Posts Tagged ‘pojazdy specjalistyczne’

Warstwy kordu wraz z gumą

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Dzięki temu ze wzrostem wytrzymałości opony uzyskuje się zwiększenie jej elastyczności, a więc i trwałości. Wytrzymałość opony można wydatnie zwiększyć przez zaopatrzenie jej osnowy w kord z drutów stalowych (zwykle o średnicach około 0,15 mm). Wówczas jednak trzeba możliwie ograniczyć zakres odkształceń osnowy podczas ruchu pojazdu — z uwagi na umiarkowaną wytrzymałość zmęczeniową stali na zginanie, o wiele mniejszą niż np. włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych. W praktyce osnowę opony wzmacnia się więc co najwyżej kilkoma warstwami kordu stalowego i to jedynie w obszarze najmniejszych jej odkształceń, których zakres zwęża się do minimum przez utrzymywanie wysokiego ciśnienia powietrza w ogumieniu (około 7 kG/cm2). Niekiedy stosuje się ponadto dodatkowa warstwę stalowego kordu, która stanowi rdzeń osnowy łączący obrzeża opony. Obie wspomniane odmiany opon z kordem stalowym cechuje wyjątkowo duża wytrzymałość i znaczna trwałość, lecz z uwagi na ograniczoną elastyczność i konieczność utrzymywania wysokiego ciśnienia w ogumieniu opony. takie nadają się jedynie do dużych i ciężkich pojazdów, np. wielkich samochodów ciężarowych lub autobusów. [więcej w: autolaweta, witryny aluminiowe, pojazdy specjalistyczne ]

Comments Off on Warstwy kordu wraz z gumą

Posts Tagged ‘pojazdy specjalistyczne’

Warstwy kordu wraz z gumą

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Jak długo pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, tak długo przepustnica nastawnej dławicy prawie całkowicie przesłania wolny przelot jej gardzieli, a silnik pracuje na biegu jałowym. Wskutek dużego podciśnienia panującego wówczas w rurze ssącej wybierak przeponowy utrzymuje zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia STOP i w omówiony sposób przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia uchyla się przepustnica dławicy nastawnej, a więc jeżeli silnik pracuje od razu maleje podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy natychmiast odpowiednio zwiększa dawkowanie. Natomiast w wyniku zmniejszenia nacisku na pedał przyspieszenia przepustnica dławicy przymyka się, wzrasta podciśnienie w rurze ssącej, a przepona wybieraka odkształcając się pod wpływem rosnącej różnicy ciśnień przesuwa zębatkę sterującą w kierunku położenia STOP.

Jeżeli nacisk wywierany na pedał przyspieszenia gest stały, sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rownoważy oddziaływanie różnicy ciśnień na przeponę, która utrzymuje zębatkę sterującą (wykonującą drobne ruchy drgające) w położeniu dawkowania odpowiadającym określonej prędkości obrotowej wału korbowego. Od tej chwili w razie zmiany obciążenia zewnętrznego regulator podciśnieniowy przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika tak długo, jak długo obciążenie zewnętrzne silnika nie przekracza dopuszczalnego lub nie ulegnie zmianie położenie pedału przyspieszenia. [podobne: serwis mitsubishi, okucia do szkła, pojazdy specjalistyczne ]

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy jest tak dobrany, że nawet w razie zupełnego uchylenia przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej zaczyna wzrastać, jeżeli chwilowa prędkość biegu silnika przewyższa znamionową. Dzięki temu niezależnie od nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia wybierak przeponowy zmniejsza wówczas dawkowanie, a więc uniemożliwia silnikowi przekraczanie dopuszczalnej prędkości biegu.

W celu zapewnienia możliwie regularnego biegu silnika wybierak przeponowy zaopatruje sie w specjalny tłumik, działający według zasady zaworka upustowego, połączony oddzielnym przewodem z wnętrzem rury ssącej, przed przepustnicą nastawnej dławicy, Tłumik zmniejszając różnicę ciśnień działającą na przeponę w razie zbyt gwałtownego jej odksztalcania. Jeżeli silnik wykazuje podczas rozruchu skłonność do „odbijania” (czyli zmiany kierunku obrotu wału korbowego), nastawną dławicę regulatora podciśnieniowego zaopatruje się w pomocniczą zwężkę nasadzoną na wlocie do przewodu podciśnienia.

Zwężka taka zapobiega zmianie kierunku działania różni y ciśnień na przeponę, nawet w razie znacznego nadciśnienia w rurze ssącej, które powstaje w niej wskutek uchodzenia spalin kanałami ssącymi (po „odbiciu” z uwagi na obracanie się wału korbowego w niewłaściwym kierunku silnik zasysa powietrze przez rurę wydechową, a spaliny z cylin rów wydostają się do rury ssącej).

Comments Off on Warstwy kordu wraz z gumą

« Previous Entries