serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Sprzężenie silnika z regulatorem obrotów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z uwagi na sposób związania zmian chwilowej prędkości biegu silnika z dzialaniem mechanizmu sterującego, wśród regulatorów obrotów do samochodowych silników wysokoprężnych rozróżnia sie następujące typy:

— regulator o sprzężeniu bezpośrednim; układ korbowy silnika i urządzenie sterujące są sprzężone mechanicznie, poprzez przekładnie zębata lub łańcuchową o stałym przełożeniu; każda zmiana prędkości biegu silnika powoduje jednoczesne i proporcjonalne zwiększenie się lub zmniejszenie prędkości elementów sterujących, z reguły prędkości wirowania ciężarków mechanizmu odśrodkowego; sprzężenie bezpośrednie cechuje regulator odśrodkowy, w którym każde przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika wywołuje z góry przewidziane zmiany wielkości lub kierunku działania odśrodkowych, wykorzystywanych do sterowania dawkowaniem, np. przez przesuwanie zębatki sterującej,

— regulator o sprzężeniu pośrednim; pomiędzy układem korbowym silnika i urządzeniem sterującym brak jest połączenia mechanicznego ; reakcję regulatora wywołują z góry przewidziane następstwa przyspieszania lub zwalniania biegu silnika — np. zmiana podciśnienia w rurze ssącej lub zmiana natężenia przepływu cieczy krążącej w układzie zamkniętym; sprzężenie pośrednie cechuje często stosowane regulatory podciśnieniowe oraz rzadko spotykane regulatory hydrauliczne, [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

— regulator o sprzężeniu mieszanym, najczęściej nastawny, składa się z regulatora o sprzężeniu bezpośrednim i regulatora o sprzężeniu pośrednim, działających niezależnie od siebie i spełniających różne zadania (np. nastawny regulator podciśnieniowy steruje również i bieg jałowy silnika, a regulator odśrodkowy uniemożliwia jedynie przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika).

Regulator odśrodkowy. Jeżeli silnik pracuje, na wirujące ciężarki regulatora działają ściśle określone siły odśrodkowe. Wobec bezpośredniego sprzężenia regulatora z wałem korbowym silnika, oddziałujące na ciężarki siły odśrodkowe zmieniają się proporcjonalnie do kwadratu prędkości biegu silnika.

Pod wpływem sil odśrodkowych wirujące cieżarki regulatora usiłują oddalić sie od osi obrotu, czyli rozsunąć się na zewnątrz. Przeciwstawiają się jednak temu sprężyny dążące do zbliżenia ciężarków, a więc do zmniejszenia ich promieni wirowania. Jak długo silnik pracuje z niezmienną prędkością biegu, tak długo istnieje stan równowagi pomiędzy oddzialywaniem sil odśrodkowych i znoszącymi je naciskami sprężyn, wskutek czego ciężarki wirują w stałej odległości od osi obrotu i poprzez układ przeniesienia utrzymują zębatkę sterującą pompy wtryskowej w określonym położeniu dawkowania.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda