serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Osnowa opony

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Podczas ruchu pojazdu osnowa opony podlega nieustannie zmieniającym sie co do kierunku i wielkości naprężeniom o dość złożonym charakterze, wynikającym głównie z uderzania toczącego się koła jezdnego bieżnikiem opony o nierówności nawierzchni drogi, a ponadto zależnym elementy opony samochodowej od statycznych obciążeń koła. Odpowiednio do przeznaczenia opony i materiałów użytych do jej wykonania, osnowę opony stanowi pewna liczba (2. . . . 15 lub niekiedy i więcej) warstw specjalnej plecionki, sznurów, grubych nici lub tkaniny, a nawet cienkich drutów, stanowiących tzw. kord. Na ogół każda warstwa kordu składa się z biegnących równolegle dość grubych skrętek, z rzadka sczepionych między sobą (co zapobiega ich rozsuwaniu się podczas zalewania ciekłą gumą). Przeważnie skrętki sąsiednich warstw kordu są ułożone prostopadle do siebie lub biegną wichrowato pod dużymi kątami. Najczęściej poszczególne warstwy kordu sa rozdzielone jakby cienkimi przekładkami z miękkiej gumy, tzw. międzywarstwowej. Dzięki temu osnowa odznacza się wymaganą elastycznością, a warstwy kordu są zabezpieczone przed zużywaniem się wskutek ocierania o siebie. Przez odpowiedni dobór układu warstw kordu i grubości przegradzajacej je gumy międzywarstwowej można ograniczyć do minimum opory tarcia wewnętrznego w osnowie, a Więc i intensywność wydzielania się ciepła podczas jej odkształcania. [hasła pokrewne: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Osnowa opony

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Osnowa opony

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Osnowa opony nie pozwala na rozszerzanie sie uszkodzenia, a wewnętrzna warstwa gumy uszczelniającej ulegając naporowi powietrza i rozprężając sie dokładnie obciska miejsce przebicia lub przedmiot tkwiący w oponie. Co więcej pełnowartościowa naprawa niezbyt rozległych uszkodzeń miejscowych opon bezdętkowych Jest łatwa i wymaga posługiwania się jedynie prostymi narzędziami i przyborami, stanowiącymi podręczny zestaw kierowcy. Wymienione okoliczności, a zwłaszcza wzgląd na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniły się do bardzo szybkiego rozpowszechnienia się ogumienia bezdętkowego. Obecnie ponad 80% produkowanych samochodów osobowych wyposaża się w ogumienie bezdętkowe i jednocześnie coraz częściej stosuje sie je w samochodach ciężarowych i autobusach, nawet najcięższych. Pewne niedogodności eksploatacyjne, obserwowane w pierwszej fazie użytkowania ogumienia bezdętkowego, w zasadzie już wyeliminowano. Nowoczesne opony bezdętkowe nie wykazują nadmiernej wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne warstwy gumy uszczelniającej pokrywającej obrzeża, lecz oczywiście obowiązuje ostrożność i umiejętne postepowanie podczas zakładania lub zdejmowania ogumienia. Problem kłopotliwego napełniania powietrzem opony bezdętkowej po założeniu na obręcz stracił również na znaczeniu wskutek rozpowszechnienia się podręcznych butli sprężonego powietrza, zastępujących ręczne lub nożne pompy do ogumienia. Butla taka pozwala bowiem na „uderzeniowe” wprowadzenie pierwszej porcji powietrza do opony bezdętkowej, konieczne do ułożenia się jej obrzeży szczelnie na obręczy. Typowe opony samochodowe Budowa zwykłej opony samochodowej. Typowe ogumienie współczesnych pojazdów samochodowych jest na ogół bardzo podobne, a różnice dotyczą głównie rozmaitych szczegółów wykonania, jednak często o istotnym znaczeniu praktycznym. Niemal w każdej zwyklej oponie samochodowej dają się wyodrębnić takie same części i elementy, a to: osnowa, bieżnik, obrzeża i ewentualnie podkład. Dodatkowym elementem opony bezdętkowej jest warstwa gumy uszczelniającej. Ponadto w oponie często wyróżnia się jeszcze elementy pomocnicze o specjalnych zadaniach. osnowa służy jako szkielet nośny opony, przejmujący wszelkie działające na nią obciążenia i decydujący o jej wytrzymałości. [hasła pokrewne: serwis samochodowy, serwis samochodów, folia samochodowa, serwis bmw warszawa ]

Comments Off on Osnowa opony

« Previous Entries Next Entries »