serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘przepisy ruchu drogowego znaki drogowe’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Często wytrzymałość opony zwiększa sie jedynie przez dobranie specjalnego układu warstw kordu w osnowie. W takich przypadkach przeważnie wydziela się częściowo lub niemal zupełnie niezależny podkład wzmacniający pod bieżnikiem, co umożliwia stosowanie lekkiej i bardzo elastycznej osnowy wiążącej obrzeża. Wykonanie osnowy z poprzecznych skrętek kordu zatopionych w gumie międzywarstwowej o dużej wytrzymałości i stosunkowo twardość zapewnia ponadto dobrą przyczepność bieżnika do mokrej nawierzchni i zmniejsza skłonność samochodu do zarzucania. Wśród materiałów używanych do wyrobu kordu osnowy, w oponach współczesnych pojazdów samochodowych stosuje się przeważnie rozmaite gatunki jedwabiu sztucznego oraz tworzyw sztucznych. Inne tworzywa, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posts Tagged ‘przepisy ruchu drogowego znaki drogowe’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posts Tagged ‘przepisy ruchu drogowego znaki drogowe’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Podczas ruchu pojazdu osnowa opony podlega nieustannie zmieniającym sie co do kierunku i wielkości naprężeniom o dość złożonym charakterze, wynikającym głównie z uderzania toczącego się koła jezdnego bieżnikiem opony o nierówności nawierzchni drogi, a ponadto zależnym elementy opony samochodowej od statycznych obciążeń koła. Odpowiednio do przeznaczenia opony i materiałów użytych do jej wykonania, osnowę opony stanowi pewna liczba (2. . . . Read the rest of this entry »

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posts Tagged ‘przepisy ruchu drogowego znaki drogowe’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Osnowa opony nie pozwala na rozszerzanie sie uszkodzenia, a wewnętrzna warstwa gumy uszczelniającej ulegając naporowi powietrza i rozprężając sie dokładnie obciska miejsce przebicia lub przedmiot tkwiący w oponie. Co więcej pełnowartościowa naprawa niezbyt rozległych uszkodzeń miejscowych opon bezdętkowych Jest łatwa i wymaga posługiwania się jedynie prostymi narzędziami i przyborami, stanowiącymi podręczny zestaw kierowcy. Wymienione okoliczności, a zwłaszcza wzgląd na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniły się do bardzo szybkiego rozpowszechnienia się ogumienia bezdętkowego. Obecnie ponad 80% produkowanych samochodów osobowych wyposaża się w ogumienie bezdętkowe i jednocześnie coraz częściej stosuje sie je w samochodach ciężarowych i autobusach, nawet najcięższych. Pewne niedogodności eksploatacyjne, obserwowane w pierwszej fazie użytkowania ogumienia bezdętkowego, w zasadzie już wyeliminowano. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

« Previous Entries