serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Podgrzewacz dwubiegunowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Podgrzewacz jednobiegunowy ma tylko jeden zacisk izolowany. Podgrzewacze poszczególnych cylindrów silnika są zasilane równolegle, a ich obwody zamykają sie poprzez masę pojazdu. Każdy podgrzewacz jednobiegunowy działa pod instalacją pojazdu (6 lub 12 V), co stanowi istotną niedogodność, z uwagi na konieczność wykonywania spirali grzejnej ze stosunkowo długiego odcinka dość cienkiego drutu. Spirale takie są niezbyt odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie korodująco-erodujące gorących spalin, w związku z czym jednobiegunowe podgrzewacze 0 nieosłoniętych spiralach wyszły już prawie z użycia, ustępując miejsca jednobiegunowym podgrzewaczom sztabkowym.

Usterka jednego lub kilku podgrzewaczy jednobiegunowych nie wpływa na działanie pozostałych podgrzewaczy. Stanowi to cenną zaletę, zwłaszcza gdy chodzi o silniki pojazdów służb pogotowia, pożarniczych, wojskowych itp.

Podgrzewacz dwubiegunowy ma dwa izolowane zaciski do przyłączania przewodów elektrycznych. Spirale grzejne układu podgrzewaczy dwubiegunowych sa izolowane od masy i połączone ze sobą szeregowo, przy użyciu przewodów ustalonych na izolatorach. Prąd elektryczny płynie kolejno przez spirale wszystkich dwubiegunowych podgrzewaczy w Osprzęcie silnik (lub jednego rzędu cylindrów), co stanowi istotną niedogodność ponieważ usterka jednego podgrzewacza unieruchamia od razu cały układ grzejny lub jedno jego odgałęzieni

Spadek napięcia na zaciskach podgrzewacza dwubiegunowego, powodowany przez oporność spirali grzejnej, wynosi zwykle 0,9. , .2,4 V, a natężenie robocze prądu zawiera się w zakresie 32. . .40 A. Niskie napięcie robocze pozwala wykonywać spirale grzejne podgrzewaczy dwubiegunowych jako krótkie odcinki grubego drutu, eo zapewnia ich znaczna trwałość. Łączna suma spadków napięcia na zaciskach poszczególnych podgrzewaczy dwubiegunowych całego układu lub jego odgałęzienia jest na ogól o wiele niższa niż znamionowe napięcie instalacji pojazdu. W obwód zasilania podgrzewaczy włącza się więc odpowiednio dobrany opornik dodatkowy, aby suma spadków napięcia na wszystkich podgrzewaczach równa znamionowemu napięciu akumulatora zasiliającego. [przypisy: pko licytacje, bawaria otomoto, sgb trans leasing, układ kulisowy ]

Nagrzewnica jest to specjalny grzejnik elektryczny oddający intensywnie ciepło do powietrza zasysanego do cylindrów silnika. Nagrzewnicę wbudowuje sie zwykle w rurę ssącą, za filtrem powietrza. Dość często silnik wyposaża się w zestaw nagrzewnic zainstalowanych pomiędzy króćcami rury ssącej i głowicami cylindrów. Nagrzewnice, na ogól mniej wydajne niż podgrzewacze, spotyka się głównie w osprzęcie silników pracujących według zasady wtrysku bezpośredniego, ponieważ w zwartych komorach spalania z reguły brak jest miejsca na wbudowanie podgrzewaczy.

Przeważnie spiralę grzejną nagrzewnicy zaopatruje się w odpowiednio ukształtowaną osłonę blaszaną, która silnie rozgrzewa się wskutek promieniowania cieplnego spirali. Osłona taka służy jako zasobnik ciepła, zwiększający wydajność nagrzewnicy w okresie przekręcania wału korbowego przez rozrusznik, kiedy silnik zasysa już powietrze do cylindrów.

Spadek napięcia na zaciskach nagrzewnicy, powodowany opornością spirali grzejnej, prawie zawsze wynosi 12 V. Natężenie prądu przepływającego przez spiralę nagrzewnicy zawiera się zwykle w zakresie 40. . .65 A. Nagrzewnice włącza się przeważnie na okres i . . . 3 minut. Włączanie nagrzewnic na dłużej niż 3 minuty mija się z celem i wzmaga zużycie spirali grzejnych.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria otomoto pko licytacje sgb trans leasing układ kulisowy