serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Sposób łączenia przewodu średniego ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Łączenie może być dokonane w warunkach terenowych pracy maszyny. Po obcięciu równo przewodu wkłada się jego koniec do obejmy złączki. W ten sposób połączony przewód z obejmą zaciska się w szczękach imadła i po naoliwieniu, że pompa główna 11 wypełni układ cieczą pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at). Wówczas samoistnie nastąpi wypełnienie niektórych siłowników zapewniając większe bezpieczeństwo. Siłowniki będą utrzymywały wibratory zagęszczające od czół podkładów w położeniu uniesionym, a siłowniki będą utrzymywały zespoły podbijające w górnym położeniu. Siłowniki rozewrą podbijaki zewnętrzne i będą je utrzymywać w tym położeniu, a siłowniki rozewrą kleszcze talerzowe. Kleszcze będą rozwarte, mimo że ciecz pod ciśnieniem dopływa z obu stron tłoka. W tym przypadku siły działające na tłok są różne (siła od strony tłoczyska jest mniejsza). Po zamknięciu zaworu odcinającego 12 III zostaje wypełniony układ 3 MN/m2 (30 at), Wówczas siłowniki utrzymywać będą w położeniu cofniętym (schowanym) wibratory od czół podkładów, a siłowniki rozewrą podbijaki wewnętrzne, Trzecia pompa pracuje w położeniu zasadniczym na przelew poprzez zawór odcinający. Pozostałe „odbiorniki” w położeniu zasadniczym nie otrzymują cieczy pod ciśnieniem; ciecz dopływa do nich dopiero wówczas, gdy zadziała odpowiedni zawór rozdzielczy. Układ hydrauliczny podbijarki MD—07—32 w zasadzie niewiele różni się od opisanego układu podbijarki typu 06-32SLC. Cały układ zasilają podwójne pompy łopatkowe i zostanie wypełniony w razie zamknięcia zaworów odcinających do 7 V oraz zaworu. [patrz też: nivette otomoto, pko poleasingowe, pko poleasingowe, pko poleasingowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe nivette otomoto pko leasing licytacje pko poleasingowe