serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘serwis vw warszawa’

Ogumienie dętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ogumienie dętkowe wykazuje skłonność do silnego nagrzewania się, co sprzyja rozwarstwianiu się osnowy opony. Dość poważną wadą jest również i gwałtowność uchodzenia powietrza z ogumienia w razie niewielkiego nawet uszkodzenia dętki, eo stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdu i podczas szybkiej jazdy łatwo kończy się wypadkiem drogowym. Przez cały okres rozwoju pojazdów samochodowych nieustannie pracowano usilnie nad doskonaleniem ogumienia dętkowego. Choć niektóre z osiągnięć są imponujące, jak dotad nie wyeliminowano zupełnie ani jednej ze wspomnianych wyżej niedogodności, związanych nieodłącznie ze stosowaniem dętek. Sprawia to, że szeroko jeszcze używane ogumienie dętkowe szybko ustępuje miejsca ogumieniu bezdętkowemu oraz ogumieniu specjalnemu. Ogumienie bezdętkowe wyróżnia sie brakiem dętki, której zadania spełnia odpowiednio wykonana opona szczelnie przylegająca swymi obrzeżami do obręczy. Ogumienie bezdętkowe napełnia się powietrzem lub opróżnia przez zawór powietrza, o kadłubie metalowym lub gumowym, działający identycznie jak zawór dętki, lecz szczelnie osadzony w odpowiednim otworze wykonanym wprost w obręczy kola jezdnego. Niezawodne utrzymywanie dostatecznej szczelności zapewnia sie przez oryginalne opracowanie szczegółów wykonania. Zawór powietrza w ogumieniu dętkowym jest osadzony w ściance dętki — przy użyciu nakrętki dociskowej lub dzięki przywulkanizowaniu gumowej obsady. Zależnie od wykonania obręczy koła jezdnego stosuje się zawór powietrza o kadłubie prostym (obręcz wgłębiona) lub o dłubie wygiętym (obręcz płaska). W praktyce spotyka się wykonania ogumienia bezdętkowego. W odróżnieniu od zwyklej, opona bezdętkowa ma wewnętrzna ściankę pokrytą warstwą bardzo miękkiej i sprężystej gumy uszczelniającej, zachodzącą aż na zewnętrzne boki obrzeży. Zadanie takiej powłoki uszczelniającej polega nie tylko na ograniczaniu do minimum przenikania powietrza przez samą oponę, lecz również i na dokładnym uszczelnianiu miejsc styku jej obrzeży z Obręczą. [hasła pokrewne: serwis vw warszawa, serwis volkswagen warszawa, Serwis VW Wrocław]

Comments Off on Ogumienie dętkowe

Posts Tagged ‘serwis vw warszawa’

Ogumienie dętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Dzielony wał napędowy składa sie z dwóch pojedynczych walów napędowych, podpartych w sąsiedztwie ich połączenia. Dzielone wały napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach o dość dużych rozstawach osi lub w razie znacznych różnic poziomu skrzynki biegów i mostu napędowego. Użycie wału dzielonego pozwala uniknąć konieczności instalowania zbyt długiego i ciężkiego wału pojedynczego. Dzielony wal napędowy samochodu ciężarowego lub autobusu składa się niekiedy z trzech lub nawet czterech oddzielnych członów. Układ wałów napędowych służy do przekazywania napędu od skrzynki rozdzielczej na dwa lub więcej mostów napędowych. Układy napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach wieloosiowych, zwłaszcza terenowych. Układy napędowe skladają sie z odpowiednio rozmieszczonych pojedynczych i dzielonych walów napędowych. Jednocześnie most napędowy, zawieszony za pomocą elementów sprężystych, może zmieniać swoje położenie względem ramy lub nadwozia, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Tego rodzaju ruchy skrętne i przesuniecia most napędowy wykonuje głównie wskutek najeżdżania kół pędnych na nierówności nawierzchni oraz w razie zmiany obciążenia samochodu. Podczas ruchu pojazdu kąt pochylenia walu napędowego i jego czynna długość podlegają ciągłym zmianom. Z wymienionych względów wał napędowy zaopatruje sie w przeguby dopuszczające zmiany kata pochylenia wału, a człony walu łączy się poprzez wielowypusty, co umożliwia zmiany odległości między skrzynką biegów lub rozdzielczą a mostem napędowym. Wałek napędowy służy do przekazywania napędu od mechanizmu różnicowego na niezależnie zawieszone koło pędne, spełniając zadania półosi sztywnego mostu napędowego. Przeważnie wałek napędowy, podobnie jak wał napędowy, zaopatruje się w dwa przeguby. Najczęściej spotyka się jednolite wałki napędowe, rzadziej w postaci dwóch członów połączonych wielowypustami. Przeguby wałów napędowych Rodzaje przegubów. Ze względu na właściwości kinematyczne przeguby walów napędowych można podzielić na proste i równobieżne (homokinetyczne lub o stałej prędkości kątowej). W razie zastosowania przegubu prostego prędkość kątowa wału napędzanego zmienia sie sinusoidalnie w stosunku do prędkości wału napędzającego. W przypadku zastosowania przegubu równobieżnego oba wały mają jednakową prędkość kątową. [przypisy: serwis vw warszawa, serwis volkswagen warszawa, Serwis VW Wrocław ]

Comments Off on Ogumienie dętkowe

« Previous Entries