Posts Tagged ‘prawo jazdy’

Włączanie zwalniacza

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Taki sam skutek osiągnąć można przez zaślepienie przelotu rury wydechowej za pomocą nastawnej przepustnicy — tzw. hamulca silnikowego, wbudowanego zwykle w przewód wydechowy przed tłumikiem uzyskując 2. . .3-krotne zwiększenie skuteczności hamowania silnikiem. Przepustnice hamulca silnikowego przymyka się okresowo za pomocą układu mechanicznego lub elektrycznego, przy użyciu dźwigni lub przycisku w desce rozdzielczej,
Włączanie zwalniacza polega na dociśnięciu tarcz dociskowych do bębna za pomocą ręcznej dźwigni, cięgla giętkiego i dźwigni obrotowej. Hamulce WESTRAL, wyrabiane w dwóch wielkościach (do samochodów o ciężarze dopuszczalnym poniżej oraz powyżej 8 ton), pozwalają na bezpieczne zjeżdżanie z pochyłości do około 16,5%. Zwalniacz elektryczny TELMA działa dzięki indukowaniu w tarczy hamulcowej tzw. prądów wirowych, przeciwstawiających się jej obracaniu. Tarcza hamulcowa jest wykonana ze stali o małym współczynniku korekcji. Istoine zalety zwalniaczy elektrycznych to brak części narażonych na zużycie wskutek tarcia mechanicznego oraz zmniejszanie się momentu hamującego ze spadkiem prędkości obrotowej tarczy hamulcowej, co eliminuje mośliwość zablokowania układu napędowego. Zwalniacze innego typu, jak np. hydrauliczne lub aerodynamiczne nie znalazły praktycznego zastosowania w pojazdach samochodowych. Urządzenia przeciwślizgowe. Podczas hamowania przy użyciu mechanizmu hamulcowego zachodzi zawsze niebezpieczeństwo, że siła hamowania przekroczy silę przyczepności opony koła do jezdni, wskutek czego koło ulega zablokowaniu, czyli przestaje się obracać i zaczyna ślizgać się po nawierzchni, co wydatnie zmniejsza’ stateczność ruchu samochodu. Aby zapobiec możliwości blokowania kół jezdnych stosuje sie rozmaite urządzenia przeciwślizgowe, zmniejszające skuteczność działania mechanizmów hamulcowych, jeżeli koła zaczynają obracać się zbyt powoli. System DUNLOP Anti-Lock-Unit. Urządzenie stanowi adaptacje urządzenia MAXARET używanego w samolotach. Każde koło samochodu poprzez przekładnię zębatą oraz specjalne sprzęgło ze sprężyną śrubową napędza małe koło zamachowe, wirujące w nieruchomej obudowie. Sprzęgło przenosi napęd na koło zamachowe nawet w razie gwałtownego rozpędzania lub przyspieszania samochodu. [podobne: Automatyka przemysłowa, prawo jazdy, hak holowniczy ]

Comments Off on Włączanie zwalniacza

Posts Tagged ‘prawo jazdy’

Włączanie zwalniacza

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Przestrzeń poniżej dolnego czopa prowadzącego, tzw. komora pośrednia, łączy się z kanalikiem zasilającym poprzez zaworek zwrotny, uniemozliwiający wsteczny przepływ paliwa (w kierunku sekcji tłoczącej). Kiedy sekcja tłocząca zaczyna doprowadzać olej napędowy do wtryskiwacza, jednocześnie podwyższa się ciśnienie w komorze głównej i w komorze pośredniej, ponieważ zaworek zwrotny nie utrudnia dopływu paliwa do kanalików wylotowych, Wskutek wzrostu ciśnienia tłoczenia do około 70 kG/cm2 iglica rozpylacza odrywa się od swego gniazda — w wyniku naporu oleju n czoło odsadzenia górnego czopa i stożkowe przejście pod d01nym czopem, od tej chwili olej napędowy wytryskuje do komory spalania, a wysokie ciśnienie utrzymujące się w k morze głównej nie pozwala na opadnięcie iglicy.

Po zakończeniu procesu tłoczenia zanika nadciśnienie w kanaliku zasilającym i w miare obniżania się ciśnienia w komorze głównej rozprężająca sie sprężyna powrotna przesuwa iglice w kierunku jej gniazda. Powoduje to natychmiastowe zamknięcie się zaworka zwrotnego, co zapobiega obniżaniu się nadciśnienia w komorze pośredniej. W rezultacie podczas opadania iglicy pod naciskiem sprężyny powrotnej, aż do chwili zamknięcia się rozpylacza maleje pojemność komory pośredniej i znajdujące się w niej paliwo wytryskuje przez kanaliki wylotowe.

Specjalny zaworek odcinający układu wtryskowego PILOT-INJECTION uniemożliwia ponowne otwarcie się rozpylacza, bezpośrednio po zakończeniu się procesu wtryskiwania. Oryginalne wykonanie rozpylacza z zaworkiem zwrotnym oraz zaworka odcinającego zabezpiecza rozpylacz przed przenikaniem spalin do jego wnętrza w okresie opadania iglicy na gniazdo (z uwagi na niskie stosunkowo ciśnienie wtryskiwania). Zaworek odcinający w postaci zawora pierścieniowego współpracującego z zaworkiem płytko m cechuje dwustronne działanie, co zapewnia skuteczne tłumienie impulsów ciśnieniowych, wywoływanych opadaniem iglicy rozpylacza na jej gniazdo i rozprzestrzeniających się w oleju napędowym wypełniającym przewód wysokiego ciśnienia. [więcej w: podnośniki towarowe, maszyny pakujące, prawo jazdy ]

Dopuszczalna zmienność prędkości biegu silnika. Prędkość obrotowa walu korbowego pracującego silnika wysokoprężnego nawet chwilowo nie powinna wykraczać poza tzw. zakres użytecznych prędkości biegu. Dolną granice wspomnianego zakresu stanowi prędkość biegu jałowego, a górną — największa dopuszczalna prędkość biegu silnika. Obowiązuje to odnośnie wszelkich tłokowych silników spalinowych (również i o zapłonie „iskrowym), lecz problem nabiera szczegolnego znaczenia gdy chodzi o silniki wysokoprężne, z uwagi na ich niestabilny (niestateczny) sposób pracy.

Każdy tłokowy silnik spalinowy może pracować jedynie z prędkością biegu jałowego lub wyższą. Spadek prędkości obrotowej wału korbowego poniżej prędkości biegu jałowego powoduje zatrzymanie silnika, ponieważ rozwijana przez niego moc nie wystarcza już na przezwyciężanie obciążenia wewnętrznego (pokonywanie oporów tarcia w mechanizmach, sprężanie powietrza lub mieszanki w cylindrach, napęd osprzętu itd.).

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopuszczalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne naprężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszkodzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do rozbicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność z życia części.

Comments Off on Włączanie zwalniacza

« Previous Entries