serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Grzejne urządzenia rozruchowe. Uruchamianie silnika wysokoprężnego wydatnie ułatwić można przez wstępne lub dodatkowe podgrzewanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Stosownie do konstrukcji i przeznaczenia samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się je w rozmaite grzejne urządzenia rozruchowe, wśród których ogólnie rozróżnia się: podgrzewacze, nagrzewnice, grzejniki rozruchowe oraz urządzenia specjalne.

Podgrzewacz (lub gwarowo świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny, wydzielający intensywnie ciepło wewnątrz komory spalania. Każdy cylinder silnika zaopatruje się w oddzielny podgrzewacz wkręcony w gniazdo w głowicy cylindrów, tak aby spirala grzejna wystawała we wnętrzu komory spalania. Układ podgrzewaczy zasila się prądem elektrycznym pobieranym z akumulatora wbudowanego w pojeździe.

Najczęściej w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych spotyka się podgrzewacze o nieosłoniętych spiralach, które podczas przeplywu pradu rozgrzewają się do 900. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wałek kułaczkowy jest nieco przekręcany względem wałka napędowego, zgodnie z jego kierunkiem obrotu, czyli wzrasta wyprzedzenie wtryskiwania.

Niepożądany wpływ wzrastania sił odśrodkowych proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walka napędowego eliminuje się przez specjalne uksztaltowanie prowadników, czyli oporowych powierzchni ciężarków, na które naciskają czopy tarczy sprzęgającej — zmuszając ciężarki do przekręcania tarczy pędnej wraz z wałkiem kułaczkowym, w ślad za wałkiem napędowym. Prowadnikom nadaje się takie kształty i promienie krzywizn, że jednakowe zmiany wyprzedzenia wtryskiwania są wynikiem o wiele większych przesunięć ciężarków przy niskiej prędkości obrotowej wału korbowego niż podczas szybkiego biegu silnika. Przewody wysokiego ciśnienia są to specjalne przewody łączące sekcje tłoczące pompy wtryskowej z wtryskiwaczarni. Wymiary geometryczne i własności materiałowe przewodów wysokiego ciśnienia wywierają znaczny wpływ na działanie układów wtryskowych, w związku z czym przewody te zalicza się do najważniejszych elementów urządzeń wtryskowych.

Jako przewody wysokiego ciśnienia stosuje się z reguły jednolite odcinki grubościennych rurek bez szwu, walcowanych z miękkiej stali niskowęglowej, wysokiej jakości. Przeważnie stosuje się przewody wysokiego ciśnienia o średnicach wewnętrznych 1,0. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyspieszacz wtryskiwania. Zależnie od prędkości obrotowej walu korbowego i zewnętrznego obciążenia silnika najkorzystniejsze wyprzedzenie wtryskiwania zmienia się w dość rozległym zakresie. Często zmusza to do wyposażenia pompy wtryskowej w urządzenie do zmieniania wyprzedzenia wtryskiwania, czyli tzw. popularnie przyspieszacz wtryskiwania, pozwalający na zwiększanie lub zmniejszanie wyprzedzenia wtryskiwania podczas pracy silnika, najczęściej w granicach 8. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyciskowy zderzak ruchowy CAV jest stosowany jako osprzęt pompy wtryskowego silnika wyposażonego w podciśnieniowy regulator obrotów. Podczas wciskania palcem przycisku, związany z nim poprzez ośkę zderzak kształtowy wsuwa się w głąb tulei regulacyjnej, napinając sprężynę powrotną i przesuwając zębatkę sterującą pompy wtryskowej w kierunku położenia STOP (z przezwyciężaniem oporu sprężyny sterującej wybieraka przeponowego). Po oparciu zaczepu zderzaka o wycięcie w tulei regulacyjnej, wskutek dalszego wciskania przycisku zderzak przekręca się wokół swej ośki, a jego czop jeszcze bardziej odpycha zębatkę sterującą. Kiedy jednak czop zderzaka znajdzie się już naprzeciw wnęki w zębatce sterującej, spreżyna sterująca zmusza ja do nasunięcia sie na czop. Wskutek zwolnienia przycisku sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rozpręża się jeszcze bardziej i przemieszcza zębatke sterująca na pewną odległość poza położenie największego dawkowania, pod naciskiem zębatki zderzak wraz z przyciskiem powracają do położenia wyjściowego i sprężyna powrotna nieco się rozpręża.

Po uruchomieniu silnika wzrasta podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Z uwagi na brak wspomagającego oddziaływania sprężyn biegu jałowego (ściśniętych przez wirujące ciężarki regulatora), nacisk wywierany przez zębatkę sterującą na zderzak przesuwny nie wystarcza do przezwyciężenia oporu stawianego przez sprężynę oporową, dociskającą zderzak do pierścienia ustalającego.

Dźwigniowy zderzak rozruchowy pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenie największego dawkowania tylko w okresie odpowiedniego odchylenia dźwigni odwodzącej od pionu (w jedną lub w drugą stronę). Przed uruchomieniem silnika odchyla się dźwignię odwodzącą, wskutek czego odciągnięty zostaje zderzak, z jednoczesnym ściśnięciem sprężyny oporowej. Kiedy tylko silnik zaczyna pracować, od razu zwalnia się dźwignie odwodzącą, która pod naciskiem rozprężającej się sprężyny oporowej powraca do pozycji poziomej. Od tej chwili zderzak zatrzymuje zębatkę sterującą w położeniu największego dawkowania, bez względu na oddziaływanie regulatora obrotów lub nacisk wywierany na pedał przyspieszenia. [patrz też: pko licytacje, bawaria otomoto, sgb trans leasing, układ kulisowy ]

Przyciskowy zderzak rozruchowy po napięciu sprężyny zatrzasku pozwala na jednorazowe przesuniecie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenie największego dawkowania. Obecnie potyka się przyciskowe zderzaki rozruchowe o rozmaitych wykonaniach, lecz działają one według jednej i tej samej zasady bez względu na konstrukcję zatrzasku.

Przyciskowy zderzak ro ruchowy BOSCH ma przycisk, po którego wciśnięciu do wnętrza oprawki zaskakuje zaczep zatrzasku sprężynowego, co uniemożliwia sprężynie powrotnej uniesienie przycisku w górę. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Najczęściej grzejnej spirali nagrzewnicy nadaje się kształt podwójnego ściętego stożka. Wbudowując nagrzewnice trzeba uwzględniać oznaczenia montażowe, wskazujące zalecany kierunek przepływu powietrza, które powinno omywać zwoje o coraz mniejszych średnicach, najpierw jednego stożka spirali, a następnie drugiego. Przeważnie stosuje się nagrzewnice jednobiegunowe, których obwody zasilania zamykają się przez mase pojazdu. Niekiedy spotyka się również nagrzewnice dwubiegunowe o spiralach grzejnych izolowanych od masy i łączonych szeregowo — najczęściej po dwie (instalacja 24 V).

Grzejnik rozruchowy. Aby ułatwić uruchamianie silników pojazdów bez instalacji elektrycznych lub wyposażonych w akumulatory o małych pojemnościach stosuje się rozmaite grzejniki rozruchowe, z reguły wytwarzające ciepło dzięki spalaniu oleju napędowego lub innego materiału palnego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Podgrzewacz jednobiegunowy ma tylko jeden zacisk izolowany. Podgrzewacze poszczególnych cylindrów silnika są zasilane równolegle, a ich obwody zamykają sie poprzez masę pojazdu. Każdy podgrzewacz jednobiegunowy działa pod instalacją pojazdu (6 lub 12 V), co stanowi istotną niedogodność, z uwagi na konieczność wykonywania spirali grzejnej ze stosunkowo długiego odcinka dość cienkiego drutu. Spirale takie są niezbyt odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie korodująco-erodujące gorących spalin, w związku z czym jednobiegunowe podgrzewacze 0 nieosłoniętych spiralach wyszły już prawie z użycia, ustępując miejsca jednobiegunowym podgrzewaczom sztabkowym.

Usterka jednego lub kilku podgrzewaczy jednobiegunowych nie wpływa na działanie pozostałych podgrzewaczy. Stanowi to cenną zaletę, zwłaszcza gdy chodzi o silniki pojazdów służb pogotowia, pożarniczych, wojskowych itp.

Podgrzewacz dwubiegunowy ma dwa izolowane zaciski do przyłączania przewodów elektrycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Rozpieracze stosowane są najczęściej w mechanizmach hamulcowych o dwóch szczękach współbieżnych, przy czym każdą ze szczęk hamulcowych dociska do bębna oddzielny rozpieracz. Rozpieracze z reguly są połączone przewodem (do instalacji podłączony jest tylko dolny rozpieracz), a górny rozpieracz zaopatrzony jest w odpowietrznik. Rozpieracz zewnętrzny ma przeważnie układ teleskopowy. Korpus cylindra wkręcony jest w główkę rozpieracza, w której znajduje się otwór dla dopływu płynu hamulcowego oraz odpowietrznik. Tłok pod naporem płynu przesuwa cylinder zewnętrzny zaopatrzony w ucho do mocowania dźwigni, która z kolei przekręca wałek z krzywką rozpieracza. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Hydrauliczny układ uruchamiający składa się z głównej pompy hamulcowej, rozpieraczy mechanizmów poszczególnych kół oraz przewodów instalacji sztywnych i giętkich. Główna pompa hamulcowa służy do wytwarzania ciśnienia w układzie hydraulicznym. Ze względu na sposób działania rozróżnia się zwykle dwa rodzaje pomp hamulcowych; — pojedyncza, spotykana najczęściej ; pompa taka zasila cały układ hamulcowy pojazdu (rozpieracze wszystkich mechanizmów hamulcowych), — podwójna (tandem); dzięki specjalnemu wykonaniu, pompa spełnia zadania zespołu z dwóch pomp pojedynczych, działających niezależnie, których jedna zasila układ hydrauliczny przednich kół, a druga układ tylnych kół. Zależnie od sposobu doprowadzania płynu hamulcowego rozróżnia się ogólnie trzy odmiany głównych pomp hamulcowych, a to: — pompa z wydzielonym zbiornikiem płynu ; układ hydrauliczny jest zasilany płynem hamulcowym, którego zapas mieści się w oddzielnym zbiorniku, umocowanym przeważnie pod osłoną silnika i połączonym z pompą za pomoca przewodu ; zbiornik taki wykonany jest najczęściej z blachy lub z przezroczystego materiału, co ułatwia kontrole poziomu płynu, — pompa zespolona ze zbiornikiem; korpus głównej pompy hamulcowej i zbiornika znajdującego sie bezpośrednio nad jej cylinderkiem stanowi jedną całość; wykonanie takie zapewnia zwartość konstrukcji przy niewielkich wymiarach podzespołu, pompa zanurzona ma cylinder umieszczony w zbiorniku z płynem; ramię dźwigni wymuszającej suwy robocze tłoczka jest zwykle osadzone na wałku ułożyskowanym dwustronnie w korpusie pompy; Wyprowadzony na zewnątrz koniec wałka sprzężony jest z pedałem hamulca. Działanie pompy hamulcowej, Wskutek naciskania na pedał hamulca tłoczysko przesuwa tłoczek pompy w kierunku króćca wylotowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘bawaria otomoto’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Po zwolnieniu pedału hamulca, pod naporem płynu wytłaczanego z rozpieraczy (przez sprężynę odciągającą szczęki) przesuwa się główna płytka zaworu zwrotnego i płyn może swobodnie wpływać z powrotem do cylinderka. Kiedy nadciśnienie w przewodach spadnie do wysokości 0,6 . . . 0,8 kG/cm2, sprężyna zamyka zawór zwrotny, dzięki czemu w całej instalacji utrzymuje się stale nadciśnienie, co zapobiega jej zapowietrzeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)