serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Często wytrzymałość opony zwiększa sie jedynie przez dobranie specjalnego układu warstw kordu w osnowie. W takich przypadkach przeważnie wydziela się częściowo lub niemal zupełnie niezależny podkład wzmacniający pod bieżnikiem, co umożliwia stosowanie lekkiej i bardzo elastycznej osnowy wiążącej obrzeża. Wykonanie osnowy z poprzecznych skrętek kordu zatopionych w gumie międzywarstwowej o dużej wytrzymałości i stosunkowo twardość zapewnia ponadto dobrą przyczepność bieżnika do mokrej nawierzchni i zmniejsza skłonność samochodu do zarzucania. Wśród materiałów używanych do wyrobu kordu osnowy, w oponach współczesnych pojazdów samochodowych stosuje się przeważnie rozmaite gatunki jedwabiu sztucznego oraz tworzyw sztucznych. Inne tworzywa, jak np. bawełna nie spełniają obecnych wymagań, zwłaszcza gdy chodzi o wytrzymałość. Ogólnie dąży się do wykonywania kordu z możliwie jak najbardziej wytrzymalego materiału, ponieważ pozwala to na zmniejszanie liczby warstw kordu, a więc i grubości osnowy. Dzięki temu w miarę doskonalenia opony samochodowe stają się coraz lżejsze i elastyczniejsze, nie tracąc nic ze swej wytrzymałości. używanych na osnowy opon samochodowych Obrzeże opony utrzymuje ją we właściwym położeniu na obręczy koła jezdnego i zapobiega zsuwaniu się opony wskutek bocznych naci sków lub uderzeń. Obecnie stosowane opony samochodowe mają sztywne i nierozciągliwe obrzeża w postaci tzw. „drutówki obejmowanej przez warstwy kordu osnowy. Drutówka jest najczęściej wykonana jako linka lub plecionka z cienkich drutów stalowych (o średnicy około 0,9 mm) zespawana w jednolity pierścień. Aby uzyskać wymagany kształt i odpowiednia sztywność obrzeża, przeważnie drutówkę osłania się dodatkową warstwą kordu. Charakterystyczne wymiary opon samochodowych. Aby zapewnić możliwie pełną zamienność opon różnego pochodzenia, prawie wszystkie wytwórnie produkują wyłącznie opony samochodowe o znormalizowanych wymiarach głównych, podawanych z zasady w calach. [hasła pokrewne: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Dobranie specjalnego układu warstw kordu

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Dzięki temu ze wzrostem wytrzymałości opony uzyskuje się zwiększenie jej elastyczności, a więc i trwałości. Wytrzymałość opony można wydatnie zwiększyć przez zaopatrzenie jej osnowy w kord z drutów stalowych (zwykle o średnicach około 0,15 mm). Wówczas jednak trzeba możliwie ograniczyć zakres odkształceń osnowy podczas ruchu pojazdu — z uwagi na umiarkowaną wytrzymałość zmęczeniową stali na zginanie, o wiele mniejszą niż np. włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych. W praktyce osnowę opony wzmacnia się więc co najwyżej kilkoma warstwami kordu stalowego i to jedynie w obszarze najmniejszych jej odkształceń, których zakres zwęża się do minimum przez utrzymywanie wysokiego ciśnienia powietrza w ogumieniu (około 7 kG/cm2). Niekiedy stosuje się ponadto dodatkowa warstwę stalowego kordu, która stanowi rdzeń osnowy łączący obrzeża opony. Obie wspomniane odmiany opon z kordem stalowym cechuje wyjątkowo duża wytrzymałość i znaczna trwałość, lecz z uwagi na ograniczoną elastyczność i konieczność utrzymywania wysokiego ciśnienia w ogumieniu opony. takie nadają się jedynie do dużych i ciężkich pojazdów, np. wielkich samochodów ciężarowych lub autobusów. [więcej w: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Dobranie specjalnego układu warstw kordu

« Previous Entries