Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przycze

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przyczepy ma specjalny zawór sterujący, osadzony na pomocniczym zbiorniku podciśnieniowym. Jak długo hamulce nie działają, zawór sterujący łączy zbiorniki podciśnieniowe pojazdu i przyczepy. Podczas hamowania zawór sterujący łączy urządzenia regulacyjne i kontrolne. Sprężarka tłoczy powietrze przez odoliwiacz i zawór zwrotny do zbiornika. Z siłownikami hamulcowymi zbiornik sprężonego powietrza połączony jest odpowiednimi przewodami poprzez zawór sterujący, uruchamiany za pomocą cięgla związanego z pedałem hamulca. Podobnie działają wszystkie nadciśnieniowe układy uruchamiajace mechanizmy hamulcowe kół, bez względu na typ instalacji i szczegóły wykonania poszczególnych zespołów. Sprężarka. W nadciśnieniowych układach uruchamiających z uwagi na wysokie ciśnienie robocze w instalacji stosuje się reguły tłokowe sprężarki jednocylindrowe lub dwucylindrowe. Wydajność sprężarki powinna być tak dobrana, aby mogła pokryć średnie zużycie sprężonego powietrza przy częstym używaniu hamulców oraz zapotrzebowanie pomocniczych urządzeń pneumatycznych, np. do otwierania i zamykania drzwi. Zależnie od typu pojazdu stosuje się zwykle sprężarki o wydajności 60. . 250 l/min, przy ciśnieniu sprężania 5 . . kG/cm2. Zapotrzebowanie mocy na napęd sprężarki układu hamulcowego jest stosunkowo niewielkie i przy wydajności rzędu 100 km/min wynosi średnio 1 KM, gdy chodzi o sprężarki dwucylindrowe lub około 1,5 KM w stosunku do sprężarek jednocylindrowych. Główny zawór sterujący, otwierany przez naciskanie na pedał hamulca, reguluje dopływ sprężonego powietrza do siłowników mechanizmów hamulcowych poszczególnych kół pojazdu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji zaworu sterującego siła hamowania jest proporcjonalna do nacisku na pedał hamulca, a nadto w określonym położeniu pedału siła hamowania jest stała. Ze względu na sposób pracy rozróżnia sie główne zawory sterujące pojedynczego i podwójnego działania. [hasła pokrewne: pasy napędowe, panele fotowoltaiczne, regały magazynowe ]

Comments Off on Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przycze

Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przycze

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Dawkowanie nominalne nie jest stałe lecz zmniejsza się z przyspieszaniem biegu silnika, głównie z uwagi na malejące napełnienie cylindrów powietrzem. Jednocześnie z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania z reguły zwiększa się rzeczywiste dawkowanie, choć położenie np. zębatki sterującej w pompie wtryskowej nie ulega zmianie. Obie wspomniane okoliczności poważnie komplikują problem sterowania chwilowego dawkowania.

Nieznaczne zwiększanie się dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika, pomimo niezmiennego ustawienia tłoczka w cylinderku, jest charakterystyczną cechą działania każdego układu wtryskowego. Im szybciej bowiem przesuwa się tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej, tym mniejsze są straty szczelinowe i tym większe jest napełnienie cylinderka. Straty szczelinowe, polegające na przenikaniu oleju pomiedzy tłoczkiem i gładzią cylinderka wskutek różnicy ciśnień, maleją ze skracaniem okresów tłoczenia. Napełnienie cylinderka wzrasta w wyniku skracania czasu trwania przysłaniania wlotów do kanalików zasilających, ponieważ zmniejszają się ilości oleju napędowego wyciekające wówczas z Cylinderka z powrotem do komory wyrównawczej lub zasilającej. Jeżeli częstotliwość wtryskiwania maleje, zmniejsza się napełnienie cylinderka i wzrastają straty szczelinowe, czyli maleje rzeczywiste dawkowanie, choć nie zmienia się ustawienie tłoczka. [podobne: panele fotowoltaiczne, garaże blaszane, wynajem aut warszawa ]

Zmienność napełnienia cylindrów powietrzem oraz dawkowania w zależności od prędkości biegu silnika jest okolicznością wybitnie niekorzystną. Jeżeli bowiem dawkowanie urządzenia wtryskowego wyreguluje się tak, aby Silnik rozwijał maksymalny osiągalny moment obrotowy, to podczas szybkiego biegu silnika wskutek przesunięcia zębatki sterującej w położenie największego dawkowania rozpylane są w cylindrach zbyt duże ilości oleju napędowego. Natomiast kiedy dawkowanie wyreguluje sie tak, że silnik może rozwijać maksymalną osiągalną moc użyteczną (znamionową), wówczas w zakresie niskich prędkości biegu silnika dawkowanie jest mniejsze niż nominalne, a więc i największy moment obrotowy silnika jest mniejszy niż osiągalny.

Omawianych niedogodności uniknąć można tylko przez sterowanie rzeczywistego dawkowania według tzw. charakterystyki dawkowania nominalnego. W tym celu urządzenie wtryskowe wyposaża się w tzw. wyrównywacze, które z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania ograniczają coraz bardziej rzeczywiste największe dawkowanie, które można ustawiać przez zupełne wciskanie pedału przyspieszenia.

Wyrównywacz mechaniczny (sprężynowy) podczas pracy silnika nie pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenia dawkowania nominalnego, w każdej chwili odpowiednio do prędkości biegu silnika, niezależnie od oddziaływania regulatora obrotów i nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia. Wyrównywacze mechaniczne wraz z odpowiednio dobranymi zespołami sprężyn zakłada się w miejsce zwykłych zespołów sprężyn odśrodkowego regulatora dwuzakresowego lub nastawnego.

Comments Off on Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przycze

« Previous Entries