serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘długoterminowy wynajem samochodów’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Grzejne urządzenia rozruchowe. Uruchamianie silnika wysokoprężnego wydatnie ułatwić można przez wstępne lub dodatkowe podgrzewanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Stosownie do konstrukcji i przeznaczenia samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się je w rozmaite grzejne urządzenia rozruchowe, wśród których ogólnie rozróżnia się: podgrzewacze, nagrzewnice, grzejniki rozruchowe oraz urządzenia specjalne.

Podgrzewacz (lub gwarowo świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny, wydzielający intensywnie ciepło wewnątrz komory spalania. Każdy cylinder silnika zaopatruje się w oddzielny podgrzewacz wkręcony w gniazdo w głowicy cylindrów, tak aby spirala grzejna wystawała we wnętrzu komory spalania. Układ podgrzewaczy zasila się prądem elektrycznym pobieranym z akumulatora wbudowanego w pojeździe.

Najczęściej w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych spotyka się podgrzewacze o nieosłoniętych spiralach, które podczas przeplywu pradu rozgrzewają się do 900. . .1000 oc. Ostatnio szybko rozpowszechniaja sie tzw. podgrzewacze sztabkowe których spirale grzejne są osłoniete kołpakami ze stopów żaroodpornych. Wykonanie takie znacznie zwiększa trwałość podgrzewacza, ponieważ izolowany od spirali kołpak chroni ją przed korodująco-erodującym oddziaływaniem gorących spalin i otwartego płomienia.

Podgrzewacze włącza się zwykle na okres 30. . .60 sekund, a następnie wyłącza się sie i natychmiast przystępuje do próby uruchomienia silni a przy użyciu rozrusznika. Włączanie podgrzewaczy na dłuższy okres czasu niż jedna minuta jest niewskazane, ponieważ nie ułatwia to już rozruchu silnika lecz jedynie sprzyja przepaleniu się spirali grzejnych wskutek przegrzania. [patrz też: Warsztat samochodowy Wrocław, długoterminowy wynajem samochodów, Wynajem autokarów, Wynajem aut Poznań ]

Instalując podgrzewacz trzeba zwracać uwagę, aby strumień oleju napędowego Wtryskiwany do komory spalania omijał spiralę grzejną co najmniej w odległości 5 mm. Kropelki ciekłego jeszcze paliwa w żadnym przypadku nie powinny uderzać o spirale grzejna. Ciekły olej napędowy chlodzi bowiem bardzo intensywnie rozżarzoną spirale grzejną podgrzewacza, co w krótkim czasie doprowadza do silnego jej skorodowania i przepalenia.

Zasadniczo podgrzewacze stosuje się jedynie w silnikach wysokoprężnych o dzielnych komorach spalania, czyli o komorach wstępnych lub wirowych, albo o zasobnikach powietrza, Ze względu a sposób zasilania rozróżnia się ogólnie podgrzewacze jedobiegunowe oraz podgrzewacze dwubiegunowe.

 

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘długoterminowy wynajem samochodów’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Wałek kułaczkowy jest nieco przekręcany względem wałka napędowego, zgodnie z jego kierunkiem obrotu, czyli wzrasta wyprzedzenie wtryskiwania.

Niepożądany wpływ wzrastania sił odśrodkowych proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walka napędowego eliminuje się przez specjalne uksztaltowanie prowadników, czyli oporowych powierzchni ciężarków, na które naciskają czopy tarczy sprzęgającej — zmuszając ciężarki do przekręcania tarczy pędnej wraz z wałkiem kułaczkowym, w ślad za wałkiem napędowym. Prowadnikom nadaje się takie kształty i promienie krzywizn, że jednakowe zmiany wyprzedzenia wtryskiwania są wynikiem o wiele większych przesunięć ciężarków przy niskiej prędkości obrotowej wału korbowego niż podczas szybkiego biegu silnika. Przewody wysokiego ciśnienia są to specjalne przewody łączące sekcje tłoczące pompy wtryskowej z wtryskiwaczarni. Wymiary geometryczne i własności materiałowe przewodów wysokiego ciśnienia wywierają znaczny wpływ na działanie układów wtryskowych, w związku z czym przewody te zalicza się do najważniejszych elementów urządzeń wtryskowych.

Jako przewody wysokiego ciśnienia stosuje się z reguły jednolite odcinki grubościennych rurek bez szwu, walcowanych z miękkiej stali niskowęglowej, wysokiej jakości. Przeważnie stosuje się przewody wysokiego ciśnienia o średnicach wewnętrznych 1,0. . .2,0 mm i średnicach zewnętrznych 9 mm. Po przycięciu na odpowiednią długość wnętrze przewodu wysokiego ciśnienia poddaje się specjalnej obróbce wykańczającej (dogładzaniu).

Powierzchnia wewnętrznej ścianki przewodu, stykająca się z olejem napędowym tłoczonym do wtryskiwacza, powinna być absolutnie gładka i czysta, bez jakichkolwiek śladów zendry, wżerów, złuszczeń, skorodowań lub innych wad. Zwykle dopuszcza się drobne jedynie odchyłki wewnętrznej Średnicy przewodu. [patrz też: Warsztat samochodowy Wrocław, długoterminowy wynajem samochodów, Wynajem autokarów, Wynajem aut Poznań ]

Istotne znaczenie ma sposób wykonania końcówek przewodu wysokiego ciśnienia, z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej szczelności złączy. Każdą końcówkę, o kształcie ściętego stożka, walcuje sie na zimno z materiału rurki przy użyciu odpowiedniego przyrządu, z reguły ręcznego. Zestaw wysokiego ciśnienia przewodów wysokiego ciśnienia kompletuje się w wytwórni do urządzenia wtryskowego z uwzględnieniem ściśle określonych wymagań technicznych. Dotyczą one zarówno długości i kształtu (sposobu wygięcia i rozmieszczenia spiral), jak i przepustowości oraz oporów hydraulicznych.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do oryginalnego zestawu przewodów wysokiego ciśnienia jest niedopuszczalne. Odnosi się to zwłaszcza do wymiany przewodów na inne, o wiekszych lub mniejszych średnicach wewnętrznych czy zewnetrznych, wydłużania albo skracania przewodów oraz wyginania ich w odmienny sposób. Nie należy również naprawiać uszkodzonych

przewodów wysokiego ciśnienia przez spawanie czy lutowanie na twardo, ani też przyłączać tymi metodami zastępczych końcówek (toczonych). Po wykryciu jakiejkolwiek usterki przewód trzeba wymienić na nowy.

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

« Previous Entries