serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Rodzaje rozpylaczy zamkniętych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wśród rozpylaczy zamknietych, stosowanych jako osprzęt samochodowych silników wysokoprężnych, ogólnie rozróżnia się rozpylacze otworkowe i rozpylacze czopikowe. Rozpylacze dławiące traktuje sie przeważnie jako odmianę rozpylaczy czopikowych. Odrębną grupę stanowią natomiast rzadko spotykane rozpylacze specjalne. Każdy ze wspomnianych rodzajów rozpylaczy może mieć rozmaite wykonania, z których najważniejsze scharakteryzowano poniżej.

Rozpylacz otworkowy wyróżnia sie tym, że jego iglica służy wyłącznie do otwierania i odcinania połączenia pomiędzy wnętrzem przewodu wysokiego ciśnienia i otworkiem lub otworkami wylotowymi gniazda rozpylacza. Sposób wytryskiwania oleju napędowego z rozpylacza otworkowego zależy wyłącznie od liczby i wykonania kanalików wylotowych, a ponadto od intensywności przenikania paliwa pomiędzy przylgniami iglicy i gniazda.

Z uwagi na szczegóły konstrukcji, a zwłaszcza liczbę i układ kanalików wylotowych, wśród rozpylaczy otworkowych rozróżnia się następujące odmiany podstawowe: — rozpylacz jednootworkowy ma pojedynczy kanalik wylotowy w gnieździe, przez który wytryskuje paliwo do wnętrza komory spalania; strumień rozpylanego oleju napędowego odznacza się dużą siłą przebicia i zaczyna się rozpraszać względnie daleko od gniazda rozpylacza; rozpylacze jednootworkowe używane są głównie do wtryskiwania paliwa do dzielonych komór spalania,

— rozpylacz wielootworkowy ma dwa lub więcej (do 12) kanalików wylotowych w gnieździe, przez które jednocześnie wytryskuje paliwo w określonych kierunkach; z uwagi na małe średnice kanalików wylotowych i silne dławienie w nich przepływu paliwa, strumienie oleju napedowego cechuje umiarkowana lub niewielka siła przebicia i skłonność do rozpraszania się już w pobliżu gniazda ; wtryskiwacze wielootworkowe spotyka się najczęściej w silnikach pracujących według zasady wtrysku bezpośredniego, [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

— rozpylacz promieniowy jest to specjalny rozpylacz wielootworkowy, którego symetrycznie rozmieszczone kanaliki wylotowe o jednakowych średnicach wyznaczają płaszczyzne prostopadłą do osi iglicy; rozpylacze promieniowe stosuje się wyłącznie w silnikach pracujących według zasady wtrysku bezpośredniego,

— rozpylacz symetryczny cechuje pełna symetria układu kanalików wylotowych (lub wspólna oś iglicy i pojedynczego kanalika wylotowego) ; kanaliki wylotowe wielootworkowego rozpylacza symetrycznego mają jednakowe średnice, a ich osie przecinają się w jednym punkcie osi iglicy; w razie przekręcenia gniazda rozpylacza względem obudowy wtryskiwacza w zasadzie nie zmienia się sposób rozpraszania paliwa w komorze spalania, dzięki czemu rozpylacz symetryczny nie wymaga ustalania gniazda w określonym położeniu, — rozpylacz asymetryczny cechuje specjalny układ kanalików wylotowych, ściśle związany z uksztaltowaniem komory spalania i miejscem wbudowania wtryskiwacza; w asymetrycznym rozpylaczu wielootworkowym poszczególne kanaliki wylotowe mają niekiedy różne średnice.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda