serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘jeep serwis’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Dławik iglicy przeslania przelot głównego kanalika wylotowego i paliwo wytryskuje przede wszystkim dość silnym strumieniem przez skośny kanalik wylotowy. W okresie tym, tzw. wstępnego wtryskiwania, z kanalika głównego wytryskują również drobne ilości oleju napędowego (podobnie jak z dławiącego rozpylacza czopikowego), lecz wydostające się przez główny kanalik paliwo intensywnie sie rozprasza, i nie dociera w głąb komory spalania.

Właściwy proces wtryskiwania rozpoczyna się dopiero wskutek wysunięcia się dławika iglicy z głównego kanalika wylotowego. Wówczas bowiem wokół rozpryskiwacza powstaje i szybko się powiększa stosunkowo duży wolny przelot, dzięki czemu gwałtownie wzrastają ilości oleju napędowego wytryskujące z głównego kanalika i jednocześnie maleje intensywność wydobywania się paliwa przez skośny kanalik wylotowy.

Rozpylacze PINTAUX są opracowane specjalnie do silników o komorach wirowych. Podczas suwu sprężania tłok zbliżając się do swego zwrotu zewnętrznego wprawia w szybki ruch obrotowy powietrze wtłaczane do komory wirowej. Dzięki odpowiedniemu wbudowaniu wtryskiwacza olej napędowy rozpraszany przez rozpylacz PINTAUX w okresie wstępnego wtryskiwania miesza się z wirującym powietrzem w przeciwprądzie, co przyspiesza powstawanie mieszanki i wydatnie skraca okres opóźnienia samozapłonu, nawet przy malej prędkości obrotowej wału korbowego. Ułatwia to wybitnie rozruch zimnego silnika, a ponadto zapewnia regularny bieg jałowy silnika, kiedy to wskutek niewielkiego dawkowania większość wtryskiwanego jednorazowo oleju napędowego wydobywa się przez skośny kanalik wylotowy i miesza się z najgorętszym stosunkowo powietrzem. [więcej w: jeep serwis, oklejanie samochodów, wynajem autokarów Kraków, wynajem wózków widłowych ]

System PILOT-INJECTION. Szczególny charakter procesu wtryskiwania o cechach podwójnego wtrysku zapewnia sie przez regulowanie chwilowej wydajności sekcji tłoczącej w okresie doprowadzania oleju napędowego do wtryskiwacza. Aby ograniczyć do minimum niepożądane zakłócenia w działaniu układu wtryskowego stosuje sie specjalny rozpylacz oraz oryginalny zaworek odcinający.

Zasada systemu PILOT-INJECTION polega na zwalnianiu prędkości przepływu paliwa przez przewód wysokiego ciśnienia, bezpośrednio po otwarciu się rozpylacza. Bieżnia garbu wałka kułaczkowego, po której toczy sie rolka popychacza unoszącego tłoczek, ma charakterystyczne siodło zapewniające krótkotrwałe . zmniejszenie liniowej prędkości tło, czka wykonującego suw roboczy.

Dzięki temu ograniczona zostaje ilość oleju napędowego ulegająca rozproszeniu w komorze spalania do chwili powstania w niej otwartego płomienia.

Rozpylacz PILOT-INJECTION wyróżnia się zastosowaniem iglicy o dwóch różnej średnicy czopach szczelnie dopasowany ch do odpowiednich otworów w gnieździe. Przestrzeń poniżej górnego czopa prowadzącego, tzw. komora główna, jest stale połączona poprzez kanaliki (pionowy i pierścieniowy) z kanalikiem zasilającym

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

Posts Tagged ‘jeep serwis’

Rozpylacze PINTAUX

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Praktyczna realizacja zasady podwójnego wtrysku — np. przez zastosowanie dwóch odpowiednio dobranych rozpylaczy, różniących się sposobami działania — jest trudna, choćby z uwagi na poważne skomplikowanie urządzenia wtryskowego. Stosunkowo pros tymi środkami można natomiast zapewnić przebieg rozpylania oleju napędowego o Charakterze wtrysku podwójnego, a przez to znacznie poprawić warunki tworzenia się i spalania mieszanki, wydatnie zwiększając elastyczność biegu i ogólną sprawność silnika. Częściowa realizacje praktyczną zasady podwójnego wtrysku uzyskuje się dzięki szczególnym właściwościom rozmaitych rozpylaczy specjalnych. W tym celu najczęściej stosuje się dławiące rozpylacze czopikowe, rzadziej rozpylacze PINTAUX lub specjalne układy wtryskowe (np. PILOT-INJECTION).

Dławiący rozpylacz czopikowy różni się od zwykłego rozpylacza czopikowego pozornie tylko znacznym wydłużeniem czopika iglicy. Ta drobna, wydawałoby się, modyfikacja zmienia jednak zupełnie przebieg procesu wtryskiwania, nadając mu po części charakter podwójnego wtrysku oleju napędowego. [więcej w: v ]

Podczas otwierania się rozpylacza czopikowego, początkowo kanalik wylotowy jest jeszcze prawie całkowicie zaślepiony przez dławik. Duży stosunkowo wolny przelot, umożliwiający obfite wytryskiwanie paliwa, odsłania się dopiero po wysunięciu dławika iglicy z kanalika wylotowego. Bezpośrednio po oderwaniu się iglicy od jej gniazda z rozpylacza wydostają się więc tylko niewielkie ilości oleju napędowego, przenikające pomiędzy dławikiem i gładzią kanalika wylotowego. Właściwy proces wtryskiwania rozpoczyna się w chwili, kiedy obrzeże dławika iglicy oddalającej się od gniazda wysunie się już z kanalika wylotowego. W zwykłym rozpylaczu czopikowym następuje to po uniesieniu się iglicy na 0,05. . .  . .0,10 mm nad gniazdo, a w dławiącym rozpylaczu czopikowym dopiero po wzniosie iglicy w zakresie 0,45. . .0,50 mm.

Dzięki wydłużeniu dławika, po oderwaniu iglicy dławiącego rozpylacza od gniazda upływa więc względnie długi okres czasu, tzw. okres wstępnego wtryskiwania, w ciągu którego z rozpylacza wytryskują niewielkie ilości intensywnie rozpraszającego się oleju napędowego. Dobierając odpowiednio szczegóły konstrukcji rozpylacza dławiącego zapewnia się, że okres wstępnego wtryskiwania jest dłuższy niż okres opóźnienia samozapłonu. W rezultacie główna część wtryskiwanej dawki oleju napędowego napotyka już w komorze spalania na otwarty płomień powstały wskutek spalania rozpylanych początkowo ilości paliwa. Charakterystyczny sposob działania dławiącego rozpylacza czopikowego zapobiega więc zbyt szybkiemu narastaniu ciśnienia podczas spalania w cylindrze, w wyniku czego bieg silnika jest o wiele bardziej elastyczny niż w razie stosowania zwykłych rozpylaczy, otworkowych lub czopikowych.

Rozpylacz PINTAUX, przypominający rozpylacz czopikowy, ma dwa kanaliki wylotowe — główny, o średnicy Około 1,0 mm oraz skośny, o średnicy około 0,2 mm. Z uwagi na brak symetrii wykonania, gniazdo rozpylacza PINTAUX ustala w ściśle określonym położeniu względem obudowy wtryskiwacza, a tę z kolei w stosunku do gniazda wtryskiwacza w głowicy cylindrów.

Po oderwaniu się iglicy od gniazda olej napędowy tłoczony pod wysokim ciśnieniem usiłuje natychmiast wydostać się z wnętrza rozpylacza do komory spalania.

Comments Off on Rozpylacze PINTAUX

« Previous Entries