Posts Tagged ‘brama garażowa’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W zasadniczym położeniu sworznie w mechanizmach nasuwania są wysunięte. W przypadku nasuwania rozjazdu sworznie są cofnięte dzięki zasterowaniu zaworem, a zawór automatycznie unieruchomi odpowiedni siłownik nasuwania. Zamek hydrauliczny w odgałęzieniu związanym z górną częścią siłownika powinien mieć nieszczelne gniazdo, w przeciwnym razie nie będzie dochodzić do skutku dodatkowe podnoszenie toru. Układ hydrauliczny oczyszczarki tłucznia RM-62 omówiony został poprzednio. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. ustanawia dozór techniczny nad następującymi urządzeniami: 1) kotłami parowymi i wodnymi; 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi; 3) wytwornicami acetylenowymi; 4) dźwignicami. Dozór techniczny nad tymi urządzeniami obejmuje: a) przeprowadzanie rejestracji i odbioru technicznego przed dopuszczeniem tych urządzeń do ruchu oraz dopuszczenie ich do ruchu; b) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych; c) wstrzymanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa Życia i zdrowia ludzkiego; d) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne; e) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych; f) nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym przez użytkowników tych urządzeń. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą być o b owi ą z k owo przez użytkownika zgłoszone we właściwym urzędzie dozoru technicznego, niedopełnienie zaś tego obowiązku jest surowo karane. Również o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik jest zobowiązany powiadomić w jak najszybszym czasie właściwy inspektorat dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 6 z 1962 r. [podobne: brama garażowa, Blog motoryzacyjny, mechanika ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

Posts Tagged ‘brama garażowa’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Aby stworzyć warunki sprzyjające trwałemu zachowywaniu szczelności przez ogumienie bezdętkowe zarówno obrzeża opony bezdętkowej, jaki ich przylgnie na obręczy kształtuje się w sposób zapewniający dość duże naciski miejscowe, znacznie większe niż w razie stosowania ogumienia dętkowego, Przeważnie obręcze do ogumienia bezdętkowego cechuje zukosowanie pod kątem około 150 poszerzenie do wewnątrz przylgni, na których spoczywaja obrzeza opony (patent f-my Firestone). Dzięki temu wskutek nadciśnienia we wnętrzu opony bezdętkowej jej obrzeża stosunkowo silnie dociskane są do obręczy, przy czym nawet w razie wydatnego spadku ciśnienia w ogumieniu opona nie przejawia jeszcze skłonności do zsuwania się z obręczy. Złącza dzielonych obręczy zaopatruje się w gumowe pierścienie uszczelniające — albo kształtowe (małe i średnie pojazdy), albo okrągłe (system TRU-SEAL — duże i ciężkie pojazdy). Złacza obręczy członowych uszczelnia się gumowymi wkładkami kształtowymi. Własności ogumienia bezdętkowego. Wyeliminowanie dętki usuwa od razu większość niedogodności związanych z jej stosowaniem. Ogumienie bezdętkowe w porównaniu z tego samego przeznaczenia ogumieniem dętkowym jest zwykle lżejsze, bardziej elastyczne, trwalsze i o wiele bezpieczniejsze. Oszczędności na ciężarze i zwiększona elastyczność wynikają z braku dętki i możliwości stosowania opony o małej sztywności i o dość lekkiej budowie — bez naruszania wymagań wytrzymałościowych. Duża trwałość opony bezdętkowej jest następstwem dobrych warunków jej chłodzenia. Powietrze wypełniające ogumienie bezdętkowe stale styka się bezpośrednio z metalową obręcza koła jezdnego. Zapewnia to intensywne odprowadzanie nadmiaru ciepła do powietrza atmosferycznego, a więc i zapobiega nagrzewaniu się opony bezdętkowej w stopniu sprzyjającym rozwarstwianiu osnowy. Jednocześnie z wyeliminowaniem dętki ocierającej się o oponę usunięte zostaje jedno z głównych źródeł wydzielania się ciepła nagrzewającego ogumienie. Szczególnie cenną zaletą ogumienia bezdętkowego jest jego zupełna prawie niewrażliwość na przebicia o niewielkich rozmiarach, wynikająca z charakterystycznej skłonności opony bezdętkowej do samouszczelniania się. W razie miejscowego przebicia opony bezdętkowej ostrym przedmiotem, np. gwoździem, powietrze uchodzi z niej bardzo powoli lub nawet w ogóle sie nie wydostaje. [hasła pokrewne: gabloty informacyjne, teflon uszczelki, brama garażowa ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

« Previous Entries