serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis toyota warszawa’

Urządzenie rozruchowe

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

Wymagane zmniejszanie rzeczywistego dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika zapewniają tzw. sprężyny wyrównawcze (czwarte w zespołach, obok pojedynczych sprężyn biegu jałowego i par sprężyn dopuszczalnej szybkobieżności).. Zwykle sprężyny wyrównawcze zaczynają się uginać dopiero wówczas, kiedy prędkość biegu silnika przewyższa już prędkość maksymalnego momentu obrotowego, wskutek Czego zwiększają sic promienie wirowania ciężarków i regulator zmniejsza dawkowanie.

Wyrównywacz hydrauliczny z przyspieszaniem biegu silnika zmniejsza dawkowanie przez upuszczanie coraz większej części oleju napędowego, tłoczonego do wtryskiwacza. Najczęściej spotyka się wyrównywacze hydrauliczne w postaci specjalnych zaworków odcinających lub dodatkowych, które zmniejszają ilości paliwa wytłaczane z cylinderków sekcji tłoczących w miarę podwyższania częstotliwości wtryskiwania. Wyrównywacze hydrauliczne stosowane są rzadko w urządzeniach wtryskowych silników samochodowych i raczej wychodzą już z użycia.

Zderzak nastawny jest to prosty ogranicznik dawkowania, uniemożliwiający przesunięcie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza określone położenie skrajne. Zadania zderzaka spelnia wkręt regulacyjny. Zderzak nastawny wkręcony do gwintowanej od wewnątrz tulei ustalającej i zabezpieczony przed przekręcaniem się za pomocą zawleczki. Skrajne położenie, do którego można przesunąć zębatkę sterującą w celu zwiększenia dawkowania, zmienia się przez przekręcanie wkręta regulacyjnego w odpowiednim kierunku (po uprzednim usunięciu zawleczki).

Urządzenie rozruchowe jest to nastawny ogranicznik dawkowania, który pozwala na przesunięcie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenie największego dawkowania w celu okresowego zwiększenia dawkowania na okres uruchamiania silnika. Rozruch wielu silników wysokoprężnych można bowiem znacznie ułatwić przez zwiększenie wtryskiwanych do cylindrów ilości oleju napędowego. Zwykle urządzenie rozruchowe jest wykonane jako tzw. zderzak rozruchowy, samoczynny, dźwigniowy lub przyciskowy.

Samoczynny zderzak rozruchowy współdziała z dwuzakresowym regulatorem odśrodkowym. Jeżeli silnik nie pracuje, w razie zupełnego wciśnięcia pedału przyspieszenia zębatka sterująca w pompie wtryskowej przesuwa się na pewną odległość poza położenie największego dawkowania. Wówczas bowiem nacisk zębatki sterującej na zderzak przesuwny dzięki współdziałaniu sprężyn biegu jałowego (dociskających nieruchome ciężarki regulatora do jego piasty) wystarcza do ugięcia sprężyny oporowej i odepchnięcia zderzaka. [patrz też: serwis toyota warszawa, serwis toyoty warszawa, warszawa serwis toyota ]

Kiedy natomiast silnik pracuje, zębatka sterująca daje się przesunąć tylko do położenia największego dawkowania.

Comments Off on Urządzenie rozruchowe

Posts Tagged ‘serwis toyota warszawa’

Urządzenie rozruchowe

Posted in Uncategorized  by admin
October 18th, 2016

Dawkowanie nominalne nie jest stałe lecz zmniejsza się z przyspieszaniem biegu silnika, głównie z uwagi na malejące napełnienie cylindrów powietrzem. Jednocześnie z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania z reguły zwiększa się rzeczywiste dawkowanie, choć położenie np. zębatki sterującej w pompie wtryskowej nie ulega zmianie. Obie wspomniane okoliczności poważnie komplikują problem sterowania chwilowego dawkowania.

Nieznaczne zwiększanie się dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika, pomimo niezmiennego ustawienia tłoczka w cylinderku, jest charakterystyczną cechą działania każdego układu wtryskowego. Im szybciej bowiem przesuwa się tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej, tym mniejsze są straty szczelinowe i tym większe jest napełnienie cylinderka. Straty szczelinowe, polegające na przenikaniu oleju pomiedzy tłoczkiem i gładzią cylinderka wskutek różnicy ciśnień, maleją ze skracaniem okresów tłoczenia. Napełnienie cylinderka wzrasta w wyniku skracania czasu trwania przysłaniania wlotów do kanalików zasilających, ponieważ zmniejszają się ilości oleju napędowego wyciekające wówczas z Cylinderka z powrotem do komory wyrównawczej lub zasilającej. Jeżeli częstotliwość wtryskiwania maleje, zmniejsza się napełnienie cylinderka i wzrastają straty szczelinowe, czyli maleje rzeczywiste dawkowanie, choć nie zmienia się ustawienie tłoczka. [podobne: serwis toyota warszawa, serwis toyoty warszawa, warszawa serwis toyota ]

Zmienność napełnienia cylindrów powietrzem oraz dawkowania w zależności od prędkości biegu silnika jest okolicznością wybitnie niekorzystną. Jeżeli bowiem dawkowanie urządzenia wtryskowego wyreguluje się tak, aby Silnik rozwijał maksymalny osiągalny moment obrotowy, to podczas szybkiego biegu silnika wskutek przesunięcia zębatki sterującej w położenie największego dawkowania rozpylane są w cylindrach zbyt duże ilości oleju napędowego. Natomiast kiedy dawkowanie wyreguluje sie tak, że silnik może rozwijać maksymalną osiągalną moc użyteczną (znamionową), wówczas w zakresie niskich prędkości biegu silnika dawkowanie jest mniejsze niż nominalne, a więc i największy moment obrotowy silnika jest mniejszy niż osiągalny.

Omawianych niedogodności uniknąć można tylko przez sterowanie rzeczywistego dawkowania według tzw. charakterystyki dawkowania nominalnego. W tym celu urządzenie wtryskowe wyposaża się w tzw. wyrównywacze, które z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania ograniczają coraz bardziej rzeczywiste największe dawkowanie, które można ustawiać przez zupełne wciskanie pedału przyspieszenia.

Wyrównywacz mechaniczny (sprężynowy) podczas pracy silnika nie pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenia dawkowania nominalnego, w każdej chwili odpowiednio do prędkości biegu silnika, niezależnie od oddziaływania regulatora obrotów i nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia. Wyrównywacze mechaniczne wraz z odpowiednio dobranymi zespołami sprężyn zakłada się w miejsce zwykłych zespołów sprężyn odśrodkowego regulatora dwuzakresowego lub nastawnego.

Comments Off on Urządzenie rozruchowe

« Previous Entries