Posts Tagged ‘pompa hydrauliczna’

Zasada podwójnego wtrysku

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

Rozpylacze czopikowe stosowane są głównie do rozpraszania oleju napędowego w dzielonych komorach spalania. Ze względu na pełną symetrie rozpylanego stożkowo strumienia paliwa oraz swoistą zdolność do samooczyszczania się z nagaru, rozpylacze czopikowe rozpowszechniają się coraz szerzej i wyraźnie wypierają inne rodzaje rozpylaczy — zwłaszcza jednootworkowe.

Od chwili rozpoczęcia się procesu wtryskiwania do chwili pojawienia się otwartego płomienia we wnętrzu spalania upływa zawsze pewien okres czasu (tzw. opóźnienie samozapłonu). W okresie tym rozpylacz wtryskuje do cylindra mniejszą lub większą Ilość oleju napędowego, która po samozapłonie mieszanki ulega spaleniu w sposób przypominający detonację materiału wybuchowego, Powtarzanie się tego rodzaju procesów niekontrolowanego spalania w cylindrach jest powodem charakterystycznej twardości biegu silnika wysokoprężnego i wywołuje szczególnie niepożądane obciążenia dynamiczne części układu korbowego. [podobne: pompa hydrauliczna, akcesoria samochodowe, castingi do reklam ]

Zadowalająca elastyczność biegu silnika, przy dopuszczalnych obciążeniach dynamicznych części jego układu korbowego, zapewnia się tylko przez ograniczenie do minimum ilości oleju napędowego wtryskiwanych do komór spalania w okresach opóźnienia samozapłonu, z jednoczesnym skracaniem jak najbardziej okresów opóźnienia samozapłonu. W praktyce polega to głównie na stwarzaniu warunków, aby bezpośrednio po otwarciu się rozpylacza w najsilniej nagrzanych objętościach powietrza wypełniającego komorę spalania rozpraszała się mała ilość doskonale rozpylonego oleju napędowego, stanowiąca niewielką tylko część wtryskiwanej jednorazowo dawki paliwa.

Po pojawieniu się otwartego płomienia w komorze spalania, stopień rozproszenia wtryskiwanego do niej w dalszym ciągu oleju napędowego może już być umiarkowany. Wskutek spalenia się rozpylonych początkowo ilości paliwa we wnętrzu komory spalania panują bowiem dost wysokie temperatury i lokalne ciśnienia, co sprzyja odparowaniu i spaleniu reszty dawki oleju napędowego.

Od chwili samozapłonu istotnego znaczenia nabierają natomiast kierunki ruchu kropelek ciekłego jeszcze paliwa i ich siła przebicia, ponieważ proces spalania kontrolowanego powinien możliwie szybko dobiec końca. Jeżeli bowiem wtryskiwany olej napędowy nie natrafia dostatecznie szybko na potrzebne do spalenia ilości tlenu, proces spalania przeciąga się w czasie, a nawet przeradza w niepożądane zjawiska dopalania.

Powyższe uzasadnia celowość wprowadzania dawki oleju napędowego do komory spalania według zasady podwójnego wtrysku — początkowo niewielkiej ilości paliwa niezbędnej do powstania otwartego płomienia, a następnie, już po samozapłonie, reszty dawki oleju napędowego. Pozwoliłoby to ograniczyć do minimum ilość paliwa spalającego się detonacyjnie, a ponadto można by stworzyć warunki możliwie sprzyjające powstawaniu mieszanki — najpierw przyspieszające jej samozapłon i z kolei zupełnie inne, zapewniające korzystny przebieg właściwego procesu spalania.

Comments Off on Zasada podwójnego wtrysku

Posts Tagged ‘pompa hydrauliczna’

Zasada podwójnego wtrysku

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

Aby zapewnić prawidłowe rozpraszanie się paliwa w komorze spalania, mocuje się w sposób uniemożliwiajacy przekręcanie  gniazdo rozpylacza asymetrycznego względem obudowy wtryskiwacza, a wtryskiwacz w stosunku do gniazda w głowicy cylindrów lub w kadłubie rozpylacze silnika,

— rozpylacz płytkowy wyróżnia się wykonaniem pojedynczego kanalika wylotowego w oddzielnej płytce, dokładnie w osi iglicy; współpracuje czoło iglicy, a przylgnie uszczelniające są dokładnie płaskie

— rozpylacz kryzowy; kanalika wylotowego spełnia zwężka dławiąca, wykonana w gnieździe rozpylacza lub w oddzielnej płytce; podczas otwierania się rozpylacza olej napędowy wydobywa się spod iglicy dośrodkowo, co zapewnia intensywny rozpraszanie się paliwa już bezpośrednim sąsiedztwie gniazda, przy czym siła przebicia strumienia oleju napędowego jest mała. Spośród rozpylaczy otworkowych obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych najczęściej spotyka się symetryczne rozpylacze wielootworkowe, a rzadziej jednootworkowe. Rozpylacze asymetryczne stosowane są w nielicznych silnikach. Natomiast rozpylacze kryzowe i płytkowe wyszły już prawie z użycie. [podobne: pompa hydrauliczna, akcesoria samochodowe, castingi do reklam ]

Rozpylacz czopikowy wyróżnia się charakterystycznym wykonaniem iglicy, zaopatrzone w specjalną końcówkę — tzw. czopik. Ponieważ czopik w z góry przewidziany sposób przeslania przelot symetrycznego kanalika wylotowego w gnieździe, w odróżnieniu od rozpylacza otworkowego iglica rozpylacza czopikowego steruje sposób rozpraszania się wtryskiwanego paliwa. W czopiku iglicy rozróżnia się dwa elementy;

— dławik, czyli dość długi walcowy trzon czopika, dopasowany do kanalika wylotowego z niewielkim luzem (zwykle 0,01 . . . 0,02 mm); kiedy rozpylacz czopikowy jest zamknięty, dławik prawie całkowicie z ślepia wnętrze kanalika wylotowego,

— rozpryskiwacz, czyli odpowiednio ukształtowana końcówka czopika, której wykonanie decyduje o sposobie rozpraszania się wytryskującego strumienia oleju napędowego, a więc i o przeznaczeniu rozpylacza; z rozpylacza czopikowego 0 rozpryskiwaczu cylindrycznym olej napędowy wytryskuje zwartym strumieni m o niewielkim kacie wierzchołkowym stożka rozpylania (d 80), przy czym strumień paliwa odznacza się znaczna siłą przebicia; natomiast rozpryskiwacz globoidalny, przypominający klepsydrę, odpowiednio do swych wymiarów zapewnia wierzchołkowy kąt stożka rozpylania w zakresie 10. . .450, a strumień oleju napędowego cechuje niewielka siła przebicia

Comments Off on Zasada podwójnego wtrysku

« Previous Entries