Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Koła biegowe wózków

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Koła biegowe wózków i mostów nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużyte są obrzeża więcej niż 50% pierwotnej grubości bądź są na obrzeżach wyszczerbienia; — powstały płaskie miejsca na cylindrycznej części kół, powodujące stuki w czasie jazdy; nastąpiło nierównomierne zużycie powierzchni tocznej kół napędowych, a różnica średnic tych kół przekracza 0,001 średnicy nominalnej; — luz w łożyskach ślizgowych wynosi lub przekracza 20% modułu koła zębatego — dla kół napędowych lub 50% grubości panwi — dla kół tocznych. Szyny jezdne nie nadają się do eksploatacji, gdy: — różnica poziomów szyn na stykach przekracza 1 mm; — luz między szynami przekracza 2 mm; — odchylenie szerokości mierzone w osi szyn przekracza ±5 mm; — odchyłka prostoliniowości między słupami toru przekracza ± 2 mm; — różnica poziomów toru przekracza 1/1500 odległości między słupami i jest większa niż 10 mm. Haki nie nadają się do dalszego użytkowania, jeżeli: są pęknięcia na powierzchni haka; zużycie w gardzieli w niebezpiecznym przekroju przekracza jego pierwotnej wysokości; — rozwarcie gardzieli haka przekracza 5% jego pierwotnego wymiaru; — uszkodzone jest zamocowanie haka. Aparatura i urządzenia elektryczne muszą być sprawne. Dźwignica nie może być dopuszczona do eksploatacji, jeżeli: — opór izolacji maszyn elektrycznych jest niewystarczający; — występują zakłócenia w obwodach głównych i sterowniczych; — występują zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających. 2. Dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi Kolejowa służba drogowa użytkuje różne zbiorniki ciśnieniowe. Przeważnie są to zbiorniki zamontowane na ciężkich maszynach torowych i przeznaczone do gromadzenia powietrza dla układu hamulcowego oraz dla układu pneumatycznego sterowania i sygnalizacji. W układach hydraulicznych ciężkich podbijarek torowych występują także akumulatory hydrauliczne, napełniane azotem do ciśnienia 8 NIN/mZ (80 at), które również podlegają dozorowi technicznemu. Zaplecze warsztatowe może dysponować kompresorowniami wyposażonymi w stałe zbiorniki, jak również przewoźnymi zespołami sprężarkowymi. [patrz też: dealer mitsubishi, fotele masujące, elektronika pojazdowa ]

Comments Off on Koła biegowe wózków

Posts Tagged ‘elektronika pojazdowa’

Koła biegowe wózków

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Rozbieralne kola bliźniacze stosowane są tylko jako koła tylnych lub środkowych mostów napędowych w ciężkich pojazdach. Obręcz koła jezdnego utrzymuje jego ogumienie w prawidłowej pozycji, zapobiegając zsunięciu się opony pod wpływem bocznych nacisków lub drgań. Kształty obręczy i przylegających do niej elementów ogumienia są odpowiednio dostosowane do siebie. Dzięki dużemu współczynnikowi tarcia gumy po stali oraz dość znacznym naciskom jednostkowym, wynikającym z nadciśnienia panującego we wnętrzu ogumienia, biorąc praktycznie stanowi ono całość konstrukcyjną z kołem jezdnym, ponieważ znaczne opory tarcia uniemożliwiają przesuwanie się lub przekręcanie ogumienia po obręczy, Rozwój ukształtowania obręczy kół jezdnych pojazdów samochodowych wiąże się z osiągnięciami w doskonaleniu ich ogumienia. Ujmując poglądowo, trzy charakterystyczne etapy postępu technicznego w konstrukcji obręczy są jednocześnie reprezentowane przez podstawowe ich odmiany, a to: — obręcz systemu CLINCHER o obrzeżach zawiniętych do wewnątrz, opracowana do opon systemu CLINCHER, wyróżniających się stosunkowo miękkimi i elastycznymi obrzeżami oraz wymagających dość wysokiego ciśnienia powietrza w dętkach (około 5 kG/cm2); ogumienie i obręcz CLINCHER stosowano powszechnie w latach 1897 . . 1928, lecz następnie całkowicie wyszły one z użycia; przypisać to można głównie kłopotliwemu zakładaniu i systemu zdejmowaniu ogumienia oraz CLINCHER(do 1926 r.) niebezpiecznemu rozciąganiu gie elastycznych obrzeży opon wskutek oddziaływania na nie dużych sił odśrodkowych podczas szybkiego obracania sie kół jezdnych, — dzielona obręcz płaska o obrzeżach wywinietych na zewnątrz, opracowana specjalnie do opon o sztywnych obrzeżach wzmocnionych drutami stalowymi (tzw. system STRAIGHT SIDE lub w skrócie SS); przejście na tego rodzaju ogumienie wysokociśnieniowe stało się koniecznością w wyniku nieustannego podwyższania maksymalnych prędkości ruchu samochodów, — jednolita obręcz wgłębiona (tzw. system WESTWOOD), przeznaczona początkowo głównie do ogumienia balonowego (tzw. system BALLON), [hasła pokrewne: granulaty tworzyw, elektronika pojazdowa, wycieraczki samochodowe ]

Comments Off on Koła biegowe wózków

« Previous Entries