serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis Skoda’

Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 11th, 2018

Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe zaczynają dopiero znajdować zastosowanie praktyczne i w miarę udoskonalania przypuszczalnie szybko rozpowszechniają się już w niedalekiej przyszłości. System AUSCO. Wielotarczowy mechanizm hamulcowy bliźniaczego koła jezdnego zawiera układ sześciu tarcz napędzających, zaciskanych po miedzy sześcioma tarczami i pierścieniem dociskowym przez rozmieszczone w układzie wieńcowym rozpieracze hydrauliczne. Tarcze napędzające są oswobadzane wskutek cofania pierścienia dociskowego przez sprężyny odciągające, rozciągane podczas włączania mechanizmu hamulcowego. Tarcze hamulcowe, pracujące w kąpieli olejowej, są zaopatrzone w cierne okładziny ze spieków, odznaczające się bardzo dużą odpornością na zużycie. Koła jezdne pojazdów samochodowych Koło jezdne przekazuje obciążającą je część całkowitego ciężaru pojazdu samochodowego na jezdnie drogi i tocząc sie po nawierzchni umożliwia ruch pojazdu po prostej lub po krzywiźnie. Natrafiając na nierówności podłoża, toczące się kolo jezdne podlega uderzeniom, wstrząsom oraz drganiom, które przenosi na kadłub pojazdu, co stanowi okoliczność wybitnie niekorzystną. Każdej zmianie prędkości ruchu pojazdu towarzyszy przyspieszanie lub opóźnianie ruchu obrotowego jego kół jezdnych (pomijając przypadki blokowania kół). Wobec konstrukcyjnego związania z kadłubem pojazdu oraz przyczepności do podłoża, koła jezdne podlegają rozmai tym obciążeniom powodowanym przez składowe i wypadkowe siły działające na poruszający sie pojazd samochodowy. W rezultacie, zależnie od chwilowych warunków ruchu kola jezdne są narażone na zmienne obciążenia statyczne i złożone obciążenia dynamiczne. czynnika tarcia w zakresie temperatur roboczych (do około 120 oc). Ubytki materiału okładzin wskutek ich ścierania nie wpływają na działanie mechanizmu hamulcowego, dzięki zastosowaniu samoczynnych wyrównywaczy luzów pomiędzy tarczami, ustawianych przy użyciu śrub regulacyjnych. Czynna powierzchnia cierna wynosi łącznie 2903 cm2 (tj. x 75 cali kwadratowych). Szczególnie cenną zaletą mechanizmu hamulcowego AUSCO jest intensywne chłodzenie jego wnętrza przez olej odpływający do wymiennika ciepła, włączonego w układ chłodzenia silnika. Obieg oleju wymusza pompa oleju, wspólna dla obu mechanizmów hamulcowych mostu napędowego. [hasła pokrewne: Warsztat samochodowy kraków, serwis Skoda, wynajem busów lublin ]

Comments Off on Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe

Posts Tagged ‘serwis Skoda’

Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 11th, 2018

Do chwili, w której sprężyna rozpręża się i cofa koło zamachowe do położenia wyjściowego (pozycja środkowa sworznia w kulisie), zawór upustowy się zamyka i podwyższa się nadciśnienie w cylinderku rozpieracza. W rezultacie urządzenie działa automatycznie, samoczynnie włączając się gwałtownego hamowania i natychmiast wyłącza się w razie powstania znów zwykłych warunków.  Jeżeli jednak prędkość obrotowa koła jezdnego maleje zbyt szybko (czyli występują pierwsze objawy blokowania koła) koło zamachowe wskutek swej bezwładności przekręca się względem wałka napędowego w zakresie do 300 i jednocześnie wskutek prowadzenia trzpienia przez kulisę przesuwa się poosiowo oraz otwiera zawór upustowy. W wyniku odpływania płynu hamulcowego przez zawór upustowy spada chwilowo nadciśnienie w cylinderku rozpieracza i odpowiednio maleje skuteczność hamowania. Na jej obwodzie rozmieszczone są łopatki ułatwiające odpływ ciepła do powietrza. Tarcza obraca się miedzy dwoma zespołami odpowiednio rozmieszczonych cewek, które podczas przepływu prądu przez ich uzwojenia wytwarzają pole magnetyczne indukujące prądy wirowe w tarczy hamulcowej, a więc usiłujące ja zatrzymać. Sposób wbudowania zwalniacza TELMA w układzie napędowym zależy od miejsca wbudowania silnika. Pedał hamulcowy służy jedynie do otwierania zaworu sterującego, kontrolującego dopływ płynu do rozpieraczy. Urządzenia kompensujące rozkład sił hamowania. Pełne wykorzystanie sil przyczepności opon kół do jezdni uzyskuje się tylko w przypadku proporcjonalnego rozkładu gil hamowania kół przednich i tylnych w stosunku do obciążenia przedniej tylnej osi pojazdu, Zmiany obciążeń osi pojazdu są następstwem zmian ciężaru ładunku, sposobu jego rozmieszczenia a także Pedał [podobne: Warsztat samochodowy kraków, serwis Skoda, wynajem busów lublin ]

Comments Off on Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe

« Previous Entries