serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis bmw warszawa’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Często wytrzymałość opony zwiększa sie jedynie przez dobranie specjalnego układu warstw kordu w osnowie. W takich przypadkach przeważnie wydziela się częściowo lub niemal zupełnie niezależny podkład wzmacniający pod bieżnikiem, co umożliwia stosowanie lekkiej i bardzo elastycznej osnowy wiążącej obrzeża. Wykonanie osnowy z poprzecznych skrętek kordu zatopionych w gumie międzywarstwowej o dużej wytrzymałości i stosunkowo twardość zapewnia ponadto dobrą przyczepność bieżnika do mokrej nawierzchni i zmniejsza skłonność samochodu do zarzucania. Wśród materiałów używanych do wyrobu kordu osnowy, w oponach współczesnych pojazdów samochodowych stosuje się przeważnie rozmaite gatunki jedwabiu sztucznego oraz tworzyw sztucznych. Inne tworzywa, jak np. bawełna nie spełniają obecnych wymagań, zwłaszcza gdy chodzi o wytrzymałość. Ogólnie dąży się do wykonywania kordu z możliwie jak najbardziej wytrzymalego materiału, ponieważ pozwala to na zmniejszanie liczby warstw kordu, a więc i grubości osnowy. Dzięki temu w miarę doskonalenia opony samochodowe stają się coraz lżejsze i elastyczniejsze, nie tracąc nic ze swej wytrzymałości. używanych na osnowy opon samochodowych Obrzeże opony utrzymuje ją we właściwym położeniu na obręczy koła jezdnego i zapobiega zsuwaniu się opony wskutek bocznych naci sków lub uderzeń. Obecnie stosowane opony samochodowe mają sztywne i nierozciągliwe obrzeża w postaci tzw. „drutówki obejmowanej przez warstwy kordu osnowy. Drutówka jest najczęściej wykonana jako linka lub plecionka z cienkich drutów stalowych (o średnicy około 0,9 mm) zespawana w jednolity pierścień. Aby uzyskać wymagany kształt i odpowiednia sztywność obrzeża, przeważnie drutówkę osłania się dodatkową warstwą kordu. Charakterystyczne wymiary opon samochodowych. Aby zapewnić możliwie pełną zamienność opon różnego pochodzenia, prawie wszystkie wytwórnie produkują wyłącznie opony samochodowe o znormalizowanych wymiarach głównych, podawanych z zasady w calach. [hasła pokrewne: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posts Tagged ‘serwis bmw warszawa’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Dzięki temu ze wzrostem wytrzymałości opony uzyskuje się zwiększenie jej elastyczności, a więc i trwałości. Wytrzymałość opony można wydatnie zwiększyć przez zaopatrzenie jej osnowy w kord z drutów stalowych (zwykle o średnicach około 0,15 mm). Wówczas jednak trzeba możliwie ograniczyć zakres odkształceń osnowy podczas ruchu pojazdu — z uwagi na umiarkowaną wytrzymałość zmęczeniową stali na zginanie, o wiele mniejszą niż np. włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych. W praktyce osnowę opony wzmacnia się więc co najwyżej kilkoma warstwami kordu stalowego i to jedynie w obszarze najmniejszych jej odkształceń, których zakres zwęża się do minimum przez utrzymywanie wysokiego ciśnienia powietrza w ogumieniu (około 7 kG/cm2). Niekiedy stosuje się ponadto dodatkowa warstwę stalowego kordu, która stanowi rdzeń osnowy łączący obrzeża opony. Obie wspomniane odmiany opon z kordem stalowym cechuje wyjątkowo duża wytrzymałość i znaczna trwałość, lecz z uwagi na ograniczoną elastyczność i konieczność utrzymywania wysokiego ciśnienia w ogumieniu opony. takie nadają się jedynie do dużych i ciężkich pojazdów, np. wielkich samochodów ciężarowych lub autobusów. [więcej w: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

« Previous Entries