serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dość istotne różnice w ukształtowaniu i konstrukcji tarczowych kół jezdnych wynikają z doboru materiałów i technologicznych metod produkcji. Ogólnie tarczowe koła jezdne dzieli się na jednolite i rozbieralne. Z uwagi na wykonanie obręczy, wśród tarczowych kół jezdnych rozróżnia sie koła o jednolitych obręczach, kola o dzielonych obręczach oraz kola o członowych obreczach. Jednolite koło tarczowe wyróżnia się połączeniem tarczy kola i jego niedzielonej obręczy w nierozbieralną „całość konstrukcyjna. Powszechnie stosuje sie spawane jednolite koła tarczowe z tłoczonych elementów stalowych, a o wiele rzadziej jednolite kola odlewane. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Etapy rozwoju konstrukcji niskociśnieniowych obręczy kół jezdnych miękkich opon o usztywnionych obrzeżach; jednolite obręcze wgłębione wynaleziono najwcześniej (pierwowzory opatentował Dunlop już w roku 1894), lecz wprowadzono na szeroką skale najpóźniej, dopiero od roku 1926. Współczesne pojazdy samochodowe wyposaża się wyłącznie w koła jezdne o dzielonych obręczach płaskich lub jednolitych obręczach wgłębionych, od wielu lat bez zasadniczych zmian w ich ukształtowaniu. Jedyną dotychczas istotną modyfikacją było przejście po II Wojnie Swiatowej w konstrukcji dzielonych obręczy płaskich z profilu płaskiego na tzw. profil skośny. Okazało się bowiem, że przez zukosowanie pod kątem Około 50 i poszerzenie do wewnątrz przylgni, na których spoczywają obrzeża opony uzyskuje się znaczne zwiększenie jej trwałości. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Rozbieralne kola bliźniacze stosowane są tylko jako koła tylnych lub środkowych mostów napędowych w ciężkich pojazdach. Obręcz koła jezdnego utrzymuje jego ogumienie w prawidłowej pozycji, zapobiegając zsunięciu się opony pod wpływem bocznych nacisków lub drgań. Kształty obręczy i przylegających do niej elementów ogumienia są odpowiednio dostosowane do siebie. Dzięki dużemu współczynnikowi tarcia gumy po stali oraz dość znacznym naciskom jednostkowym, wynikającym z nadciśnienia panującego we wnętrzu ogumienia, biorąc praktycznie stanowi ono całość konstrukcyjną z kołem jezdnym, ponieważ znaczne opory tarcia uniemożliwiają przesuwanie się lub przekręcanie ogumienia po obręczy, Rozwój ukształtowania obręczy kół jezdnych pojazdów samochodowych wiąże się z osiągnięciami w doskonaleniu ich ogumienia. Ujmując poglądowo, trzy charakterystyczne etapy postępu technicznego w konstrukcji obręczy są jednocześnie reprezentowane przez podstawowe ich odmiany, a to: — obręcz systemu CLINCHER o obrzeżach zawiniętych do wewnątrz, opracowana do opon systemu CLINCHER, wyróżniających się stosunkowo miękkimi i elastycznymi obrzeżami oraz wymagających dość wysokiego ciśnienia powietrza w dętkach (około 5 kG/cm2); ogumienie i obręcz CLINCHER stosowano powszechnie w latach 1897 . Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Odejmowalną obręcz jednolitą z nałożonym ogumieniem osadza się na piaście kola i unieruchamia przy użyciu zaczepów i śrub dociskowych. Zasadniczą zaletą rozbieralnego koła o jednolitej obręczy jest dość łatwe jego zmienianie, nawet w razie stosowania dużej i ciężkiej opony — ponieważ właściwe koło stanowi tylko odejmowalna obręcz ogumieniem. Ponadto na piaście służącej tarcza koła można zwykle osadzać obręcz wybraną spośród kilku o różnych szerokościach, a wiec w trakcie zmiany rodzaju ogumienia wystarcza wymiana samych obręczy. Nierozbieralność jednolitej obręczy jest ze względów eksploatacyjnych istotną niedogodnością, z uwagi na kłopotliwe zdejmowanie i zakładanie opon o usztywnionych obrzeżach, nawet w razie stosowania specjalnych przyrządów. Rozbieralne koła o jednolitych obręczach spotyka się głównie w średnich i ciężkich pojazdach. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Jednolite koła tarczowe wyposaża się niemal wyłącznie w lekkie opony o elastycznych obrzeżach. Obecnie jednolite kola tarczowe stosowane są powszechnie w samochodach osobowych oraz bardzo często w lekkich i średnich samochodach ciężarowych lub w ciągnikach kolowych. Natomiast w dużych i ciężkich pojazdach jednolite koła tarczowe spotyka się tylko tam, gdzie podlegają one jedynie umiarkowanym obciążeniom. Jednolite koło tarczowe o dzielonej obręczy różni sie w zasadzie od zwykłego jednolitego kola tarczowego wyłącznie zastosowaniem odejmowalnego pierścienia oporowego, spelniającego zadania Jednego z obrzeży obręczy. Przeważnie na obręczy stanowiącej całość konstrukcyjną z tarczą kola jezdnego jednolity odejmowalny pierścień oporowy jest osadzony za pośrednictwem sprężystego przeciętego pierścienia zabezpieczającego, zaopatrzonego w specjalny łącznik i zamek sprężynowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ogumienie dętkowe wykazuje skłonność do silnego nagrzewania się, co sprzyja rozwarstwianiu się osnowy opony. Dość poważną wadą jest również i gwałtowność uchodzenia powietrza z ogumienia w razie niewielkiego nawet uszkodzenia dętki, eo stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdu i podczas szybkiej jazdy łatwo kończy się wypadkiem drogowym. Przez cały okres rozwoju pojazdów samochodowych nieustannie pracowano usilnie nad doskonaleniem ogumienia dętkowego. Choć niektóre z osiągnięć są imponujące, jak dotad nie wyeliminowano zupełnie ani jednej ze wspomnianych wyżej niedogodności, związanych nieodłącznie ze stosowaniem dętek. Sprawia to, że szeroko jeszcze używane ogumienie dętkowe szybko ustępuje miejsca ogumieniu bezdętkowemu oraz ogumieniu specjalnemu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dzielony wał napędowy składa sie z dwóch pojedynczych walów napędowych, podpartych w sąsiedztwie ich połączenia. Dzielone wały napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach o dość dużych rozstawach osi lub w razie znacznych różnic poziomu skrzynki biegów i mostu napędowego. Użycie wału dzielonego pozwala uniknąć konieczności instalowania zbyt długiego i ciężkiego wału pojedynczego. Dzielony wal napędowy samochodu ciężarowego lub autobusu składa się niekiedy z trzech lub nawet czterech oddzielnych członów. Układ wałów napędowych służy do przekazywania napędu od skrzynki rozdzielczej na dwa lub więcej mostów napędowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Jeżeli opona jest z podkładem ochronnym dość miękka i łatwo przenikają przez nią ostre przedmioty (np. gwoździe), dętkę dodatkowo zabezpiecza się przed przebiciem zakładając specjalny dodatkowy podkład ochronny. Ochraniacze spotyka się głównie w wysokociśnieniowym ogumieniu dużych i cieżkich pojazdów. Oddzielne podkłady ochronne wychodzą obecnie z użycia, a ich zadania przejmują rozmaite dodatkowe warstwy składowe ścianek opon. Zawór powietrza (inaczej zawór dętki lub gwarowo — wentyl) pozwala na łatwe napełnianie ogumienia powietrzem, zapobiega uchodzeniu przez swe gniazdo powietrza z ogumienia i w razie potrzeby umożliwia kontrolowane opróżnianie ogumienia z powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ogumienie pneumatyczne cechują podobne właściwości jak sprężyste elementy pneumatyczne zawieszenia, w których zamknięte są niezmienne ciężarowo ilości powietrza; obecnie powszechnie stosuje się kola jezdne o ogumieniu pneumatycznym, we wszelkiego rodzaju pojazdach samochodowych i bez względu na ich wielkość, przeznaczenie lub warunki eksploatacji. Rodzaje ogumienia pneumatycznego. Z uwagi na sposób odcinania od otoczenia powietrza wypełniającego ogumienie, ogólnie ogumienie pneumatyczne dzieli się na dętkowe i bezdętkowe. Ze względu na wysokość ciśnienia powietrza, najbardziej korzystną gdy chodzi o trwałość ogumienia pneumatycznego, rozróżnia się ogumienie wysokociśnieniowe (ciśnienie robocze ponad 5 kG/cm2), niskociśnieniowe (balonowe — 2 kG/cm2) oraz superbalonowe (poniżej 2 kG/cm2). Ponadto wyodrębnia się rozmaite odmiany ogumienia pneumatycznego przyjmując różne kryteria podziału, jak np.: przeznaczenie (ogumienie szosowe, terenowe lub specjalne), odporność na uszkodzenia i zużycie (zwykle, wzmocnione lub specjalne), wykonanie (zwykłe, niskoprofilowe itd.) oraz inne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘nissan jdm’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Litera charakteryzuje wysokość obrzeża obręczy i jego ukształtowanie, znak łączący informuje 0 rodzaju obręczy; znak stosuje sie w oznaczeniu obręczy wgłębionej, a znak , w oznaczeniu obręczy płaskiej, druga liczba określa znamionową średnicę obręczy, będącą jednocześnie znamionową średnicą wewnętrzną obrzeży opony. Elastyczna tarcza koła jezdnego wyróżnia się zastosowaniem specjalnych elementów amortyzujących, których zadanie polega na tłumieniu wstrząsów i drgań wywoływanych uderzaniem elementów bieżnika opony o nierówności nawierzchni jezdni. Pomimo podejmowania licznych prób, jak dotychczas kół jezdnych o elastycznych tarczach nie wprowadzono jeszcze na szeroką skalę, głównie ze względu na koszty produkcji i zbytnie pogorszenie stateczności ruchu pojazdów. Jedynie w samochodach osobowych ograniczone zastosowanie praktyczne znajdują koła jezdne o tarczach połączonych z jednolitymi obręczami wgłębionymi poprzez wklejone pierścienie amortyzujące z gumy syntetycznej. Ogumienie kół jezdnych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych