serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Regulator hydrauliczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Regulator hydrauliczny wyróżnia sie pośrednim sprzężeniem układu korbowego silnika z urządzeniem sterujacym dawkowaniem przy użyciu zamkniętego obwodu, w którym krąży ciecz. Do uruchamiania mechanizmu regulującego chwilowe dawkowanie wykorzystuje się zwykle zmiany w charakterze przepływ cieczy (z reguły oleju napędowego) wywoływane zwalnianiem lub przyspieszaniem biegu silnika. Zwykle dawkowanie urządzenia wtryskowego zwiększa się lub zmniejsza w wyniku zmian wydajności lub ciśnienia tłoczenia pompy sprzężonej bezpośrednio z układem korbowym silnika — najczęściej zębatej pompy napędzanej przez przekładnię zębatą lub łańcuchową o stałym przełożeniu. System BRYCE. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana wraz z tłoczkiem regulatora odpowiednio do wypadkowego oddziaływania nacisku sprężyny sterującej i chwilowej różnicy ciśnień po obu stronach tłoczka. Komorę naporową wypełnia olej napędowy, tłoczony przez pompę zębatą pod ciśnieniem proporcjonalnym do prędkości biegu silnika. Olej napędowy, tłoczony przez pompę zębatą, dopływa również i do k mory odciążającej, lecz pod ciśnieniem obniżanym przez zaworek upustowy, spełniający zadania dławika. Podczas pracy silnika, pod wpływem różnicy ciśnień w komorze naporowej i komorze odciążającej, tłoczek regulatora usiłuje stale przesunąć zębatke sterującą w kierunku położenia największego dawkowania. Natomiast sprężyna sterująca dąży stale do przesunięcia zębatki sterując j (wraz z tłoczkiem) w kierunku położenia STOP.

Hydrauliczny regulator BRYCE działa jako nastawny, czyli utrzymuje ustawioną prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego. Kiedy silnik zwalnia swój bieg, od razu maleje wydajność pompy zębatej, a ciśnienie w komorze odciążającej obniża się szybciej niż ciśnienie w komorze naporowej, Wobec wzrastania różnicy ciśnień działającej na tłoczek, przesuwa się on poosiowo wraz z zębatką sterujacą, która Ściskając jeszcze bardziej sprężynę sterującą przemieszcza się w kierunku położenia największego dawkowania. Natomiast w razie przyspieszenia biegu silnika ciśnienie w komorze nadmiarowej podwyższa się szybciej niż ciśnienie w komorze naporowej, maleje różnica ciśnień po obu stronach tłoczka, a rozprężająca się sprężyna sterująca przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Tłoczek ma krawędzie sterujące, które dławiąc wypływ oleju z komory odciążającej do przewodu nadmiarowego zapewniają wymaganą stabilność działania regulatora. Jeżeli zmniejsza się różnica ciśnień po obu stronach tłoczka, sprężyna sterująca zaczyna przesuwać zębatkę sterującą wraz z tłoczkiem i jego krawędzie sterujące umożliwiają coraz obfitsze wyciekanie oleju z komory odciążającej, co powoduje obniżanie się w niej ciśnienia. Wówczas wobec wzrostu różnicy ciśnień tłoczek cofa się, jego krawędzie sterujące dławią wypływ oleju i podwyższa się ciśnienie w komorze odciążającej, czyli ponownie maleje różnica ciśnień działająca na tłoczek. [przypisy: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: seat serwis wrocław serwis seat wrocław serwis skoda gdańsk