serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis volkswagen warszawa’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Dość istotne różnice w ukształtowaniu i konstrukcji tarczowych kół jezdnych wynikają z doboru materiałów i technologicznych metod produkcji. Ogólnie tarczowe koła jezdne dzieli się na jednolite i rozbieralne. Z uwagi na wykonanie obręczy, wśród tarczowych kół jezdnych rozróżnia sie koła o jednolitych obręczach, kola o dzielonych obręczach oraz kola o członowych obreczach. Jednolite koło tarczowe wyróżnia się połączeniem tarczy kola i jego niedzielonej obręczy w nierozbieralną „całość konstrukcyjna. Powszechnie stosuje sie spawane jednolite koła tarczowe z tłoczonych elementów stalowych, a o wiele rzadziej jednolite kola odlewane. Nitowane jednolite kola tarczowe z tłoczonych elementów stalowych wyszły już prawie z użycia. Łatwość wymiany jednolitego koła tarczowego zapewnia się przez osadzenie go na oddzielnej piaście ułożyskowanej na czopie zwrotnicy lub końcówce pochwy mostu napędowego albo tylnej osi. Tarczę koła jednolitego lub tarcze dwóch kół jednolitych, tworzących koło bliźniacze, łączy się z odpowiednim kołnierzem piasty przy użyciu śrub. Najczęściej tarcza kola jednolitego jest ustalona względem jego piasty za pomocą nakrętek dociskowych, nakręconych na Śruby mocujące bęben lub tarczę hamulca do piasty, lub rzadziej przy użyciu oddzielnych śrub i nakrętek. Niekiedy, zwłaszcza w samochodach wyczynowych i sportowych, koła mocuje sie na piastach za pomocą pojedynczych nakrętek centralnych, zaopatrzonych w specjalne występy. Przeważnie liczba nakretek lub śrub ustalających tarczę koła na jego piaście jest nieparzysta i zawiera się w zakresie 5. . . 11. Zasadniczą zaletę jednolitego koła tarczowego Stanowi jego lekkość, wynikająca głównie z braku jakichkolwiek rozbieralnych złączy lub ich gniazd w tarczy czy obręczy. Z uwagi na dość złożoną konstrukcję jednolitych kół tarczowych . ich produkcja nastręcza sporo trudności technologicznych. Istotną niedogodnością eksploatacyjną, wynikającą z nierozbieralności jednolitego kola tarczowego, jest kłopotliwe i pracochłonne zakładanie oraz zdejmowanie ogumienia. [przypisy: NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH, serwis volkswagen warszawa, wynajem samochodów Katowice ]

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

Posts Tagged ‘serwis volkswagen warszawa’

Podział tarczowych kół jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Etapy rozwoju konstrukcji niskociśnieniowych obręczy kół jezdnych miękkich opon o usztywnionych obrzeżach; jednolite obręcze wgłębione wynaleziono najwcześniej (pierwowzory opatentował Dunlop już w roku 1894), lecz wprowadzono na szeroką skale najpóźniej, dopiero od roku 1926. Współczesne pojazdy samochodowe wyposaża się wyłącznie w koła jezdne o dzielonych obręczach płaskich lub jednolitych obręczach wgłębionych, od wielu lat bez zasadniczych zmian w ich ukształtowaniu. Jedyną dotychczas istotną modyfikacją było przejście po II Wojnie Swiatowej w konstrukcji dzielonych obręczy płaskich z profilu płaskiego na tzw. profil skośny. Okazało się bowiem, że przez zukosowanie pod kątem Około 50 i poszerzenie do wewnątrz przylgni, na których spoczywają obrzeża opony uzyskuje się znaczne zwiększenie jej trwałości. Wynika to z ograniczenia do minimum drobnych poślizgów poprzecznych obrzeży opony po obręczy pod wpływem uderzeniowych obciążeń bocznych, a ponadto z przejmowania nacisków obrzeży opony głównie przez skośne przylgnie, a nie przez wywinięte obrzeża obręczy. Charakterystyczne wymiary obręczy. Z uwagi na dążność do zapewnienia możliwie maksymalnej zamienności różnego rodzaju. Typowe wykonania ogumienia obecnie stosuje płaskich obręczy kół jezdnych sie w pojazdach samochodowych wyłacznie kola jezdne o znormalizowanych wymiarach głównych obręczy, podawanych w calach, Według ogólnie przyjętego systemu (ISO), w znamionowym oznaczeniu obreczy koła jezdnego: — pierwsza liczba określa szerokość obręczy, czyli wewnętrzną szerokość jej wieńca. Szerokości obręczy w niektórych normach krajowych podawane są jednak na różne sposoby; ponadto często przez odmienne metody podawania szerokośc informuje sie 0 przeznaczeniu lub wykonaniu obręczy (np. w USA szerokość wgłębionej obręczy do opony balonowej lub płaskiej obręczy o profilu płaskim podaje sie liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub dworna zerami po przecinku, szerokość wgłębionej obręczy do opony superbalonowej liczbą całkowitą lub liczbą całkowitą z ułamkiem zwykłym a szerokość płaskiej obręczy o profilu skośnym — tzw. ADVANCED — liczbą całkowitą z ułamkiem dziesiętnym lub zerem po przecinku, a nie dwoma cyframi po przecinku). [hasła pokrewne: NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH, serwis volkswagen warszawa, wynajem samochodów Katowice ]

Comments Off on Podział tarczowych kół jezdnych

« Previous Entries