Posts Tagged ‘podnośniki towarowe’

Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Często nadciśnieniowe urządzenie wspomagające współpracuje z hydraulicznym układem uruchamiającym. Instalacje takie spotyka się głównie w samochodach ciężarowych i autobusach. Nadciśnieniowo-hydrauliczne układy uruchamiające mogą mieć rozmaite schematy połączeń. Na przykład zespolony układ WEST INOHOUSE składa się z nadciśnieniowego siłownika i zwykłego hydraulicznego układu uruchamiajacego. Podczas naciskania na pedał hamulca zawór sterujący otwiera dopływ sprężonego powietrza do cylindra siłownika, wskutek czego jego tłok przesuwa się, zmuszając tłok górnej pompy hamulcowej do wykonania ruchu roboczego. Centralny siłownik hydro-pneumatyczny zasila rozpieracze hydrauliczne we wszystkich kolach. Wykonania specjalne. Elektromagnetyczne mechanizmy hamulcowe. Współpracujące ślizgowo elementy ciernych mechanizmów hamulcowych są dociskane do siebie wskutek oddziaływania elektromagnesów. Włączanie hamulców polega na włączaniu dopływu prądu do elektromagnesów. Skuteczność hamowania reguluje sie przez zwiększenie lub zmniejszenie natężenia pradu przepływającego przez uzwojenia elektromagnesów. Elektromagnetyczne mechanizmy hamulcowe kół stosowane są dość szeroko w USA, lecz tylko w przyczepach samochodowych. Istotną zaletą elektrycznych układow uruchamiających w porównaniu z hydraulicznymi, a zwłaszcza pneumatycznymi, jest niewielka bezwładność działania, co ma duże znaczenie zwłaszcza gdy chodzi o prowadzenie wieloczłonowych pociągów drogowych. Pobór energii elektrycznej przez tego rodzaju układy hamulcowe jest niewielki i wynosi zwykle od około 70 W (mechanizmy średniej wielkości) do około 150 W (duże mechanizmy). System WARNER. Elektryczny mechanizm hamulcowy ma elektromagnes pierścieniowy osadzony na tarczy hamulcowej, która może przekręcać się o niewielki kąt, a w położeniu spoczynkowym utrzymywana jest przez sprężynę odciągającą. Do obracającego się bębna hamulcowego równolegle do elektromagnesu, przymocowany jest pierścień stalowy. [hasła pokrewne: wynajem autokarów Warszawa, szyby samochodowe, podnośniki towarowe ]

Comments Off on Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posts Tagged ‘podnośniki towarowe’

Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Kierowca reguluje skuteczność hamowania przez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na pedał hamulca, ponieważ dzięki równowadze układu sił działających na dźwignie, każdemu położeniu pedału odpowiada tylko jedno, ściśle określone położenie tłoka w cylindrze. Jeżeli nacisk na pedał hamulca jest stały, wówczas oba zawory są zamknięte, w cylindrze panuje określone podciśnienie, a mechanizmy hamulcowe kół działają z określona skutecznością. czego tłok pod naciskiem sprężyny oporowej powraca do położenia spoczynkowego. Jeżeli pedał hamulca jest zwolniony, w układzie BOSCH-VACUUM po Obu stronach tłoka w cylindrze wzmacniacza utrzymuje się jednakowe podciśnienie (w odróżnieniu od układu DEWANDRE, w którego cylindrze panuje również ciśnienie atmosferyczne). BENDIX-HYDROVAC. Układ ten wyróżnia się zastosowaniem hydraulicznego wzmacniacza współdziałającego z podciśnieniowym urządzeniem wspomagającym. Zwykle pompa układu hydraulicznego, uruchamiana pedałem hamulca i działająca jako zawór sterujący, tłoczy płyn Niekiedy podciśnieniowy układ DEWANDRE wyposaża się dodatkowo w zbiornik służący jako zasobnik podciśnienia, co uniezależnia działanie hamulców od zmian podciśnienia w rurze ssącej (system BOSCH-DEWANDRE). Aby umożliwić stosowanie podciśnieniowego układu uruchamiającego w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym, silnik wyposaża się w specjalną pompę podciśnieniową do wysysania powietrza z cylindra urządzenia uruchamiającego. Układy hydrauliczno-podciśnieniowe. Często podciśnieniowy układ uruchamiający współpracuje z hydraulicznym układem przeniesienia, co pozwala stosować rozpieracze hydrauliczne w mechanizmach hamulcowych kół. W takim przypadku tłok siłownika podciśnieniowego jest sprzężony z tłokiem pompy głównej zwykłego hydraulicznego układu uruchamiającego. BOSCH-VACUUM. Układ ten jednoczy w sobie podciśnieniowe urzadzenie wspomagajace, polaczone z rura ssącą silnika oraz zwykły hydrauliczny układ uruchamiający sterowany pedałem hamulca. Na tłok pompy hamulcowej działa suma nacisków wynikających z przejmowanego przez pedał hamulca nacisku stopy kierowcy oraz nacisku wywieranego przez tłok urządzenia wspomagającego. Kierowca reguluje skuteczność hamowania przez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na pedał hamulca. Po zwolnieniu pedału hamulca wyrównuje Sie podciśnienie po obu stronach tłoka w cylindrze urządzenia wspomagającego. [więcej w: przekładnie zębate, wypożyczalnia samochodów Warszawa, podnośniki towarowe ]

Comments Off on Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

« Previous Entries