Posts Tagged ‘garaż blaszany’

Jednolite koło tarczowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Jednolite koła tarczowe wyposaża się niemal wyłącznie w lekkie opony o elastycznych obrzeżach. Obecnie jednolite kola tarczowe stosowane są powszechnie w samochodach osobowych oraz bardzo często w lekkich i średnich samochodach ciężarowych lub w ciągnikach kolowych. Natomiast w dużych i ciężkich pojazdach jednolite koła tarczowe spotyka się tylko tam, gdzie podlegają one jedynie umiarkowanym obciążeniom. Jednolite koło tarczowe o dzielonej obręczy różni sie w zasadzie od zwykłego jednolitego kola tarczowego wyłącznie zastosowaniem odejmowalnego pierścienia oporowego, spelniającego zadania Jednego z obrzeży obręczy. Przeważnie na obręczy stanowiącej całość konstrukcyjną z tarczą kola jezdnego jednolity odejmowalny pierścień oporowy jest osadzony za pośrednictwem sprężystego przeciętego pierścienia zabezpieczającego, zaopatrzonego w specjalny łącznik i zamek sprężynowy. Inne wykonania, np. blaszany pierścień oporowy, umocowany śrubami do tarczy, spotyka się rzadko i wychodzą one już raczej z użycia. Zastosowanie odejmowalnego pierścienia oporowego wybitnie ułatwia zakładanie i zdejmowanie ogumienia, pozwalając jednocześnie na stosowanie opon 0 sztywnych obrzeżach. W porównaniu ze zwykłymi, jednolite koła tarczowe o dzielonych obręczach są jednak bardziej skomplikowane konstrukcyjnie, cięższe i kosztowniejsze. Obecnie jedno lite koła tarczowe o odejmowalnych pierścieniach oporowych spotyka się głównie w dużych i ciężkich pojazdach oraz w nielicznych samochodach osobowych, Rozbieralne koło o jednolitej obręczy wyróżnia się zastosowaniem odejmowalnej jednolitej obręczy, umocowanej do tarczy kola przy użyciu śrub. Prawie zawsze tarcza rozbieralnego kola jezdnego wykonana jest jako masywna piasta ułożyskowana na czopie zwrotnicy lub na końcówce pochwy mostu napędowego, tylnego czy środkowego. Piasta taka, przeważnie odlana ze staliwa, rzadziej z żeliwa ciągliwego, a niekiedy spawana elementów tłoczonych, ma promieniowe występy usztywniające, przypominające szprychy. Odejmowalną obręcz jednolitą stanowi zwykle dość lekki i prosty pierścień z obrzeżami, wytłoczony ze stali. [podobne: pranie tapicerki, serwis jeep warszawa, garaż blaszany ]

Comments Off on Jednolite koło tarczowe

Posts Tagged ‘garaż blaszany’

Jednolite koło tarczowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Roboczy suw tloka wymuszany jest przez sprężone powietrze. Ruch powrotny tłok wykonuje wskutek pośredniego oddziaływania sprężyn odciągających szczęki wspieranego przez nacisk sprężyny powrotnej. Często spotyka się również nadciśnieniowe siłowniki hamulcowe, w których zadania tłoka spełnia elastyczna przepona. Dla przykładu zestawiono poniżej dane techniczne siłowników hamulcowych systemu WESTINGHOUSE, Zbiornik powietrza służy do magazynowania sprężonego powietrza w ilości pozwalającej na kilkakrotne zahamowanie pojazdu w razie niespodziewanej usterki sprężarki. Pojemność zbiorników wykonanych z blachy stalowej wynosi zwykle 10 . . 80 litrów 1 zależy głównie od typu i pojemności instalacji oraz od wydajności sprężarki. Często zamiast jednego stosuje się zespół z dwóch lub więcej zbiorników połączonych ze sobą szeregowo lub równolegle. Każdy zbiornik powinien być zaopatrzony W zaworek spustowy do usuwania kondensatu, oleju oraz zanieczyszczeń gromadzących się na dnie zbiornika. Ponadto zbiornik powietrza wyposaża się zwykle w dwa zawory: zwrotny i bezpieczeństwa. Zawór zwrotny uniemożliwia przepływ powietrza ze zbiornika do sprężarki np. w przypadku kiedy silnik pojazdu nie pracuje. Zawór bezpieczeństwa nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w zbiorniku powyżej określonej wysokości, zwykle około 8 kG/cm2; w razie jej przekroczenia zawór ten pozwala na odpływ nadmiaru sprężonego powietrza do otoczenia. Regulator ciśnienia tłoczenia zespolony jest zwykle z dławikiem ssania, który przysłania kanał ssący sprężarki, kiedy ciśnienie w zbiorniku dochodzi do granicznej wysokości. W miarę wzrostu ciśnienia przepona regulatora wygina się coraz bardziej i otwiera zawór umożliwiający napływ powietrza do dławika ssania. Wskutek naporu powietrza tłok podnosi się ku górze i przysłania kanały wlotowe, w następstwie czego maleje wydajność sprężarki i w końcu przestaje ona w ogóle tłoczyć powietrze, Nadciśnieniowe układy uruchamiające wyposaża się ponadto w rozmaite podzespoły pomocnicze, jak ciśnieniomierze kontrolne, odliwiacze i inne. [podobne: Przewozy bagażowe, wywóz gruzu warszawa, garaż blaszany ]

Comments Off on Jednolite koło tarczowe