serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Ogumienie bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Aby stworzyć warunki sprzyjające trwałemu zachowywaniu szczelności przez ogumienie bezdętkowe zarówno obrzeża opony bezdętkowej, jaki ich przylgnie na obręczy kształtuje się w sposób zapewniający dość duże naciski miejscowe, znacznie większe niż w razie stosowania ogumienia dętkowego, Przeważnie obręcze do ogumienia bezdętkowego cechuje zukosowanie pod kątem około 150 poszerzenie do wewnątrz przylgni, na których spoczywaja obrzeza opony (patent f-my Firestone). Dzięki temu wskutek nadciśnienia we wnętrzu opony bezdętkowej jej obrzeża stosunkowo silnie dociskane są do obręczy, przy czym nawet w razie wydatnego spadku ciśnienia w ogumieniu opona nie przejawia jeszcze skłonności do zsuwania się z obręczy. Złącza dzielonych obręczy zaopatruje się w gumowe pierścienie uszczelniające — albo kształtowe (małe i średnie pojazdy), albo okrągłe (system TRU-SEAL — duże i ciężkie pojazdy). Złacza obręczy członowych uszczelnia się gumowymi wkładkami kształtowymi. Własności ogumienia bezdętkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ogumienie bezdętkowe

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Ogumienie bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Łączenie może być dokonane w warunkach terenowych pracy maszyny. Po obcięciu równo przewodu wkłada się jego koniec do obejmy złączki. W ten sposób połączony przewód z obejmą zaciska się w szczękach imadła i po naoliwieniu, że pompa główna 11 wypełni układ cieczą pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at). Wówczas samoistnie nastąpi wypełnienie niektórych siłowników zapewniając większe bezpieczeństwo. Siłowniki będą utrzymywały wibratory zagęszczające od czół podkładów w położeniu uniesionym, a siłowniki będą utrzymywały zespoły podbijające w górnym położeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ogumienie bezdętkowe

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Ogumienie bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Ciecz robocza zasilająca wzmacniacz hydrauliczny musi być bardzo czysta ze względu na dużą precyzję wykonania wzmacniacza. Dlatego też jest oczyszczana w specjalnym filtrze wysokiego ciśnienia. Wkłady filtrów muszą być wymienione przy każdej naprawie bieżącej maszyny lub — jeżeli są wykonane z trwałego materiału — dokładnie płukane w benzynie ekstrakcyjnej. Zbiorniki i chłodnice
zapas cieczy roboczej oraz częściowo ją ochładza; w czasie pracy ciecz robocza powinna mieć temperaturę około 65 0 C, Chłodzenie tylko w zbiorniku jest niewystarczające, dlatego w układach hydraulicznych na powrocie montuje się chłodnice hydrolu. Chłodnice takie przeważnie zbudowane są z rur i chłodzone powietrzem z wentylatora silnika lub z oddzielnego wentylatora. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ogumienie bezdętkowe

Posts Tagged ‘serwis samochodów’

Ogumienie bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Na ogół zachowany jest układ oznaczeń znormalizowanych, czyli pierwsza liczba określa szerokość profilu opony, a druga wewnętrzną średnicę, przy czym łączy się je znakiem „x” lub „ odpowiednio do rodzaju ogumienia, ogumienie uniwersalne; niskociśnieniowe opony nadające się do stosowania zamiast ogumienia wysokociśnieniowego (bez wymiany obręczy kół jezdnych) mają podwójne oznaczenia wymiarów głównych, np. 7,00—20 — 32 x 6, co informuje o pełnej zamienności danej opony niskociśnieniowej (7,00—20) z oponą wysokociśnieniową 32 x 6, ogumienie specjalne; nieliczne wytwórnie stosują specjalne systemy oznaczania wzmocnionych lub wyróżniających się innymi cechami opon samochodowych; w Polsce dość często spotyka sie opony firmy Michelin oznaczone np. symbolami A-20, D-22, E-20 lub podobnie, w których duża litera określa wg klucza wytwórni profil opony, a liczba wewnętrzną średnice opony (znamionową średnicę obręczy) w calach. Ply-Rating. Opony samochodowe pochodzące z USA lub z krajów zachodnioeuropejskich mają zwykle w oznaczeniach znamionowych określenia wytrzymałości, w postaci symboli: 6—ply, 8-ply, 16-Ply, 10/12 Ply Rat. Read the rest of this entry »

Comments Off on Ogumienie bezdętkowe

« Previous Entries Next Entries »