serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Siły odśrodkowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Siły odśrodkowe działające na ciężarki regulatora zwiększają się zbyt szybko ze wzrostem ich prędkości wirowania, w związku z czym na ogół dąży się do zapewnienia stosownej zmienności przełożenia układu przeniesienia, zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika. W razie stałego przełożenia układu przeniesienia, przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej są z reguły zbyt małe podczas jałowego biegu Silnika, a zbyt duże w okresie jego pracy z prędkością biegu przekraczającą znamionową, w stosunku do najkorzystniejszych lub nawet dopuszczalnych.

Nawet częściowe spełnienie wspomnianego wymagania nastręcza poważne trudności i komplikuje konstrukcję mechanizmu przeniesienia. Ze względu na sposób uzyskiwania zmienności przełożenia zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika, wśród układów przeniesienia regulatorów odśrodkowych rozróżnia się dwie podstawowe odmiany: [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

— układ mimośrodowy; dźwignia swobodna, wiążąca mechanizm odśrodkowy regulatora z zębatką sterującą, jest osadzona na mimośrodowym czopie; zmiany położenia pedału przyspieszenia powodują przekręcanie walka z czopem mimośrodowym, wskutek czego stosunek czynnych długości ramion dźwigni swobodnej zmienia się zapewniając zmienną proporcjonalność przesunieć zębatki sterującej; mechanizm mimośrodowy jest prosty lecz mało skuteczny, co często zmusza do zwężania zakresu użytecznych prędkości biegu silnika przez podwyższenie jego prędkości biegu jałowego lub przez obniżenie znamionowej prędkości biegu, co zmniejsza przydatność eksploatacyjną silnika,

— układ kulisowy; dzięki zastosowaniu mechanizmu kulisowego uzyskuje się znacznie szerszy zakres zmienności przełożeń niż w układzie mimośrodowym; podczas szybkiego biegu silnika przełożenie układu przeniesienia jest duże, a przy niewielkiej prędkości obrotowej wału korbowego — znacznie mniejsze; mechanizmy kulisowe są wprawdzie o wiele kosztowniejsze niż mimośrodowe, lecz szybko się ostatnio rozpowszechniają.

Regulator podciśnieniowy steruje dawkowaniem urządzenia wtryskowego reagując na zmiany chwilowego podciśnienia w rurze ssącej pracującego silnika. Typowy regulator podciśnieniowy składa się z nastawnej dławicy wbudowanej w rurę ssącą oraz z wybieraka przeponowego, osadzonego na kadłubie pompy wtryskowej — połączonych ze sobą przewodem. Obrotowa przepustnica nastawnej dławicy jest sprzężona z pedałem przyspieszenia i uchyla się dopiero w miarę jego wciskania.

Na przeponę wybieraka działa różnica ciśnienia barometrycznego i chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, dążąca do odkształcenia przepony i przesunięcia zębatki sterującej w pompie wtryskowej do położenia STOP. Natomiast sprężyna sterująca usiłuje wyprostować przeponę, czyli zwiększyć dawkowanie. W rezultacie podczas pracy silnika przepona wybieraka ustawia zębatkę sterującą w chwilowych położeniach równowagi, W których nacisk sprężyny sterującej jest dokładnie równy Oddziaływaniu różnicy ciśnień po obu stronach

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: seat serwis wrocław serwis seat wrocław serwis skoda gdańsk