serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Rewizja nadzwyczajna awaryjna

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Rewizja nadzwyczajna awaryjna jest przeprowadzana w każdym czasie, jeżeli tego wymaga sytuacja, zwłaszcza po naprawie większych uszkodzeń elementów dźwignic, a mianowicie: — po naprawie lub przebudowie kratownicy, mostu, wysięgnika bądź innych elementów nośnych; — po naprawie, przebudowie lub wymianie mechanizmu podnoszenia, jazdy i obrotu; — po wymianie lin lub łańcuchów nośnych; — po przeniesieniu i zamontowaniu dźwignicy na innym miejscu. Rewizja nadzwyczajna d o raźna jest przeprowadzana w celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania, a w szczególności: — sprawdzenia urządzeń zabezpieczających prawidłową eksploatację oraz działania mechanizmów podnoszenia, jazdy i obrotu; — skontrolowania prawidłowości konserwacji dźwignicy. Do przeprowadzania próby obciążenia użytkownik zobowiązany jest przygotować zważony ciężar, wynoszący 110% udźwigu dźwignicy. Do przeprowadzenia próby obciążenia w trakcie odbioru (nie rewizji rocznej) użytkownik jest zobowiązany przygotować — oprócz ciężaru podanego poprzednio — ciężar wynoszący 125% udźwigu. Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwignic Dźwignice mogą być eksploatowane dopiero po dopuszczeniu ich do ruchu przez okręgowe inspektoraty kolejowego dozoru technicznego. Praca dźwignicy powinna być wstrzymana natychmiast, jeżeli się stwierdzi: — małą skuteczność działania urządzeń przeciwporażeniowych; — niedostateczny opór izolacji instalacji elektrycznej; — usterki w działaniu wyłączników krańcowych; — usterki w działaniu wyłączników STÓJ; — usterki w działaniu urządzeń sygnalizacyjnych; — uszkodzenia cięgien, haków i zawiesi; — wadliwe działanie jakiegokolwiek hamulca; — użytkowanie dźwignicy przez nie upoważnioną osobę; — uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji dźwignicy; — uszkodzenie lub zużycie ponad ustaloną normę elementów nośnych dźwignicy; — przekroczenie terminu ważności rewizji okresowej. Każda dźwignica powinna mieć instrukcję eksploatacyjną. Instrukcja ta powinna być przechowywana w pobliżu dźwignicy i w każdej chwili dostępna dla obsługi. Teren, na którym dźwignica jest eksploatowana, powinien być tak oświetlony, aby obsługujący miał zapewnioną w każdym położeniu dobrą widoczność. [podobne: allegro auta, postek otomoto, allegro auta, allegro auta ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro auta dobór akumulatora centra postek otomoto skoda gdansk