serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Często nadciśnieniowe urządzenie wspomagające współpracuje z hydraulicznym układem uruchamiającym. Instalacje takie spotyka się głównie w samochodach ciężarowych i autobusach. Nadciśnieniowo-hydrauliczne układy uruchamiające mogą mieć rozmaite schematy połączeń. Na przykład zespolony układ WEST INOHOUSE składa się z nadciśnieniowego siłownika i zwykłego hydraulicznego układu uruchamiajacego. Podczas naciskania na pedał hamulca zawór sterujący otwiera dopływ sprężonego powietrza do cylindra siłownika, wskutek czego jego tłok przesuwa się, zmuszając tłok górnej pompy hamulcowej do wykonania ruchu roboczego. Centralny siłownik hydro-pneumatyczny zasila rozpieracze hydrauliczne we wszystkich kolach. Wykonania specjalne. Elektromagnetyczne mechanizmy hamulcowe. Współpracujące ślizgowo elementy ciernych mechanizmów hamulcowych są dociskane do siebie wskutek oddziaływania elektromagnesów. Włączanie hamulców polega na włączaniu dopływu prądu do elektromagnesów. Skuteczność hamowania reguluje sie przez zwiększenie lub zmniejszenie natężenia pradu przepływającego przez uzwojenia elektromagnesów. Elektromagnetyczne mechanizmy hamulcowe kół stosowane są dość szeroko w USA, lecz tylko w przyczepach samochodowych. Istotną zaletą elektrycznych układow uruchamiających w porównaniu z hydraulicznymi, a zwłaszcza pneumatycznymi, jest niewielka bezwładność działania, co ma duże znaczenie zwłaszcza gdy chodzi o prowadzenie wieloczłonowych pociągów drogowych. Pobór energii elektrycznej przez tego rodzaju układy hamulcowe jest niewielki i wynosi zwykle od około 70 W (mechanizmy średniej wielkości) do około 150 W (duże mechanizmy). System WARNER. Elektryczny mechanizm hamulcowy ma elektromagnes pierścieniowy osadzony na tarczy hamulcowej, która może przekręcać się o niewielki kąt, a w położeniu spoczynkowym utrzymywana jest przez sprężynę odciągającą. Do obracającego się bębna hamulcowego równolegle do elektromagnesu, przymocowany jest pierścień stalowy. [hasła pokrewne: serwis citroen warszawa, citroen serwis warszawa, serwis seat warszawa,Serwis Seat Wrocław ]

Comments Off on Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posts Tagged ‘Serwis Seat Wrocław’

Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Roboczy suw tloka wymuszany jest przez sprężone powietrze. Ruch powrotny tłok wykonuje wskutek pośredniego oddziaływania sprężyn odciągających szczęki wspieranego przez nacisk sprężyny powrotnej. Często spotyka się również nadciśnieniowe siłowniki hamulcowe, w których zadania tłoka spełnia elastyczna przepona. Dla przykładu zestawiono poniżej dane techniczne siłowników hamulcowych systemu WESTINGHOUSE, Zbiornik powietrza służy do magazynowania sprężonego powietrza w ilości pozwalającej na kilkakrotne zahamowanie pojazdu w razie niespodziewanej usterki sprężarki. Pojemność zbiorników wykonanych z blachy stalowej wynosi zwykle 10 . . 80 litrów 1 zależy głównie od typu i pojemności instalacji oraz od wydajności sprężarki. Często zamiast jednego stosuje się zespół z dwóch lub więcej zbiorników połączonych ze sobą szeregowo lub równolegle. Każdy zbiornik powinien być zaopatrzony W zaworek spustowy do usuwania kondensatu, oleju oraz zanieczyszczeń gromadzących się na dnie zbiornika. Ponadto zbiornik powietrza wyposaża się zwykle w dwa zawory: zwrotny i bezpieczeństwa. Zawór zwrotny uniemożliwia przepływ powietrza ze zbiornika do sprężarki np. w przypadku kiedy silnik pojazdu nie pracuje. Zawór bezpieczeństwa nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w zbiorniku powyżej określonej wysokości, zwykle około 8 kG/cm2; w razie jej przekroczenia zawór ten pozwala na odpływ nadmiaru sprężonego powietrza do otoczenia. Regulator ciśnienia tłoczenia zespolony jest zwykle z dławikiem ssania, który przysłania kanał ssący sprężarki, kiedy ciśnienie w zbiorniku dochodzi do granicznej wysokości. W miarę wzrostu ciśnienia przepona regulatora wygina się coraz bardziej i otwiera zawór umożliwiający napływ powietrza do dławika ssania. Wskutek naporu powietrza tłok podnosi się ku górze i przysłania kanały wlotowe, w następstwie czego maleje wydajność sprężarki i w końcu przestaje ona w ogóle tłoczyć powietrze, Nadciśnieniowe układy uruchamiające wyposaża się ponadto w rozmaite podzespoły pomocnicze, jak ciśnieniomierze kontrolne, odliwiacze i inne. [podobne: serwis citroen warszawa, citroen serwis warszawa, serwis seat warszawa,Serwis Seat Wrocław ]

Comments Off on Uklady nadcisnieniowo-hydrauliczne

« Previous Entries