Posts Tagged ‘przewozy międzynarodowe’

Sposób łączenia przewodu średniego ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Łączenie może być dokonane w warunkach terenowych pracy maszyny. Po obcięciu równo przewodu wkłada się jego koniec do obejmy złączki. W ten sposób połączony przewód z obejmą zaciska się w szczękach imadła i po naoliwieniu, że pompa główna 11 wypełni układ cieczą pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at). Wówczas samoistnie nastąpi wypełnienie niektórych siłowników zapewniając większe bezpieczeństwo. Siłowniki będą utrzymywały wibratory zagęszczające od czół podkładów w położeniu uniesionym, a siłowniki będą utrzymywały zespoły podbijające w górnym położeniu. Siłowniki rozewrą podbijaki zewnętrzne i będą je utrzymywać w tym położeniu, a siłowniki rozewrą kleszcze talerzowe. Kleszcze będą rozwarte, mimo że ciecz pod ciśnieniem dopływa z obu stron tłoka. W tym przypadku siły działające na tłok są różne (siła od strony tłoczyska jest mniejsza). Po zamknięciu zaworu odcinającego 12 III zostaje wypełniony układ 3 MN/m2 (30 at), Wówczas siłowniki utrzymywać będą w położeniu cofniętym (schowanym) wibratory od czół podkładów, a siłowniki rozewrą podbijaki wewnętrzne, Trzecia pompa pracuje w położeniu zasadniczym na przelew poprzez zawór odcinający. Pozostałe „odbiorniki” w położeniu zasadniczym nie otrzymują cieczy pod ciśnieniem; ciecz dopływa do nich dopiero wówczas, gdy zadziała odpowiedni zawór rozdzielczy. Układ hydrauliczny podbijarki MD—07—32 w zasadzie niewiele różni się od opisanego układu podbijarki typu 06-32SLC. Cały układ zasilają podwójne pompy łopatkowe i zostanie wypełniony w razie zamknięcia zaworów odcinających do 7 V oraz zaworu. [patrz też: wypożyczalnia samochodów, przewozy międzynarodowe, beton dekoracyjny ]

Comments Off on Sposób łączenia przewodu średniego ciśnienia

Posts Tagged ‘przewozy międzynarodowe’

Sposób łączenia przewodu średniego ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Jeżeli opona jest z podkładem ochronnym dość miękka i łatwo przenikają przez nią ostre przedmioty (np. gwoździe), dętkę dodatkowo zabezpiecza się przed przebiciem zakładając specjalny dodatkowy podkład ochronny. Ochraniacze spotyka się głównie w wysokociśnieniowym ogumieniu dużych i cieżkich pojazdów. Oddzielne podkłady ochronne wychodzą obecnie z użycia, a ich zadania przejmują rozmaite dodatkowe warstwy składowe ścianek opon. Zawór powietrza (inaczej zawór dętki lub gwarowo — wentyl) pozwala na łatwe napełnianie ogumienia powietrzem, zapobiega uchodzeniu przez swe gniazdo powietrza z ogumienia i w razie potrzeby umożliwia kontrolowane opróżnianie ogumienia z powietrza. Typowy zawór powietrza składa się z kadłuba, zaworka zwrotnego i kapturka ochronnego, który służy ponadto jako klucz do wkręcania i wykręcania zaworka. Obecnie w ogumieniu pojazdów samochodowych stosuje się powszechnie zawory powietrza systemu SCHRADER lub pochodne, zaopatrzone w wymienne iglicowe zaworki zwrotne o gumowych elementach uszczelniających. Ostatnio zawory powietrza o metalowych kadłubach są wyraźnie wypierane przez zawory o gumowych kadłubach z gwintowanymi tulejkami metalowymi do wkręcania zaworków zwrotnych i nakręcania kapturków.
rozmaite wykonania obu podstawowych odmian kadłubów zaworów powietrza, co pozwala dobierać uksztaltowanie kadłuba zapewniające możliwie łatwy dostęp z zewnątrz do zaworu powietrza (patrz obok). Własności ogumienia dętkowego. Jedyną istotną korzyścią wynikającą z wyposażenia kola jezdnego w ogumienie dętkowe jest uniknięcie konieczności uszczelniania miejsc styku obrzeży opony z obręczą oraz złączy członów obręczy. Pod innymi względami stosowanie dętek stwarza rozmaite niedogodności. Cienkościenną dętkę z rozciągliwej gumy cechuje zawsze mniejsza lub większa przepuszczalność powietrza, co zmusza do stosunkowo częstego uzupełniania ubytków powietrza w ogumieniu dętkowym. Wrażliwość dętki na uszkodzenia mechaniczne stwarza konieczność osłaniania jej dość grubą i niezbyt elastyczną oponą. Podczas toczenia się koła jezdnego w miejscach odkształcania ogumienia nastepuja drobne przesunięcia dętki względem opony, czemu towarzyszy wydzielanie się ciepła. Jednocześnie dętka utrudnia wymianę ciepła pomiędzy powietrzem w ogumieniu i powietrzem atmosferycznym. [patrz też: hak holowniczy, przewozy międzynarodowe, hale stalowe ]

Comments Off on Sposób łączenia przewodu średniego ciśnienia

« Previous Entries