Posts Tagged ‘motoryzacja samochody’

Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego wynosi zaledwie 59 kG, a pełnego zestawu dwóch mechanizmów, pompy oleju, wymiennika ciepła, przewodów, zbiornika oleju oraz oleju — tylko 160,5 kG. Okładziny cierne wymienia się przeciętnie po przebiegu pojazdu 480000 km (300 tys. mil). Rodzaje kół jezdnych. Ze względu na spełniane zadania koła jezdne pojazdów samochodowych dzieli się z jednej strony na pędne i nienapędzane, a z drugiej — na kierowane i niekierowane. Z uwagi na wykonanie, wśród kół jezdnych typowych pojazdów samochodowych rozróżnia się pojedyncze i bliźniacze. Uwzgledniając miejsce wbudowania koła jezdne określa sie jako przednie, środkowe lub tylne. Biorąc pod uwagę sposób współpracy z jezdnią drogi kola jezdne dzieli się na toczne oraz podwieszone. Wymienione rodzaje kół jezdnych rozróżnia się jedynie ze względu na ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego oraz rozmieszczenie i sposób zawieszenia kół jezdnych, a nie z uwagi na ich wykonanie. Prawie zawsze wszystkie koła drogowego pojazdu samochodowego cechuje identyczna konstrukcja i wyposażenie w jednakowe ogumienie. Dotyczy to również i kół bliźniaczych, ponieważ każde z nich jest to z reguły para zwykłych pojedynczych kół jezdnych, odpowiednio osadzonych obok siebie na wspólnej piaście i spełniających zadania pojedynczego kola jezdnego. Swego rodzaju wyjątkiem sa ciagniki rolnicze. Z uwagi na szczególne wymagania trakcyjne (mała szybkość jazdy, swoboda poruszania się po bezdrożach i miękkim podłożu, duży uciąg itd.), przeważnie ciągnik rolniczy wyposaża się w wielkie pędne kola tylne i stosunkowo małe, kierowane, nienapędzane kola przednie. Natomiast w drogowych pojazdach samochodowych w sporadycznych tylko przypadkach spotyka się niejednakowe kola jezdne, przy czym z zasady chodzi tu o zastosowanie wzmocnionych tylnych kół pędnych (przez poszerzenie, zwiększenie średnicy lub założenie ogumienia o szczególnie dużej nośności), w celu uniknięcia konieczności instalowania bliźniaczych kół jezdnych. Wymagane własności kół jezdnych. Ponieważ własności trakcyjne pojazdu samochodowego, a pośrednio i sprawność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, zależą w poważnym stopniu od własności kół jezdnych, nieustannie czyni się wiele wysiłków, aby pod wieloma względami ulepszyć koła jezdne, a zwłaszcza ich ogumienie. [więcej w: Automatyka przemysłowa, motoryzacja samochody, przewozy międzynarodowe ]

Comments Off on Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego

Posts Tagged ‘motoryzacja samochody’

Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Przebiegi powtarzają się bardzo szybko, co w połączeniu z redukcją suwów tłoczka urządzenia biegu jałowego podczas powolnego przesuwania zębatki sterującej zapewnia regularny bieg jałowy silnika. [podobne: haki holownicze, Wynajem autokarów, motoryzacja samochody ]

System P S (PICHA SCHNEIDER). Drążek sterujący, ustawiający chwilowe położenia poziomych wodzików sterujacych poszczególnych sekcji tłoczących, utrzymuje się lub dąży do ustawienia się W położeniu równowagi, w którym napór oleju wypełniającego komorę upustowa jest dokładnie równoważony przez nacisk sprężyny opierającej się o przesuwny tłoczek regulatora. Sprężyna regulatora usiłuje stale wsunąć drążek sterujący w głąb komory upustowej, czyli spowodować zwiększenie dawkowania. Olei napędowy napływajacy nieprzerwanie do komory upustowej wydostaje się z niej poprzez poosiowy kanalik i komorą walcową w drążku sterującym, a następnie wycieka kanalikiem nadmiarowym w jego ściance

Hydrauliczny regulator P & S działa jako nastawny, utrzymując ustawioną prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego. Kiedy silnik przyspiesza swój bieg, wzmaga się dopływ

Oleju napędowego do komory upustowej i podwyższa się panujące w niej Ciśnienie. Wówczas drążek sterujący ustępuje pod naporem oleju, ściskając coraz bardziej sprężyne regulatora, a dawkowanie maleje. Trwa to jednak tylko do chwili, w której tłoczek regulatora odsłoni odpowiednio wlot do kanalik nadmiarowego w przesuwającym sie drążku sterującym, umożliwiając obfite wyciekanie oleju z komory upustowej i wywołując tym samym obniżenie się ciśnienia w jej wnętrzu. Natomiast w razie zwolnienia biegu silnika maleje intensywność dopływu oleju do komory upustowej, słabnie napór oleju na drążek sterujący, który pod naciskiem rozprężającej się sprężyny regulatora wsuwa się w głąb komory upustowej, zwiększając dawkowanie

Ponieważ jednocześnie tłoczek regulatora przesłania coraz bardziej wlot kanalika nadmiarowego, wywołuje to podwyższenie się ciśnienia w komorze upustowej. Podczas pracy silnika omówione przebiegi nieustannie sie powtarzają, a drążek sterujący wyko uje drobne poosiowe ruchy drgające.

Podczas wciskania lub zwalniania pedału przyspieszenia układ przeniesienia wsuwa tłoczek regulatora w głąb drążka sterującego lub przemieszcza w przeciwnym kierunku. Powoduje to natychmiast we podwyższenie się lub obniżenie ciśnienia w komorze upustowej, w wyniku przysłonięcia lub odsłonięcia wlotu kanalika nadmiarowego. W rezultacie drążek sterujący natychmiast przesuwa się w ślad za tłoczkiem regulatora i ustawia’ w nowym położeniu równowagi. Każdemu położeniu pedały przyspieszenia odpowiada jedna tylko pozycja tłoczka regulatora, a więc i jedna określona prędkość biegu silnika.

Comments Off on Ciężar kompletnego mechanizmu hamulcowego

« Previous Entries