentylacja auta, odmrażanie szyb, synchronizacja biegu.

Niezwykle ciekawym modelem jest fiat Campagnola – którego wygląd jednoznacznie wskazuje na militarne zacięcie. Przypomina nieco Jeepa Wilys’a. Fiat opracował także model V8 – typowy samochód wyścigowy. Należy przyznać, że firma Fiat pracowała niezwykle prężnie, cały czas dbając o wprowadzanie nowych modeli aut do swojej oferty. Nieco później produkty Fiata trafiły do Polski. Rok 1967 to rozpoczęcie produkcji samochodu Fiat 125 w naszym kraju. [więcej w: serwis toyota, serwis Fiat, serwis renault warszawa, mercedes serwis warszawa ]

Pamiętajmy, że Fiat to nie tylko powolne i małe autka. Takie samochody jak Fiat Dino 2400 do dzisiaj wprawiają serce w szybsze bicie. Firma współpracowała także z najlepszymi projektantami – takimi jak studio Pinifarina, której projekty są rozpoznawalne na całym świecie.

 

 

 

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Zbiorniki ciśnieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Na ogół wszystkie zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu — wyjątek stanowią między innymi zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,07 NIN/m2 (0,7 at) oraz zbiorniki o ciśnieniu wyższym, jeżeli iloczyn ciśnienia w at przez pojemność w litrach nie przewyższa 300 (pod warunkiem, że nie są ustawione w miejscach publicznych). Zbiorniki podlegające stałemu dozorowi technicznemu muszą przechodzić okresowe badania zwyczajne i nadzwyczajne. Badania zwyczajne polegają na rewizji wewnętrznej, próbie ciśnieniowej oraz rewizji zewnętrznej. Czasokres przeprowadzania poszczególnych rewizji i prób jest różny. Rewizję wewnętrzną przeprowadza się co trzy lata, próbę ciśnieniową — co sześć lat, a rewizję zewnętrzną — co rok, oprócz lat, w których przeprowadza się rewizję wewnętrzną i próbę wodną. Badania nadzwyczaj ne mogą być przeprowadzane w dowolnych terminach, uzasadnionych względami technicznymi. Datę przeprowadzenia rewizji wewnętrznej oraz próby wodnej uzytkownik powinien ustalić z właściwym inspektoratem dozoru technicznego najpóźniej na 14 dni wcześniej. W czasie badań użytkownik jest zobowiązany do udzielania pomocy inspektorowi. Zgłoszenie zbiornika ciśnieniowego do rejestracji powinno być dokona ne w formie pisemnej. Do zgłoszenia użytkownik jest zobowiązany dołączyć w dwóch egzemplarzach następującą dokumentację: a) opis zbiornika na formularzu ustalonym przez UDT; b) opis działania zbiornika z wyszczególnieniem danych dotyczących źródeł zasilania zbiornika wraz z koniecznym schematem rurociągów; c) obliczenie lub pisemne stwierdzenie maksymalnego natężenia (w kg/h) dopływu płynów do zbiornika lub maksymalnego natężenia (w kg/h) wytwarzania się oparów w zbiorniku; d) dla zbiornika ustawionego na wolnym powietrzu — plan sytuacyjny zbiornika, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących budynków w promieniu 10 m; e) dla zbiornika ustawionego w budynku — plan usytuowania zbiornika, z oznaczeniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń pomocniczych; f) dla zbiorników połączonych trwale z urządzeniem ruchowym — rysunki szkicowe usytuowania i sposobu zamocowania zbiornika; g) poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika wraz z następującymi załącznikami: — zestawieniowym rysunkiem zbiornika Z podaniem numeru fabrycznego, roku budowy, ciśnienia i temperatury obliczeniowej, pojemności w ms; — obliczeniami wytrzymałościowymi poszczególnych elementów; — kartami pomiarów głównych elementów; — wykazem wyrobów hutniczych wraz z atestami badań materiałowych; — świadectwem obróbki cieplnej; — wykazem spawaczy, którzy wykonali złącza spawane; — wykazem wyników badań złączy spawanych oraz szkicowym rysunkiem rozłożenia spoin z podaniem miejsc prześwietlonych lub zbadanych innymi metodami; — wykazem osprzętu wraz z atestami. [podobne: serwis toyota, serwis Fiat, serwis renault warszawa, mercedes serwis warszawa ]

Comments Off on Zbiorniki ciśnieniowe

« Previous Entries Next Entries »