Posts Tagged ‘Blog motoryzacyjny’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W zasadniczym położeniu sworznie w mechanizmach nasuwania są wysunięte. W przypadku nasuwania rozjazdu sworznie są cofnięte dzięki zasterowaniu zaworem, a zawór automatycznie unieruchomi odpowiedni siłownik nasuwania. Zamek hydrauliczny w odgałęzieniu związanym z górną częścią siłownika powinien mieć nieszczelne gniazdo, w przeciwnym razie nie będzie dochodzić do skutku dodatkowe podnoszenie toru. Układ hydrauliczny oczyszczarki tłucznia RM-62 omówiony został poprzednio. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. ustanawia dozór techniczny nad następującymi urządzeniami: 1) kotłami parowymi i wodnymi; 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi; 3) wytwornicami acetylenowymi; 4) dźwignicami. Dozór techniczny nad tymi urządzeniami obejmuje: a) przeprowadzanie rejestracji i odbioru technicznego przed dopuszczeniem tych urządzeń do ruchu oraz dopuszczenie ich do ruchu; b) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych; c) wstrzymanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa Życia i zdrowia ludzkiego; d) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne; e) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych; f) nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym przez użytkowników tych urządzeń. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą być o b owi ą z k owo przez użytkownika zgłoszone we właściwym urzędzie dozoru technicznego, niedopełnienie zaś tego obowiązku jest surowo karane. Również o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik jest zobowiązany powiadomić w jak najszybszym czasie właściwy inspektorat dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 6 z 1962 r. [podobne: brama garażowa, Blog motoryzacyjny, mechanika ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

Posts Tagged ‘Blog motoryzacyjny’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Z uwagi na brak wspomagającego oddziaływania sprężyn biegu jałowego (ściśniętych przez wirujące ciężarki regulatora), nacisk wywierany przez zębatkę sterującą na zderzak przesuwny nie wystarcza do przezwyciężenia oporu stawianego przez sprężynę oporową, dociskającą zderzak do pierścienia ustalającego.

Dźwigniowy zderzak rozruchowy pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenie największego dawkowania tylko w okresie odpowiedniego odchylenia dźwigni odwodzącej od pionu (w jedną lub w drugą stronę). Przed uruchomieniem silnika odchyla się dźwignię odwodzącą, wskutek czego odciągnięty zostaje zderzak, z jednoczesnym ściśnięciem sprężyny oporowej. Kiedy tylko silnik zaczyna pracować, od razu zwalnia się dźwignie odwodzącą, która pod naciskiem rozprężającej się sprężyny oporowej powraca do pozycji poziomej. Od tej chwili zderzak zatrzymuje zębatkę sterującą w położeniu największego dawkowania, bez względu na oddziaływanie regulatora obrotów lub nacisk wywierany na pedał przyspieszenia. [patrz też: dealer mitsubishi, Blog motoryzacyjny, transport ponadgabarytowy ]

Przyciskowy zderzak rozruchowy po napięciu sprężyny zatrzasku pozwala na jednorazowe przesuniecie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenie największego dawkowania. Obecnie potyka się przyciskowe zderzaki rozruchowe o rozmaitych wykonaniach, lecz działają one według jednej i tej samej zasady bez względu na konstrukcję zatrzasku.

Przyciskowy zderzak ro ruchowy BOSCH ma przycisk, po którego wciśnięciu do wnętrza oprawki zaskakuje zaczep zatrzasku sprężynowego, co uniemożliwia sprężynie powrotnej uniesienie przycisku w górę. W takiej sytuacji czop popychacza zębatki sterującej znajduje się naprzeciw rowka w przycisku, dzięki czemu daje się ona przesunąć na pewną odległość poza położenie największego dawkowania, przy czym popychacz zwalnia zaczep sprężynowy, Ponieważ w rowku tkwi czop popychacza, przycisk na razie nie może jeszcze unieść się w górę.

Kiedy tylko silnik zadnie pracować, regulator obrotów natychmiast przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Po wysunięciu się czopa popychacza z rowka przycisku sprężyna powrotna rozpręża się i unosi przycisk w górę. Od tej chwili nawet w razie zupełnego wciśnięcia pedału przyspieszenia (40 oporu) zębatka sterująca jest zatrzymywana w położeniu największego dawkowania. Aby umożliwić ponowne zwiększenie dawkowania na okres rozruchu trzeba po raz wtóry wcisnąć przycisk, aż do zaskoczenia zaczepu sprężynowego.

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

« Previous Entries