Posts Tagged ‘serwis mitsubishi’

Budowa koła jezdnego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Bez względu na wykonanie i wielkość kola jezdnego, zwykle wyróżnić w nim można trzy główne elementy : — tarcza, czyli korpus kola zapewniający mu wymaganą sztywność i wytrzymałość, a ponadto umożliwiający osadzenie kola na jego piaście, — obręcz, czyli pierścieniowy wieniec osadzony na tarczy lub stanowiący jej zewnętrzne obrzeże, utrzymujący ogumienie w należytym położeniu, — ogumienie, osadzone na obręczy kola i współpracujące z nawierzchnią jezdni. Ponadto jako odrębną grupe elementów można wyrożniać tzw. osprzęt kola, czyli rozmaite akcesoria zdobnicze, urządzenie do regulacji ciśnienia w ogumieniu podczas ruchu pojazdu, łańcuch lub nasadki przeciwślizgowe i inne. Tarcze obręcze kół jezdnych Tarcza kola jezdnego współczesnego pojazdu samochodowego jest z reguły wytłoczona z blachy stalowej lub odlana ze staliwa. Dość rozpowszechnione swego czasu w samochodach osobowych koła szprychowe wyszły już prawie całkowicie z użycia. Obecnie kola jezdne o szprychach z cienkiego wysokojakościowego drutu stalowego, odznaczające się lekkością i dużą sztywnością, spotyka się niemal wyłącznie w niektórych samochodach wyczynowych i wyścigowych. Przypisać to można raczej przywiązaniu do tradycji i dość powszechnemu przekonaniu, że koła szprychowe są podstawowym elementem sportowego wyglądu pojazdu, niż względom technicznym. Kola szprychowe są bowiem bardzo kosztowne i kłopotliwe w użytkowaniu (m. in. wymagają częstego oczyszczania oraz okresowego regulowania naciągu poszczególnych szprych), a w licznych najbardziej udanych samochodach wyczynowych i sportowych stosowane są z pełnym powodzeniem dostatecznie lekkie tarczowe koła Jezdne. Rodzaje tarczowych kół jezdnych. Współczesne pojazdy samochodowe wyposaża sie w tarczowe kola jezdne o najrozmaitszych wykonaniach i wielkościach, zależnie od niezbędnej wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne, rodzaju i wymiarów ogumienia oraz odpowiednio do wymagań eksploatacyjnych. [hasła pokrewne: serwis mitsubishi, transport ponadgabarytowy, pranie tapicerki warszawa ]

Comments Off on Budowa koła jezdnego

Posts Tagged ‘serwis mitsubishi’

Budowa koła jezdnego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Jak długo pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, tak długo przepustnica nastawnej dławicy prawie całkowicie przesłania wolny przelot jej gardzieli, a silnik pracuje na biegu jałowym. Wskutek dużego podciśnienia panującego wówczas w rurze ssącej wybierak przeponowy utrzymuje zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia STOP i w omówiony sposób przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia uchyla się przepustnica dławicy nastawnej, a więc jeżeli silnik pracuje od razu maleje podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy natychmiast odpowiednio zwiększa dawkowanie. Natomiast w wyniku zmniejszenia nacisku na pedał przyspieszenia przepustnica dławicy przymyka się, wzrasta podciśnienie w rurze ssącej, a przepona wybieraka odkształcając się pod wpływem rosnącej różnicy ciśnień przesuwa zębatkę sterującą w kierunku położenia STOP.

Jeżeli nacisk wywierany na pedał przyspieszenia gest stały, sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rownoważy oddziaływanie różnicy ciśnień na przeponę, która utrzymuje zębatkę sterującą (wykonującą drobne ruchy drgające) w położeniu dawkowania odpowiadającym określonej prędkości obrotowej wału korbowego. Od tej chwili w razie zmiany obciążenia zewnętrznego regulator podciśnieniowy przeciwstawia się zwalnianiu lub przyspieszaniu biegu silnika tak długo, jak długo obciążenie zewnętrzne silnika nie przekracza dopuszczalnego lub nie ulegnie zmianie położenie pedału przyspieszenia. [podobne: serwis mitsubishi, okucia do szkła, pojazdy specjalistyczne ]

Wolny przelot gardzieli nastawnej dławicy jest tak dobrany, że nawet w razie zupełnego uchylenia przepustnicy podciśnienie w rurze ssącej zaczyna wzrastać, jeżeli chwilowa prędkość biegu silnika przewyższa znamionową. Dzięki temu niezależnie od nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia wybierak przeponowy zmniejsza wówczas dawkowanie, a więc uniemożliwia silnikowi przekraczanie dopuszczalnej prędkości biegu.

W celu zapewnienia możliwie regularnego biegu silnika wybierak przeponowy zaopatruje sie w specjalny tłumik, działający według zasady zaworka upustowego, połączony oddzielnym przewodem z wnętrzem rury ssącej, przed przepustnicą nastawnej dławicy, Tłumik zmniejszając różnicę ciśnień działającą na przeponę w razie zbyt gwałtownego jej odksztalcania. Jeżeli silnik wykazuje podczas rozruchu skłonność do „odbijania” (czyli zmiany kierunku obrotu wału korbowego), nastawną dławicę regulatora podciśnieniowego zaopatruje się w pomocniczą zwężkę nasadzoną na wlocie do przewodu podciśnienia.

Zwężka taka zapobiega zmianie kierunku działania różni y ciśnień na przeponę, nawet w razie znacznego nadciśnienia w rurze ssącej, które powstaje w niej wskutek uchodzenia spalin kanałami ssącymi (po „odbiciu” z uwagi na obracanie się wału korbowego w niewłaściwym kierunku silnik zasysa powietrze przez rurę wydechową, a spaliny z cylin rów wydostają się do rury ssącej).

Comments Off on Budowa koła jezdnego

« Previous Entries