serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Regulatory obrotów (prędkości obrotowej)

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przestrzeń poniżej dolnego czopa prowadzącego, tzw. komora pośrednia, łączy się z kanalikiem zasilającym poprzez zaworek zwrotny, uniemozliwiający wsteczny przepływ paliwa (w kierunku sekcji tłoczącej). Kiedy sekcja tłocząca zaczyna doprowadzać olej napędowy do wtryskiwacza, jednocześnie podwyższa się ciśnienie w komorze głównej i w komorze pośredniej, ponieważ zaworek zwrotny nie utrudnia dopływu paliwa do kanalików wylotowych, Wskutek wzrostu ciśnienia tłoczenia do około 70 kG/cm2 iglica rozpylacza odrywa się od swego gniazda — w wyniku naporu oleju n czoło odsadzenia górnego czopa i stożkowe przejście pod d01nym czopem, od tej chwili olej napędowy wytryskuje do komory spalania, a wysokie ciśnienie utrzymujące się w k morze głównej nie pozwala na opadnięcie iglicy.

Po zakończeniu procesu tłoczenia zanika nadciśnienie w kanaliku zasilającym i w miare obniżania się ciśnienia w komorze głównej rozprężająca sie sprężyna powrotna przesuwa iglice w kierunku jej gniazda. Powoduje to natychmiastowe zamknięcie się zaworka zwrotnego, co zapobiega obniżaniu się nadciśnienia w komorze pośredniej. W rezultacie podczas opadania iglicy pod naciskiem sprężyny powrotnej, aż do chwili zamknięcia się rozpylacza maleje pojemność komory pośredniej i znajdujące się w niej paliwo wytryskuje przez kanaliki wylotowe.

Specjalny zaworek odcinający układu wtryskowego PILOT-INJECTION uniemożliwia ponowne otwarcie się rozpylacza, bezpośrednio po zakończeniu się procesu wtryskiwania. Oryginalne wykonanie rozpylacza z zaworkiem zwrotnym oraz zaworka odcinającego zabezpiecza rozpylacz przed przenikaniem spalin do jego wnętrza w okresie opadania iglicy na gniazdo (z uwagi na niskie stosunkowo ciśnienie wtryskiwania). Zaworek odcinający w postaci zawora pierścieniowego współpracującego z zaworkiem płytko m cechuje dwustronne działanie, co zapewnia skuteczne tłumienie impulsów ciśnieniowych, wywoływanych opadaniem iglicy rozpylacza na jej gniazdo i rozprzestrzeniających się w oleju napędowym wypełniającym przewód wysokiego ciśnienia. [więcej w: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Dopuszczalna zmienność prędkości biegu silnika. Prędkość obrotowa walu korbowego pracującego silnika wysokoprężnego nawet chwilowo nie powinna wykraczać poza tzw. zakres użytecznych prędkości biegu. Dolną granice wspomnianego zakresu stanowi prędkość biegu jałowego, a górną — największa dopuszczalna prędkość biegu silnika. Obowiązuje to odnośnie wszelkich tłokowych silników spalinowych (również i o zapłonie „iskrowym), lecz problem nabiera szczegolnego znaczenia gdy chodzi o silniki wysokoprężne, z uwagi na ich niestabilny (niestateczny) sposób pracy.

Każdy tłokowy silnik spalinowy może pracować jedynie z prędkością biegu jałowego lub wyższą. Spadek prędkości obrotowej wału korbowego poniżej prędkości biegu jałowego powoduje zatrzymanie silnika, ponieważ rozwijana przez niego moc nie wystarcza już na przezwyciężanie obciążenia wewnętrznego (pokonywanie oporów tarcia w mechanizmach, sprężanie powietrza lub mieszanki w cylindrach, napęd osprzętu itd.).

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopuszczalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne naprężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszkodzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do rozbicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność z życia części.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda