serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Sprzęgło nastawne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyciskowy zderzak ruchowy CAV jest stosowany jako osprzęt pompy wtryskowego silnika wyposażonego w podciśnieniowy regulator obrotów. Podczas wciskania palcem przycisku, związany z nim poprzez ośkę zderzak kształtowy wsuwa się w głąb tulei regulacyjnej, napinając sprężynę powrotną i przesuwając zębatkę sterującą pompy wtryskowej w kierunku położenia STOP (z przezwyciężaniem oporu sprężyny sterującej wybieraka przeponowego). Po oparciu zaczepu zderzaka o wycięcie w tulei regulacyjnej, wskutek dalszego wciskania przycisku zderzak przekręca się wokół swej ośki, a jego czop jeszcze bardziej odpycha zębatkę sterującą. Kiedy jednak czop zderzaka znajdzie się już naprzeciw wnęki w zębatce sterującej, spreżyna sterująca zmusza ja do nasunięcia sie na czop. Wskutek zwolnienia przycisku sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rozpręża się jeszcze bardziej i przemieszcza zębatke sterująca na pewną odległość poza położenie największego dawkowania, pod naciskiem zębatki zderzak wraz z przyciskiem powracają do położenia wyjściowego i sprężyna powrotna nieco się rozpręża.

Po uruchomieniu silnika wzrasta podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Umożliwia to sprężynie powrotnej częściowe rozprężenie gię z jednoczesnym przekręceniem zderzaka. Wówczas czop zderzaka opada w dół i od tej chwili uniemożliwia przemieszczenie zębatki sterującej poza jej położenie największego dawkowania, bez względu na oddziaływanie wybieraka przeponowego. [przypisy: pko licytacje, bawaria otomoto, sgb trans leasing, układ kulisowy ]

Sprzęgło nastawne umożliwia dokładne ustawianie względem siebie wałka kułaczkowego pompy wtryskowej i jej walka napędowego. Jednocześnie sprzęgło nastawne pozwala na dokładną regulację wyprzedzenia wtryskiwania. Pomijając niezbyt istotne szczegóły konstrukcji sprzęgieł nastawnych różnego pochodzenia, w praktyce rozróżnia się ich dwa odmienne wykonania — pełne i niepełne.

Pełne sprzęgło nastawne stanowi osprzęt pompy wtryskowej bez przyspieszacza wtryskiwania. Pełne sprzęgło składa się z dwóch nasadek i łączącego je zabieraka tarczowego. Jednolitą nasadkę nastawną klinuje się na stożkowym czopie wałka kułaczkowego, a dwuczłonowa nasadkę nastawną — na końcu wałka napędowego. Każda z nasadek sprzęgła jest zaopatrzona w dwa kły lub występy wchodzące w odpowiednie wycięcia lub wnęki w zabieraku tarczowym.

Człony nasadki nastawnej są związane ze sobą za pomocą śrub regulacyjnych. Po zluzowaniu śrub regulacyjnych człony nasadki nastawnej dają sie przekręcać względem siebie w ograniczonym zakresie, przy czym dokładne ustawienie wyprzedzenia wtryskiwania ułatwia podziałówka. Odstęp pomiędzy sąsiednimi kreskami podziałówki odpowiada zwykle przekręceniu walka kułaczkowego o kąt 30 w stosunku do walu korbowego silnika.

Niepełne sprzęgło nastawne, stanowiące osprzęt pompy wtryskowej przyspieszaczem wtryskiwania, składa się tylko z nasadki nastawnej i zabieraka tarczowego. Zadania nienastawnej nasadki spełnia tarcza sprzęgajaca przyspieszacza wtryskiwania, zaopatrzona w występy dopasowane do wycięć zabieraka tarczowego.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria otomoto pko licytacje sgb trans leasing układ kulisowy