Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ogumienie pneumatyczne cechują podobne właściwości jak sprężyste elementy pneumatyczne zawieszenia, w których zamknięte są niezmienne ciężarowo ilości powietrza; obecnie powszechnie stosuje się kola jezdne o ogumieniu pneumatycznym, we wszelkiego rodzaju pojazdach samochodowych i bez względu na ich wielkość, przeznaczenie lub warunki eksploatacji. Rodzaje ogumienia pneumatycznego. Z uwagi na sposób odcinania od otoczenia powietrza wypełniającego ogumienie, ogólnie ogumienie pneumatyczne dzieli się na dętkowe i bezdętkowe. Ze względu na wysokość ciśnienia powietrza, najbardziej korzystną gdy chodzi o trwałość ogumienia pneumatycznego, rozróżnia się ogumienie wysokociśnieniowe (ciśnienie robocze ponad 5 kG/cm2), niskociśnieniowe (balonowe — 2 kG/cm2) oraz superbalonowe (poniżej 2 kG/cm2). Ponadto wyodrębnia się rozmaite odmiany ogumienia pneumatycznego przyjmując różne kryteria podziału, jak np.: przeznaczenie (ogumienie szosowe, terenowe lub specjalne), odporność na uszkodzenia i zużycie (zwykle, wzmocnione lub specjalne), wykonanie (zwykłe, niskoprofilowe itd.) oraz inne. Ogumienie dętkowe cechuje utrzymywanie powietrza wypełniającego wnętrze ogumienia wyłącznie dzięki szczelności cienkościennego elementu gumowego, tzw. dętki, zaopatrzonej w zawór powietrza. Z nawierzchnią jezdni współpracuje główny element ogumienia, tzw. opona, osadzona na obręczy koła jezdnego i zachowująca swój właściwy kształt dzięki skłonności dętki do sprężystego rozszerzania się wskutek ciśnienia wypełniającego ją powietrza. Detka jest elementem niezbyt wytrzymałym i dość wrażliwym na uszkodzenia mechaniczne. Zadanie praktycznie nierozciągliwej opony polega więc m. in. na zabezpieczaniu dętki przed rozsadzeniem przez zawarte w niej spreżone powietrze oraz na chronieniu dętki przed bezpośrednim stykaniem sie z nierównościami podłoża i ścieraniem o nawierzchnię jezdni, Aby zapobiec uszkodzeniom dętki w wyniku przylegania do [podobne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, tachodrive, serwis samochodów ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Do najczęściej spotykanych należą główne zawory sterujące podwójnego działania systemu BOSCH, tzw. cylindrowe. Górny cylinder zaworu steruje dopływem sprężonego powie trza do siłowników hamulcowych przyczepy, a dolny do siłowników hamulcowych pojazdu ciągnącego. Wskutek naciskania na pedał hamulca dźwignia przekręca się i poprzez drzon przesuwa tłok otwierając zawór dolnego cylindra, Ponieważ jednocześnie odcięte zostają połączenia dolnego cylindra z atmosferą, sprężone powietrze dopływa do siłowników hamulcowych, które uruchamiają mechanizmy hamulców kół. Omawiany zawór główny steruje jednocześnie działanie nadciśnieniowego układu uruchamiającego przyczepy. Jak długo pedał hamulca jest zwolniony, tak długo denko tulei ruchomej naciska na trzon, górny zawór jest otwarty i sprężone powietrze poprzez zawór odłączenia od pojazdu. Zawór przeponowy WESTINGHOUSE uważać można za typowy zawór pojedynczego działania. Podczas wciskania pedału hamulca przekręca się dźwignia ściskająca sprężynę działającą na przeponę z siła proporcjonalną do nacisku wywieranego , na pedał. Wskutek wyginania sie przepony w dół dźwignia dwuramienna otwiera zawór wlotowy, co umożliwia napływ sprężonego powietrza ze zbiornika. W okresie hamowania powietrze przepływa do cylindrów siłowników hamulcowych, natomiast w czasie zwalniania pedału hamulca wydostaje się z nich przez zawór upustowy. Siłowniki hamulcowe. Ze względu na dość niskie robocze ciśnienie powietrza w instalacji (np. w porównaniu z hydraulicznym układem uruchamiającym) nadciśnieniowe siłowniki hamulcowe są stosunkowo duże i dlatego umieszcza się je na zewnątrz bębnów hamulcowych np. na pochwie mostu napędowego lub na tarczach hamulcowych kół przednich. W’ typowym siłowniku hamulcowym trzon tłoka przekręca dźwignię zaklinowaną na wałku rozpieracza mechanicznego, który dociska szczeki hamulcowe do bębna. [hasła pokrewne: wózki transportowe, Logistyka transportu, serwis samochodów ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego

« Previous Entries