Posts Tagged ‘dealer mitsubishi’

Koła biegowe wózków

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Koła biegowe wózków i mostów nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużyte są obrzeża więcej niż 50% pierwotnej grubości bądź są na obrzeżach wyszczerbienia; — powstały płaskie miejsca na cylindrycznej części kół, powodujące stuki w czasie jazdy; nastąpiło nierównomierne zużycie powierzchni tocznej kół napędowych, a różnica średnic tych kół przekracza 0,001 średnicy nominalnej; — luz w łożyskach ślizgowych wynosi lub przekracza 20% modułu koła zębatego — dla kół napędowych lub 50% grubości panwi — dla kół tocznych. Szyny jezdne nie nadają się do eksploatacji, gdy: — różnica poziomów szyn na stykach przekracza 1 mm; — luz między szynami przekracza 2 mm; — odchylenie szerokości mierzone w osi szyn przekracza ±5 mm; — odchyłka prostoliniowości między słupami toru przekracza ± 2 mm; — różnica poziomów toru przekracza 1/1500 odległości między słupami i jest większa niż 10 mm. Haki nie nadają się do dalszego użytkowania, jeżeli: są pęknięcia na powierzchni haka; zużycie w gardzieli w niebezpiecznym przekroju przekracza jego pierwotnej wysokości; — rozwarcie gardzieli haka przekracza 5% jego pierwotnego wymiaru; — uszkodzone jest zamocowanie haka. Aparatura i urządzenia elektryczne muszą być sprawne. Dźwignica nie może być dopuszczona do eksploatacji, jeżeli: — opór izolacji maszyn elektrycznych jest niewystarczający; — występują zakłócenia w obwodach głównych i sterowniczych; — występują zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających. 2. Dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi Kolejowa służba drogowa użytkuje różne zbiorniki ciśnieniowe. Przeważnie są to zbiorniki zamontowane na ciężkich maszynach torowych i przeznaczone do gromadzenia powietrza dla układu hamulcowego oraz dla układu pneumatycznego sterowania i sygnalizacji. W układach hydraulicznych ciężkich podbijarek torowych występują także akumulatory hydrauliczne, napełniane azotem do ciśnienia 8 NIN/mZ (80 at), które również podlegają dozorowi technicznemu. Zaplecze warsztatowe może dysponować kompresorowniami wyposażonymi w stałe zbiorniki, jak również przewoźnymi zespołami sprężarkowymi. [patrz też: dealer mitsubishi, fotele masujące, elektronika pojazdowa ]

Comments Off on Koła biegowe wózków

Posts Tagged ‘dealer mitsubishi’

Koła biegowe wózków

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Odejmowalną obręcz jednolitą z nałożonym ogumieniem osadza się na piaście kola i unieruchamia przy użyciu zaczepów i śrub dociskowych. Zasadniczą zaletą rozbieralnego koła o jednolitej obręczy jest dość łatwe jego zmienianie, nawet w razie stosowania dużej i ciężkiej opony — ponieważ właściwe koło stanowi tylko odejmowalna obręcz ogumieniem. Ponadto na piaście służącej tarcza koła można zwykle osadzać obręcz wybraną spośród kilku o różnych szerokościach, a wiec w trakcie zmiany rodzaju ogumienia wystarcza wymiana samych obręczy. Nierozbieralność jednolitej obręczy jest ze względów eksploatacyjnych istotną niedogodnością, z uwagi na kłopotliwe zdejmowanie i zakładanie opon o usztywnionych obrzeżach, nawet w razie stosowania specjalnych przyrządów. Rozbieralne koła o jednolitych obręczach spotyka się głównie w średnich i ciężkich pojazdach. Rozbieralne koło 0 członowej obręczy różni się w zasadzie od rozbieralnego koła o jednolitej obręczy jedynie podzialem obręczy na człony, z reguły trzy — dwa tzw. krótkie i jeden tzw. długi. Po złożeniu ze sobą kompletu członów tworzą one obręcz, która osadza sie na piaście koła i unieruchamia przy użyciu zaczepów i śrub dociskowych. Wyposażenie rozbieralnego kola w obręcz członową znacznie ułatwia zdejmowanie i zakładanie ogumienia oraz umożliwia stosowanie opon 0 sztywnych obrzeżach. Rozbieralne kolo o członowej obręczy jest nieznacznie tylko cięższe niż podobne kolo o jednolitej obręczy, przy czym przeważnie piasta jest przystosowana do osadzania członowej obręczy lub jednolitej obręczy, Rozbieralne kola o członowych obręczach spotyka się wyłącznie w dużych i ciężkich pojazdach. Rozbieralne koło bliźniacze wyróżnia się zastosowaniem dwóch członowych obręczy, osadzonych na wspólnej piaście, spełniającej zadania tarcz obu pojedynczych kół jezdnych. Zespól taki cechuje duża sztywność, zwartość i lekkość konstrukcji, przy czym zakładanie i zdejmowanie ogumienia nie nastręcza istotnych trudności, nawet gdy chodzi 0 masywne opony specjalne o usztywnionych obrzeżach. [przypisy: dealer mitsubishi, Wypożyczalnia busów, brama garażowa ]

Comments Off on Koła biegowe wózków

« Previous Entries