Posts Tagged ‘mechanika’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

W zasadniczym położeniu sworznie w mechanizmach nasuwania są wysunięte. W przypadku nasuwania rozjazdu sworznie są cofnięte dzięki zasterowaniu zaworem, a zawór automatycznie unieruchomi odpowiedni siłownik nasuwania. Zamek hydrauliczny w odgałęzieniu związanym z górną częścią siłownika powinien mieć nieszczelne gniazdo, w przeciwnym razie nie będzie dochodzić do skutku dodatkowe podnoszenie toru. Układ hydrauliczny oczyszczarki tłucznia RM-62 omówiony został poprzednio. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. ustanawia dozór techniczny nad następującymi urządzeniami: 1) kotłami parowymi i wodnymi; 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi; 3) wytwornicami acetylenowymi; 4) dźwignicami. Dozór techniczny nad tymi urządzeniami obejmuje: a) przeprowadzanie rejestracji i odbioru technicznego przed dopuszczeniem tych urządzeń do ruchu oraz dopuszczenie ich do ruchu; b) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych; c) wstrzymanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa Życia i zdrowia ludzkiego; d) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne; e) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych; f) nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym przez użytkowników tych urządzeń. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą być o b owi ą z k owo przez użytkownika zgłoszone we właściwym urzędzie dozoru technicznego, niedopełnienie zaś tego obowiązku jest surowo karane. Również o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik jest zobowiązany powiadomić w jak najszybszym czasie właściwy inspektorat dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 6 z 1962 r. [podobne: brama garażowa, Blog motoryzacyjny, mechanika ]

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

Posts Tagged ‘mechanika’

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Przebiegi powtarzają się bardzo szybko, to też podczas pracy silnika tłoczek regulatora wraz z zębatką sterującą wykonują drobne poosiowe ruchy drgające, a więc praktycznie dawkowanie jest stałe, aż do chwili zmiany obciążenia zewnętrznego,lub prędkości biegu silnika. Kiedy zwiększa się lub maleje nacisk wywierany na pedał przyspieszenia, układ przeniesienia jednocześnie przekręca tłoczek regulatora w odpowiednim kierunku. Wskutek tego krawędzie sterujące tłoczka odsłaniają lub przysłaniają kanaliki umożliwiające wypływanie oleju z komory odciążajacej. Powoduje to spadek lub wzrost ciśnienia w komorze odciążającej i przesunięcie się tłoczka do nowego położenia równowagi, z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem dawkowania — czyli przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika. Kazdemu położeniu pedału przyspieszenia odpowiada tylko jedno ustawienie tłoczka regulatora, a wiec i jedna określona prędkość biegu silnika.

System CAV. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana przez tłoczek rozrządu, który pozostaje lub dąży do ustawienia się w położeniu równowagi, w którym napór oleju napędowego na czoło tłoczka jest dokładnie równoważony przez nacisk sprężyny rozrządu, wspomagany przez napór oleju wypełniającego jej wnękę. Chwilowe dawkowanie urządzenia wtryskowego zależy więc od. położenia tłoczka rozrządu, czyli od działającej na niego różnicy ciśnienia naporu (w komorze naporowej) i ciśnienia upustu (w komorze upustowej), równoważonej przez nacisk sprężyny rozrządu. [przypisy: oczyszczalnia przydomowa, mechanika, serwis samochodów ]

Podczas pracy silnika zębata pompa napędzana przez wałek kułaczkowy pompy wtryskowej nieprzerwanie tłoczy olej napędowy poprzez przegrodę tłumiącą i kanalik w tłoczku sterującym do komory naporowej. Dzięki temu ciśnienie naporu zmienia się proporcjonalnie z Prędkością biegu silnika, przy Czym maksymalną wysokość ciśnienia naporu ogranicza zaworek przelewowy, przepuszczający nadmiar Oleju z powrotem do kanału ssącego pompy zębatej (np. w razie nagłego spiętrzenia się ciśnienia naporu).

Kanalik w tłoczku sterującym dość silnie dławi przepływ oleju napędowego, wskutek czego na tłoczek sterujący działa różnica ciśnienia tłoczenia i ciśnienia naporu. W rezultacie tłoczek sterujacy wywiera określony nacisk na trzonek zaworka sterującego — usiłując go otworzyć, czemu przeciwstawia Się rozpieracz sprężynowy. Jeżeli różnica ciśnień po obu stronach tłoczka sterujacego przezwycięża opór sprężyny rozpieracza, tłoczek sterujący otwiera zaworek sterujący, przepuszczając olej napędowy z komory naporowej do komory upustowej i wówczas obniża sie ciśnienie naporu, a podwyższa sie ciśnienie upustu. Natomiast kiedy sprężyna rozpieracza przymyka zaworek sterujący, podwyższa sie ciśnienie naporu i obniża się ciśnienie upustu. W ten sposób zaworek sterujący dławi silniej lub słabiej przepływ oleju z komory naporowej do komory upustowej, czyli samoczynnie reguluje ciśnienie upustu proporcjonalnie do ciśnienia tłoczenia.

Comments Off on Przepisy dozoru technicznego

« Previous Entries